Cikkek archívuma ebben a rovatban: Aktuális események

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16.)

A mennyei Atya nemcsak a Fiát adta ajándékba, hanem a fákat, a virágokat, a növényeket, az állatokat, az embertársainkat is. Mind-mind Isten ajándéka. Jó úgy nézni körülöttünk lévő dolgokra, lényekre, mint Isten szerelmes leveleire, jóságos teremtőnk irántad, irántam való tiszteletére, szeretetének kisebb-nagyobb, játékos, vagy nagyon is komoly megnyilvánulásaira.

Mennyi szépség, csodás ízek, tündöklő színek, kecses formák, dallamok: mind-mind Isten irántunk való szeretetéről beszél. Az embertársad, ki melletted van a bajban, a kedves ki megfogja kezed, s magához ölel, mind-mind ajándék, áldás, kegyelem.

Arra is kell gondolnunk, hogy nemcsak a világ, a kék ibolya ajándék számunkra, hanem én magam is, Isten ajándéka vagyok, te is, az kell, hogy legyél. Igen, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy nemcsak saját Fiát, de tégedet, és engem is megteremtett, hogy ajándékba adjon az embertársainknak, e nagycsaládnak, szép világunknak. Ennél szebb hivatás, küldetés nincs is a Földön, áldások között áldásává válni mindenkinek! Isten áldó simogatása lenni.

Jézus, “mindennapi kenyere,” ahogy ő maga mondta, az igazi arca, – a mennyei Atyának ajándékának lenni -, akaratát teljesíteni. Isten bennünket a saját képére, hasonlatosságára teremtett, mi is mindannyian Isten ajándékai kell, hogy legyünk ezen a Földön. Áldás, ajándék, jó szó, lágy simogatás, foszló belű kenyér testvéreink számára.

Ne félj, merd vállalni hivatásodat, boldog leszel!

Forrás: Reménnyel jövőt mindenkinek!
kép

December 9-én a fél 9-es szentmise után a Zuzmó közösség kis jelenettel kedveskedik a gyerekeknek, majd egy pici ajándékkal lepi meg a Mikulás őket.

Várunk minden  gyermeketeket!!!

kép

Örömmel jelezzük, hogy működik imánk: fejlődés történt a Kat. Kör ügyében! A héten történt egyeztetések eredményeképpen sikerült kialakítani a megfelelő megoldást. Több megbeszélés után olyan döntés született, hogy a Kat. Kör működése a jelenlegi formájában tovább nem finanszírozható. Komoly felújításra lenne szükség, amely magában foglalja a hőszigetelést, ablakcserét, tetőcserét, födémcserét, gyakorlatilag mindent el kellene bontani, kivéve a főfalakat. Azokat pedig inkább áthelyezni. Ezenkívül erre az épületre sem az önkormányzat, sem a az érsekség sem fizet, pályázni nem lehet rá. Sőt! Az itt rendezett plébániai programok adókötelesnek számítanak, mert más helyrajzszámmal rendelkezik, mint a plébánia, hiába a plébánia tulajdona!
Mindezek fényében látszik, hogy egyszerűbb újat építeni a plébánia udvarán.Az itt rendezett programok adómentesek. Endre atya az  Új Kat. Kör építésére külön számlát fog nyitni, amelybe bekerülnek a pályázati pénzek, valamint a hívek adományai.

Mielőtt azonban az építkezésbe belevágnánk, mérjük fel, hogy mire fogjuk használni.

Ennél a pontnál szeretnénk újra közvélemény kutatást végezni. Ötleteket gyűjtünk a több témában:

1. Mire fogjuk mi, rákoscsabaiak használni? (Bálok, nagy közösségi összejövetelek…)

2. Hogyan fogja „kitermelni a saját fenntartási költségét”? Milyen eseményekre fogjuk tudni kiadni? (Esküvők, lelkigyakorlatok, táborozók fogadása, előadások, továbbképzések, filmvetítések…)

 

A könnyebb feldolgozás végett ezen kérdések megtalálhatóak a csatolt kérdőíven. A kérdőívre a válaszokat háromféleképpen lehet hozzánk eljuttatni:

1. Honlapon e cikk hozzászólásában lejjebb.

2. Lehet kérdőívet letöltve, majd kitöltve a választ e-mail-ben beküldve a rakoscsabanet@gmail.com  címre

3. Kinyomtatott, kitöltött kérdőívet be lehet dobni a templomi gyűjtőládába.

 

Várjuk az ötleteiteket!

A legjobbak jutalma: MEGVALÓSÍTJUK (!)


Kérdőív hívek számára

KÉRDŐÍV A RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HÍVEI RÉSZÉRE
Kedves Hívek!
Egyházközségünk fontos feladata, hogy a területén működő közösségek és a hitéletüket aktívan gyakorló hívek közösségi programok iránti igényét felmérje. E kérdőív kitöltésével jelentősen hozzájárulnak, hogy jó munkát végezzünk a különböző funkciójú helyiségek megtervezésével, kialakításával, a programok megszervezésével, illetve a helyiségek gazdaságos kihasználásával kapcsolatban.
Kérjük, hogy a kérdések megválaszolásával, valamint igényeik, elvárásaik, ötleteik felsorolásával járuljanak hozzá a közös sikerhez, a legjobb megoldások megtalálásához!
Hány tagú a családjuk?          
Mely közösségi programokra járnak el? hittan előadás zarándoklat
koncert kézműves vásár bál egyéb:
Milyen rendszerességgel vesznek részt a programokon?
mindig gyakran ritkán soha egyéb:
Honnan értesülnek a közösségi programokról?
hirdetés a szentmisén “Vasárnapi híresztelő” honlap ismerősök
egyéb:
Milyen egyéb lelki-, közösségi programokon, rendezvényeken, alkalmakon venne még részt szívesen? Milyen ötletei vannak?
Igényt tartana-e olyan helyiségre, ahol nagyobb családi rendezvények megtartására van lehetőség (esküvő, lakodalom, keresztelő, bankett stb.)? Ha igen, milyen gyakran és hány fő részére venné igénybe ezt a lehetőséget?
Egyéb ötletei, javaslatai, megjegyzései:
A KÉRDŐÍV LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  2012.DECEMBER 9.,VASÁRNAP
A KÉRDŐÍV LEADHATÓ:  TEMPLOMI GYŰJTŐLÁDA/ SEKRESTYE/                  DUDÁSNÉ F. IMELDA

November 24-én 9h-12h

között várjuk a Kat. Körben a  gyermekeket és szüleiket! Fiatalok segítségével elkészíthetik otthonuk adventi koszorúját. A gyermekek saját készítésű karácsonyi ajándékokkal lephetik meg a rokonságot. Sok ötlettel készülünk, ami otthon nehezen megvalósítható!!!

Ár:

Koszorú: ha nem hoz alapot, akkor 800Ft, hozott alappal: 600Ft

 

Ajándék: 600Ft/fő vagy 1500Ft/család

 

koszorú kép

 

„Kint voltál te is halottak napján a temetőben? Óvatosan magadhoz szorítottad az ősz virágait, hogy össze ne törjék a tolongásban, aztán ott hajlongtál egy sír előtt. Ujjaid gereblyéjével lesimogattad róla a leveleket, és kigyomláltad a gazt, amely egyaránt nő élők között és holtak fölött. Aztán: megszépítetted kissé a halált, virágaiddal eltakarva a nyirkos földet. Majd kissé hátraléptél – kezed összekulcsoltad – és nézted, hogy szép-e? Elég szép-e? Bólintottál az ismerősöknek, és megnézted ölükben virágaikat. Aztán ő-rá gondoltál, amikor még élt… Milyen más is volt akkor! S míg ott álltál: mintha kicsit élt volna. Valahogy így volt? Rettenetes és édes adomány, hogy emlékezni tudunk. Ezért emlékeznünk – szabad. Az emlékezés nem bűn. A virág a síron sem válik “bűn”-né. A halottak-napi “zarándoklás” sem bűn. De az evangéliumi hívő ember számára kevés! Több is telhetne tőlünk. Mi történnék, ha a halottak napja után számunkra egy ÉLŐK NAPJA is következnék? ….

Szeretteim, akik úgy emlékeztek a halottakra, mintha élnének, emlékezzetek azokra is, akik még élnek; hogy TI éljetek! Hiszen mi már tudjuk, hogy a temető halottai nem “mintha élnének”, hanem: élnek! Vagy így, vagy úgy. De mindenképpen élnek. Mert az Élet erősebb, mint a halál. De amíg élnek, addig felkereshetők és megtalálhatók egy “élők napján” pár szál virággal: talán elhiszik, hogy van a mi szeretetünknél nagyobb Szeretet is – Aki elküldte értünk Egyszülött Fiát, hogy éljenek általa ők is. Ha így szeretett minket az Isten! Hogyan szeretett hát? Nem “mintha élt volna”, s “mintha meghalt volna” értünk. Hanem valóban és egészen értünk élt  és értünk halt meg – Fia, a Jézus Krisztus! Ezért szabad nekünk úgy emlékeznünk halottainkról, mint akik valóban és “egészen” élnek. És azért kell az élőkről úgy “emlékeznünk”, hogy – éljenek. …Szinte soha nem beszélünk a “gyász”-ról. A halálnak lényünk mély rétegeire gyakorolt hatásáról… Az igaziról azonban szólnunk kell. Arról az igaziról, amikor “meg kell a szívnek szakadnia”. Vannak jóakaratú és hívő keresztények, akik szégyennek mondják a sírnál a könnyet, és csak a bátor, diadalmas éneklést tartják méltónak Jézus követői számára. Aki ezt hittel teszi és teheti már, áldja érte a benne diadalmaskodó Élő Jézus Krisztust. De éppen az ilyen diadalmas hitű tanítvány tudja, hogy nem mindenkinek egyforma a hite. Hogy a könny nem szégyen! Hiszen Jézus is sírt Lázár fölött. Hogy nem illő a hősködés a koporsó mellett és nem jó dolog a fájdalom elnyomása sem.  Mert az elnyomott fájdalom valahol másutt buggyanhat ki, például testi betegség formájában. Nem hitetlenség az még, ha valaki megsiratja édesanyját vagy édesapját, gyermekét. Ha nem szégyen a könny egy pályaudvaron, ahová visszafelé is befutnak vonatok, miért lenne szégyen ott, ahol csak kifelé vezet az út ebből az életből? Hiszen “Boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak” (Mt 5,4). Inkább az a kérdés: tudunk-e vigasztalni és vigasztalódni – az Úrban?”

Forrás: Gyökössy Endre: Akarsz-e meggyógyulni hamis gyászból? (részlet)

2012. november 10-én szombaton lesz idei lelki napunk a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban Kápolnájában. (Pesti út 84.)

Program:

– 8.30 Szentmise, Udvardy Tamás atya a Rákoskeresztúri Szent Kereszt Plébánia plébánosa celebrál
– 9.30 Csernáth Zoltán – ”Az Istenbe vetett bizalom” című előadása a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia /Mátyás templom/ káplánja
– 11.10 Szünet -agapé
– 11.40 Ének – Benkó Emese és Benkó Boglárka a Pál Apostol Ált. Isk. és Gimnázium 7. ill. 5. osztályos tanulói
– 12.00 Tanúságtétel – Mészáros Gáborné Éva
– 12.20 Válaszadás az előadással kapcsolatban felvetődött kérdésekre

Minden kedves fiatal és idősebb érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

meghívó

Csernáth Zoltán atya

A Rákoshegyi Baptista Gyülekezet újonnan beiktatott lelkészét, Nemeshegyi Dávidot köszöntötte név szerint ma délelőtt Riz Levente polgármester a Rákosmenti Egyházi Egyeztető Fórum 2012. évi, hatodik ülésén.
A polgármester bevezetőjében áttekintette az elmúlt év történéseit kiemelve, hogy Rákosmentén egyházi fenntartásban immáron három oktatási intézmény és két óvoda található. Az 1991-es alapítású, jelenleg katolikus fenntartású Pál Apostol Általános Iskola és Gimnázium valamint az 1994-ben alapított református Betlehem Óvoda után 2011-ben a Jókai Mór Általános Iskola került református kézbe, majd 2012-ben a Laborcz Ferenc Általános Iskola, valamint az Eszterlánc Óvoda Gyökér utcai tagóvodájának működtetését vette át az evangélikus egyház. Utóbbi Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola néven kezdte működését. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a katolikus óvoda még hiányzik e sorból, de az önkormányzat törekszik arra, hogy ennek a feltételeit is megteremtse.
A tavaly először megrendezésre került ádventi vásár kapcsán Riz Levente elmondta, hogy az egyházközségek sokat segítettek, amelyre az idén is számít a hivatal. Önkormányzati koordinációban már folynak a szervezési munkálatok, és a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is egy-két faház fog az egyházak számára rendelkezésre állni. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az ádventi műsor összeállításában, a színpadon fellépők beszervezésében számít az egyházközségek segítségére és közreműködésére. Az adventi gyertyagyújtás tavalyi meghittségére utalva Riz Levente annak a reményének adott hangot, hogy az idei ádventi forgatag a tavalyinál több rákosmenti családot fog megszólítani. Hozzátette mindehhez, hogy december elejétől jégpálya is rendelkezésre fog a korcsolyázni vágyóknak. Mindezekről, az ádventi vásárról és a műsorokról, programokból a Hírhozóban olvashatnak majd bővebben.
A szociális kérdésre visszatérve kiemelte, hogy ebben az évben – segítve a rászorultakat – rendszeres (hetenkénti) ételosztást vállalt magára novembertől márciusig az önkormányzat, amelynek lebonyolításában az Adományház (Ferihegyi út 36.) munkatársai működnek majd közre. Kérte az egyházi vezetőket, vigyék hírét e segítő szándéknak, sőt a Zöld Számon jelezni is lehet, ha valaki rászoruló családról, emberről tud, illetve bármilyen felajánlás (bútor, ruhanemű stb.) is érkezhet a telefonszámon keresztül, azt továbbítják a rászorulóknak.
Elhangzott, ebben az évben a kerületi egyházak támogatására ismételten 3 millió forint lett elkülönítve, a pályázatok benyújtási határideje: 2012. november 16. Az elbírálás november 23-áig meg fog történni, a pályázók levélben kapnak értesítést a megítélt összegekről.
Munkamegosztás. A városvezető a hozzászólásokra figyel, Nagy Zsolt László polgármesteri referens az emlékeztetőt készíti.
Sóskuti Zoltán a tavaly megrendezett szociális kerekasztal hiányosságairól szólt, majd az ádventi vásár kapcsán az egyházak felelősségét hangsúlyozta utalva arra, hogy az összefogás hiányzott. Nagyné Szeker Éva a rákoskeresztúri református lelkészhez hasonlóan azt emelte ki, hogy az egyházak részéről az ádventi lehetőségek kevéssé voltak kihasználva, amelyben a kései szervezés is szerepet játszhatott. Örömének adott hangot, hogy ebben az évben a szervezés jóval korábban kezdődik, így mindenre juthat elég idő. Az evangélikus templom mellett megtelepedő hajléktalanokkal kapcsolatban tanácstalanságának adott hangot, s egyben kérte a hivatal segítségét ennek rendezésében. Az önkormányzat a magyar vöröskereszttel szerződést kötött annak érdekében, fejtette ki válaszul Riz Levente, hogy gondozza és támogassa a hajléktalanokat. Rákosmentéhez legközelebb Kőbányán található hajléktalanszálló, az ellátásra szorulókat oda kell irányítani. Ígéretet tett ugyanakkor, hogy a problémát jelezni fogja a Vöröskereszt helyi vezetőjének.
Forrás: tizenhetedik.hu

 

Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye püspökének gondolatai az új evangelizációról.

 

Személyes élményei és felismerései. Nagyon tanulságos és megfontolandó!!!

 

kép