Cikkek archívuma ebben a rovatban: Aktuális események

Bizalom

Csodálom Isten bizalmát: drága Szent Fiát, Szent Józsefre és Szűz Máriára bízza. Nem küld vele láng pallosú, őrző-védő kerubokat. A kis Jézus az emberek karjába veti magát, mert tudja azt, hogy az ember jó, hisz minden embert az ő Mennyei Atyja teremtett, és ő selejtet nem teremt. Jézus, a védtelen kisbaba, bizakodó szeretettel simul oda Máriához, fúrja fejét József karjai közé, és tudja azt, hogy ez az emberpár gondját viseli. Heródes a gyermek életére tör, a Szentcsalád mindent hátrahagyva, mindenről lemondva, kész az élet, a szeretet mellett dönteni. Elmenekülnek Egyiptomba, hogy megmentsék Jézus életét. Az isteni bizalom gyümölcsöt szül!

Azt gondolom, hogy nekem is bíznom kell az emberben, az Isten által teremtett csodában, akit Isten társul, testvérül, barátul adott nekem.

Hiszem, hogy a törött csont vágyik összeforrni, egésszé válva életre kelni. Él a vágy a gyógyulás után! Hiszem, hogy népem, nemzetem él, és együtt akar szeretetben élni mindazokkal, akik szeretettel megosztják vele a Kárpát-medence csodaszép tájait.

Hiszem, hogy akár a többi nemzetet, Isten bennünket, magyarokat is szeretetből, jóságból teremtett. Arra teremtett, hogy világító, életet adó, fényt hordozó gyermekei legyünk.

Isten áldása legyen a bizalmukon, mely otthont ad nekünk!

Forrás: Reménnyel jövőt mindenkinek!
kép

ZARÁNDOKLAT

A Kaszap István Alapítvány buszos zarándoklatot szervez Székesfehérvárra a Kaszap István halálának 77. évfordulója alkalmából tartandó szentmisére.

A zarándoklat ideje 2012. december 17. hétfő délután.

Indulás 13 órakor Rákoskeresztúrról a Szakorvosi Rendelő parkolójából (1173 Budapest, Ferihegyi út 95.).

Részvételi díj 1.500 Ft. Jelentkezés: Tompa Attiláné Marikánál a 257 98 49, +36 202 543 644, vagy Nagyné Ongjerth Magdolnánál a +36 202 549 140 telefonszámon.

Kaszap István Alapítvány

emléktábla

Adj Uram élő hitet nekünk!

A ma embere nem csak Istenben nem mindig hisz, hanem a gonosz lélek létét sem fogadja el. Éppen ezért mind az Isten, mind a gonosz lélek szerepét emberek vállalják át, embereknek osztjuk ki az ő feladataikat.

Groteszk, visszataszító, mikor egy-egy embert környezete istenít, talán még ennél is szörnyűbb, mikor valaki hitetlenségében Isten trónjára vágyik, teremtője feladatait akarja átvállalni.

Sajnos a gonoszat tapasztalva, világunkat jókra és rosszakra osztjuk, mint a mesében élő gyermekek, és ellenfeleinket gonosznak tartjuk. Pedig mi mindannyian egy-egy marék porból vagyunk teremtve arra, hogy tipegve, topogva lábra álljunk, és egymás kezét fogva, váll a váll mellett elinduljunk a végtelen felé, Isten országa felé. Meg-meg csillan Napunk, Istenünk fénye rajtunk, egy-egy szép vonása feltűnik arcunkon, de nem vagyunk Istenek.

Sokszor a gonosz, a gyűlölet mozgatja kezünket, lábunkat, nyelvünket, de nem vagyunk gonoszak, a gonosztól megszabadulhatunk és tisztán, szabadon vándorolhatunk. Utunk maga is teremtés, hisz Istenünknek partnerei vagyunk, teremtve teremtődünk, szülve születünk, életet adva élünk, világunkat kibontakoztatva önmagunkat bontakoztatjuk ki az örök életre.

Mennyivel egyszerűbb lenne a világ, ha őseink hitét követve térdet hajtanánk Istenünk előtt, és a tékozló fiú atyjának szeretetével ölelnénk át a gonosz karmaiból szabaduló testvéreinket.

Forrás: Reménnyel jövőt mindenkinek!
kép

 „Az irgalmas szeretet bűnöket töröl el”

Sok bűn történt az elmúlt évezredben, erőszak, önzőség, kapzsiság. Ezek a közösségileg elkövetett bűnök beszennyeztek minket is. Közös jócselekedetek által megtisztulhatunk!

Olyan szép lenne, ha a 2006-os év Adventjében, Szent Erzsébet tiszteletére szentelt évben, az Erdélyi Magyarok csatlakozásának évében, népünk – nemzetünk, tudatosan és közösségileg próbálna a szeretet útjára lépni. Együttgondolkozva felkészülnénk az új Karácsony ünnepére, arra, hogy a szeretet megszülethessen közénk.

A fizikai személyt az irgalmas szeretet meg tudja tisztítani, szentté tudja tenni, fel tudja emelni, ugyanúgy hiszem és vallom, hogyha népünk, nemzetünk közösségileg az irgalmas felebaráti szeretet útjára lép, akkor mindannyian megtisztulhatunk az önzés, a hazugság, a korrupció bűnétől, mely sajnos, sokakat megtévesztett. Ne vérben, könnyben, szenvedésben, hanem szeretetbe mossuk magunkat tisztára!

Milyen szép lenne, ha minden faluban, városban, ahol magyarok élnek, az előttünk álló évben, az emberek tudatosan megszerveznék a lelki, anyagi újjászületés napját: „Reménnyel Jövőt Mindenkinek”.

Szép lenne, ha erre a napra a közösség papjai, lelkészei, művészei, lelki vezetői programot állítanának össze, hogy lelkünket felemeljük az Istenhez. Megfürdetnénk azt, népünk nagyjainak művészi alkotásaiban, a szent, szép, igaz és jó értékekben. Felújítanánk szívünkben az Isten- és emberszeretetet, az értékek, erények iránti elkötelezettséget.

Ajándékozzuk meg magunkat egy szép nappal, amikor megújulhatunk hitben, reményben, szeretetben, népünk iránti elkötelezettségben, nemzeti–vallási identitásunkban, hogy így az EU határain belül békésen egyesülhessen a mi nemzetünk.

Forrás: Reménnyel jövőt mindenkinek!
kép

A végtelen vár ránk

Csodálatos! Isten nagyon ragaszkodik hozzánk, meghal értünk a kereszten, életével megmutatta Krisztus, hogy mi az igazi szeretet. Szívünkbe lopta a szeretet lángját, hogy a világunk el tudjon indulni, lassan, tipegve – topogva az őszinte szeretet, a testvériség útján.

Vezet, azt akarja, hogy az emberiség ne fenekedjen meg a bűnben, a gyűlölködésben, a háborúk pusztító csapásaiban. Mint kotló a csibéit, maga köré gyűjt, és vezet önmagunk, és világunk felfedezésében, a teremtés továbbálmodásában. A jóság és szeretet országának felépítésében, melynek megvalósulásáért imádkozunk kétezer éve a Miatyánkban, az “Úr imájában”.

Hiszem, hogy az emberiség nem ért el a repülését lefogó falakig, utunk szakadékok mellett vezet, de még óriási távlatok vannak előttünk. Ismeretlen, felfedezetlen világok, melyek felfedezésére, meghódítására én is, de te is hivatott vagy. Az ötmilliárd év, melyen keresztül ideért az élet, feljogosít, hogy higgyünk a végtelenben, mely előttünk van, melyet még elképzelni sem tudunk, de ha alázatosan, Istenre, és a teremtett világra figyelünk, lépésről-lépésre kibomlik, s a miénk lehet.

Sajnos jönnek erőszakos diktátorok, és kétségbeesett pesszimisták, szélsőséges nyughatatlan emberek, lesznek társadalmi rengések, de ne zavarjanak, mert életed, életünk biztos kezekben van. Isten, ki szeret, s kinek gyermeke vagy, vezet, veled van. Ő tarisznyált fel jósággal, születésed előtt elrejtette a földbe a vasércet, a rezet, az olajat, mert tudta, hogy te vágyni fogsz repülni, tengereken átkelni. Ő adott bölcs szervező erőt, hogy álmodat álmodva alászállj a földbe kincseidért, és kitartó munkával felszínre hozd, s megszüld vágyadat, mely tovarepít.

Hiszem, hogy nem jutottunk a tarisznya aljára, még sok csoda vár reánk, mit felfedezve otthonosabbá tehetjük életünk. Minden kérdésre van válasz, és minden vágy beteljesedik, mert Atyánk, ki szomjat oltott testedbe, vizet is adott bőségesen.

Forrás: Reménnyel jövőt mindenkinek!
kép

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16.)

A mennyei Atya nemcsak a Fiát adta ajándékba, hanem a fákat, a virágokat, a növényeket, az állatokat, az embertársainkat is. Mind-mind Isten ajándéka. Jó úgy nézni körülöttünk lévő dolgokra, lényekre, mint Isten szerelmes leveleire, jóságos teremtőnk irántad, irántam való tiszteletére, szeretetének kisebb-nagyobb, játékos, vagy nagyon is komoly megnyilvánulásaira.

Mennyi szépség, csodás ízek, tündöklő színek, kecses formák, dallamok: mind-mind Isten irántunk való szeretetéről beszél. Az embertársad, ki melletted van a bajban, a kedves ki megfogja kezed, s magához ölel, mind-mind ajándék, áldás, kegyelem.

Arra is kell gondolnunk, hogy nemcsak a világ, a kék ibolya ajándék számunkra, hanem én magam is, Isten ajándéka vagyok, te is, az kell, hogy legyél. Igen, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy nemcsak saját Fiát, de tégedet, és engem is megteremtett, hogy ajándékba adjon az embertársainknak, e nagycsaládnak, szép világunknak. Ennél szebb hivatás, küldetés nincs is a Földön, áldások között áldásává válni mindenkinek! Isten áldó simogatása lenni.

Jézus, “mindennapi kenyere,” ahogy ő maga mondta, az igazi arca, – a mennyei Atyának ajándékának lenni -, akaratát teljesíteni. Isten bennünket a saját képére, hasonlatosságára teremtett, mi is mindannyian Isten ajándékai kell, hogy legyünk ezen a Földön. Áldás, ajándék, jó szó, lágy simogatás, foszló belű kenyér testvéreink számára.

Ne félj, merd vállalni hivatásodat, boldog leszel!

Forrás: Reménnyel jövőt mindenkinek!
kép

December 9-én a fél 9-es szentmise után a Zuzmó közösség kis jelenettel kedveskedik a gyerekeknek, majd egy pici ajándékkal lepi meg a Mikulás őket.

Várunk minden  gyermeketeket!!!

kép

Örömmel jelezzük, hogy működik imánk: fejlődés történt a Kat. Kör ügyében! A héten történt egyeztetések eredményeképpen sikerült kialakítani a megfelelő megoldást. Több megbeszélés után olyan döntés született, hogy a Kat. Kör működése a jelenlegi formájában tovább nem finanszírozható. Komoly felújításra lenne szükség, amely magában foglalja a hőszigetelést, ablakcserét, tetőcserét, födémcserét, gyakorlatilag mindent el kellene bontani, kivéve a főfalakat. Azokat pedig inkább áthelyezni. Ezenkívül erre az épületre sem az önkormányzat, sem a az érsekség sem fizet, pályázni nem lehet rá. Sőt! Az itt rendezett plébániai programok adókötelesnek számítanak, mert más helyrajzszámmal rendelkezik, mint a plébánia, hiába a plébánia tulajdona!
Mindezek fényében látszik, hogy egyszerűbb újat építeni a plébánia udvarán.Az itt rendezett programok adómentesek. Endre atya az  Új Kat. Kör építésére külön számlát fog nyitni, amelybe bekerülnek a pályázati pénzek, valamint a hívek adományai.

Mielőtt azonban az építkezésbe belevágnánk, mérjük fel, hogy mire fogjuk használni.

Ennél a pontnál szeretnénk újra közvélemény kutatást végezni. Ötleteket gyűjtünk a több témában:

1. Mire fogjuk mi, rákoscsabaiak használni? (Bálok, nagy közösségi összejövetelek…)

2. Hogyan fogja „kitermelni a saját fenntartási költségét”? Milyen eseményekre fogjuk tudni kiadni? (Esküvők, lelkigyakorlatok, táborozók fogadása, előadások, továbbképzések, filmvetítések…)

 

A könnyebb feldolgozás végett ezen kérdések megtalálhatóak a csatolt kérdőíven. A kérdőívre a válaszokat háromféleképpen lehet hozzánk eljuttatni:

1. Honlapon e cikk hozzászólásában lejjebb.

2. Lehet kérdőívet letöltve, majd kitöltve a választ e-mail-ben beküldve a rakoscsabanet@gmail.com  címre

3. Kinyomtatott, kitöltött kérdőívet be lehet dobni a templomi gyűjtőládába.

 

Várjuk az ötleteiteket!

A legjobbak jutalma: MEGVALÓSÍTJUK (!)


Kérdőív hívek számára

KÉRDŐÍV A RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HÍVEI RÉSZÉRE
Kedves Hívek!
Egyházközségünk fontos feladata, hogy a területén működő közösségek és a hitéletüket aktívan gyakorló hívek közösségi programok iránti igényét felmérje. E kérdőív kitöltésével jelentősen hozzájárulnak, hogy jó munkát végezzünk a különböző funkciójú helyiségek megtervezésével, kialakításával, a programok megszervezésével, illetve a helyiségek gazdaságos kihasználásával kapcsolatban.
Kérjük, hogy a kérdések megválaszolásával, valamint igényeik, elvárásaik, ötleteik felsorolásával járuljanak hozzá a közös sikerhez, a legjobb megoldások megtalálásához!
Hány tagú a családjuk?          
Mely közösségi programokra járnak el? hittan előadás zarándoklat
koncert kézműves vásár bál egyéb:
Milyen rendszerességgel vesznek részt a programokon?
mindig gyakran ritkán soha egyéb:
Honnan értesülnek a közösségi programokról?
hirdetés a szentmisén “Vasárnapi híresztelő” honlap ismerősök
egyéb:
Milyen egyéb lelki-, közösségi programokon, rendezvényeken, alkalmakon venne még részt szívesen? Milyen ötletei vannak?
Igényt tartana-e olyan helyiségre, ahol nagyobb családi rendezvények megtartására van lehetőség (esküvő, lakodalom, keresztelő, bankett stb.)? Ha igen, milyen gyakran és hány fő részére venné igénybe ezt a lehetőséget?
Egyéb ötletei, javaslatai, megjegyzései:
A KÉRDŐÍV LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  2012.DECEMBER 9.,VASÁRNAP
A KÉRDŐÍV LEADHATÓ:  TEMPLOMI GYŰJTŐLÁDA/ SEKRESTYE/                  DUDÁSNÉ F. IMELDA