Cikkek archívuma ebben a rovatban: Egyéb

Ma reggel 10:15kor (március 15.), a Pápa felhívta a házunkat, hogy üdvözölje a Generálist. Személyesen hívta, nem a titkárján keresztül. A portás vette fel a telefont, akinek azt mondták, hogy a Szent Márta Háztól jön a hívás, s amikor kapcsolták egy kedves, derűs hang szólalt meg:
– Jó napot! Ferenc pápa vagyok. Szeretnék beszélni a Generálissal.
A portás majdnem azt mondta: „naná, én meg Napóleon”, de erőt vett magán.
– Honnan telefonál? – mire a pápa megértette, hogy a mi kedves portásunk nem hitt neki, mire nyájasan megismételte:
– Tényleg én vagyok Ferenc pápa, és önt hogy hívják?

A pápa választásától számítva két percenként csörög a telefon itt a kúrián, és gyakran nem egészséges emberek hívnak. Ennél a pontnál a portás remegő hanggal válaszolt, nyugtázva a hibáját:
– Andrásnak hívnak.
Mire a pápa:
– Hogy van, András?
– Én jól, bocsásson meg, de egy kicsit össze vagyok zavarodva.
– Ne aggódj, kérlek kapcsolj a Generálishoz, szeretném megköszönni neki a szép levelet, amit írt nekem.
– Bocsásson meg, Szentséged, azonnal kapcsolom.
– Semmi baj. Tudok várni annyit, amennyit kell.

A portás Afonso testvérnek, a Generális személyi titkárának a mobilját tudta kapcsolni. Az új beszélgetés:
– Tessék! – veszi fel Afonso testvér.
– Kivel beszélek? – kérdi a pápa.
– Afonso vagyok, a Generális személyi titkára.
– Én vagyok a pápa, s szeretném üdvözölni a Generálist és megköszönni neki a szép levelet, amit küldött.
Afonso derűsen válaszolt:
– Igen. Egy pillanat.

A mi kedves testvérünk rögtön felállt, s megindult hitetlenkedve a Generális irodája felé. Közben folytatta a beszélgetést:
– Szent Atya, sok boldogságot a választásához, itt mindenki nagyon örült a kinevezésének, sokat imádkozunk Önért!
– Azért imádkoztok azért, hogy menjek előre vagy vissza? – kérdezi viccelődve a pápa.
– Természetesen előre – válaszolja Afonso menet közben, s a pápa csak egy spontán nevetéssel válaszol.
Megérintve a pillanat erősségétől, a testvér kopogás nélkül berontott a Generális irodájába, és megindult felé. A Generális meglepve néz a titkárára. Afonso átadja a kezéből a mobilt, és azt mondja: – A pápa.

Nem tudjuk a részleteit a következő beszélgetésnek. De a pápa kedvesen megköszönte a Generális levelét, illetve a Generális megkérdezte a pápát, mikor tudja őt meglátogatni egy köszöntésre? A pápa azt válaszolta, hogy a találkozó lehetőleg minél előbb legyen meg, és beszélni fog a titkárával a részletekről. Majd a Vatikán értesíti őt (a Generálist). Reméljük könnyebben elérik majd.
Az eredeti szöveget spanyolul írta: Claudio Barriga SJ, olaszra fordította: Juan Bytton SJ.

Luis Del Regno, buenos airesi újságosstandja előtt

 

Ferenc pápa felhívta buenos airesi újságosát

A pápa március 18-án telefonált Buenos Airesbe, hogy üdvözölje az újságost, és jelezze, mostantól nem kéri, hogy reggelente kihozza számára a lapokat.

A telefont Daniel Del Regno, az újságos fia vette fel. Egy férfihang szólalt meg: „Szervusz, Daniel; Jorge bíboros vagyok.” Daniel először azt hitte, valamelyik barátja viccel, aki tudja, hogy az érsek mindennap náluk vette újságot. De a hang megismételte: „Tényleg, Jorge Bergoglio vagyok, Rómából telefonálok.”

„Teljesen ledöbbentem, zokogni kezdtem, nem tudtam megszólalni” – mondta el később az argentin La Nación című napilapnak Del Regno. „Megköszönte, hogy mindaddig kihordtuk neki az újságot, és jókívánságait küldte a családomnak. Kérdeztem, viszontláthatjuk-e még, mire azt felelte, hogy mostanában nagyon nehéz volna, de mindig velünk lesz. Mielőtt letette, kért, hogy imádkozzam érte.”

Daniel Del Regno hozzátette, hogy mielőtt Bergoglio bíboros elment Rómába a konklávéra, megkérdezte, mit gondol, őt választják-e majd pápává. „Azt felelte: »Túl fogós a kérdés. Viszlát húsz nap múlva, és hozzátok csak továbbra is az újságot.«”

Daniel apja, Luis Del Regno elmondta: minden reggel ők vitték ki az újságot az érseknek. Vasárnaponként „reggel fél hat körül ő jött a standunk felé, és megvette a La Naciónt. Néhány percig beszélgetett velünk, aztán busszal ment Luganóba, ahol teát osztott fiataloknak és betegeknek.” Hozzátette: Jorge érsek minden hónap végén visszahozta az összes gumit, amivel az újságokat fogták össze, hogy el ne fújja őket a szél – írja a CNA.

 

1. forrás

2.forrás

 telefon

 

Jézus Krisztus nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária jegyese és az Egyház patrónusa

Az evangéliumok tanúsága szerint József Dávid házából származott (Lukács szerint egy bizonyos Jákob, Lukács szerint Éli fia), és már Mária jegyese volt, amikor Gábriel arkangyal elvitte Máriának az istenanyaság örömhírét. József, az igaz ember, aki híven megtartotta a Törvényt, titokban akarta Máriát elbocsátani, megtudván, hogy jegyese gyermeket vár. Ekkor azonban József álmot látott, és az angyal szavára ismét magához vette, de a gyermek születéséig nem ismerte meg őt. A Betlehemben megszületett kisdednek a Jézus nevet adta. Máté evangéliuma arról számol be, hogy a háromkirályok látogatása után, Heródes vérengzése elől József Egyiptomba menekítette családját. Heródes halála után visszatért Júdeába és Názáret városában telepedett le. Lukács beszámolója szerint József a népszámlálásra Betlehembe ment áldott állapotban lévő jegyesével, Máriával. Jelen volt Jézus születésénél. Ott volt a jeruzsálemi templomban a kisded Jézust bemutatásakor. József minden évben elzarándokolt a jeruzsálemi templomba, és amikor Jézus elérte a megfelelő kort, vagyis 12 esztendős lett, őt is magával vitte, Máriával együtt. Ezek azok a tények, melyeket az evangéliumok közölnek Jézus nevelőatyjáról.

 Az újszövetségi apokrif iratok több a keresztény hagyományban meggyökeresedett és köztudottá vált epizódot is tartalmaznak Szent József személyével kapcsolatban. Az apokrif elbeszélések számos motívuma a képzőművészetben a Szent József-ábrázolások attribútumává vált.  A Jakabnak tulajdonított Protoevangélium számol be Mária és József eljegyzéséről. Abban az évben amikor a templomi szolgálatot teljesítő Mária betöltötte a tizenkettedik életévét a főpap Jeruzsálembe hívatta az összes Dávid házából származó nőtlen férfit. Közöttük volt József is, az özvegy ácsmester. A férfiaknak egy-egy botot/vesszőt kellett magukkal vinniük, melyeket a főpap bevitt magával a szentélybe. A főpap a szentélyben imádkozott, majd az ima befejeztével kihozta onnan az összes vesszőt, de egyiken sem látszott semmilyen jel. Egyenként adta vissza a vesszőket a templom előterében várakozó férfiaknak, utolsóként Józsefnek. És íme, a vesszőből egy galamb szállt elő és letelepedett József fejére, a vessző pedig kivirágzott. A szöveg leírja, hogy József vonakodott kissé elfogadni Isten döntését, mert idősnek tartotta magát a szinte még gyermek Máriához, félt, hogy gúny tárgya lesz majd, hiszen már felnőtt fiai voltak. A főpap bátorítására azonban magához vette Máriát jegyeséül. Ez az apokrif irat több olyan epizódokat is rögzít, amelyek Józsefet a védelmező, szerető apát jeleníti meg, aki figyelmes gondoskodással veszi körül a gyermek Jézust.

A barokk kor templomi festészetének kedvelt témája „Szent József halála”. A IV. századra datálható József, az ács története vagy József halála című egyiptomi irat, melynek latin változata a XIV. században íródott. Az irat Szent Józsefet dicsőíti, latin változatának ismertté válása nyomán terjedt el Szent József tisztelete Európában (ami a korai keresztény időkben Egyiptomra korlátozódott). A bensőséges hangvételű irat (visszaemlékezés) narrátora Krisztus, aki apostolainak beszéli el József életét és halálát.

Halála előtt József Jézusnak adta át a Dávid családjában Ábrahám óta apáról fiúra szálló elsőszülöttségi jogot.

 Szent József üdvtörténeti szerepe az volt, hogy jogi biztonságot és oltalmat nyújtott a Megváltó szűz édesanyjának és Isten megtestesült Fiának.

Március 19-ét IV. Sixtus pápa (úr. 1471-84) rendelte el Szent József hivatalos ünnepévé, XV. Gergely pápa (ur. 1621-23) 1621-ben parancsolt ünneppé tette.Szent Józsefet védőszentjüknek tekintik az ácsok, asztalosok, erdészek, favágók, tímárok, bognárok, a jegyesek, ifjú házasok, családapák és a haldoklók. A XIX. századtól a papnövendékek és szerzetesek, a XX. Századtól a munkásság védőszentje.

Érdekesség: a József keresztnév magyarországi népszerűsége Habsburg-közvetítéssel kötődik Szent Józsefhez. I. Lipót császár (1655-1705), utóda nem lévén, Szent József közbenjárását kérte gyermekáldásért. Isten meghallgatta könyörgését és a gyermeket a császár Józsefnek nevezte. I. Lipót Szent Józsefet választotta a Habsburg-ház patrónusává, Buda török alóli felszabadulását is Szent József közbenjárásának tulajdonította, ekkor ajánlotta fel Magyarországot Szent Józsefnek (1686).

 Hajnal Piroska

B. E. Murillo: A Szent Család Keresztelő Szent Jánossal

J. E. Millais: Jézus családja körében

Raffaello: Mária és József eljegyzése

B. E. Murillo: Szent József a Kisjézussal

 

2013. március 13-n, szerdán 19 óra 6 perckor fehér füst szállt fel a Sixtusi-kápolna kéményéből a pápaválasztó konklávéban lezajlott eredményes szavazás jeleként. Néhány másodperc múlva megszólaltak a harangok is, megerősítve az új pápa megválasztásának hírét. Az új pápa megválasztásának tényét, a pápa személyét és nevét este 8 óra után Jean-Louis Taurant, a korelnök protodiakónus bíboros jelentette be a Szent Péter bazilika erkélyéről, a következő szavakkal:

Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
qui sibi nomen imposuit Franciscum.

Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires bíboros-érseke a 266. főpásztor a római katolikus egyház történetében. A világmédia, amely – nagyrészt az utóbbi évtized robbanásszerű híradástechnikai fejlődésének köszönhetően – óriási, a tegnapi estén szinte kizárólagos figyelmet fordított a Vatikánra, első reagálásaiban azonnal az új pápa megválasztásával és személyével kapcsolatos kuriózumokat hangsúlyozza: a modern korban ő az első Európán kívüli (latin-amerikai) pápa, az első jezsuita a Szentszék trónján, a pápaság történetében az első, aki Ferenc néven lép Szent Péter örökébe. Ferenc pápa este 8 óra után néhány perccel jelent meg a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 150 ezres tömeg előtt, a pápaválasztó bíborosokkal együtt. Már első nyilvánosság előtti megjelenésével „történelmet írt”, ugyanis először nem ő áldotta meg a híveket, hanem arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte, vagyis az ő személyében az új pápáért. A bíborosi testület egyik tagja közölte, hogy Ferenc pápa szakított a hagyománnyal abban a tekintetben is, hogy nem a pápa számára készített emelvényre lépett (mintegy bíborosai fölé magasodva), hanem bíborosai között jelent meg, immáron pápaként az erkélyen.

Bíboros-érsekünk, Dr. Erdő Péter tegnap esti nyilatkozatában kiemelte, hogy az új pápa egyszerű, fehér pápai reverendában jelent meg a hívek előtt, ami szintén iránymutató gesztusnak tekinthető. Erdő Péter megemlítette, hogy az új pápa bensőséges és közvetlen stílusban szólt a tiszteletére összegyűlt hívekhez. Különös fontosságot tulajdonított annak a ténynek, hogy az újonnan megválasztott Szentatya Latin-Amerikából „érkezett”, ahol a világ katolikusságának 41 %-a él.

A pápa megválasztása utáni órákban az elemzők, Vatikán-szakértők már tudni vélték, hogy a az újonnan megválasztott pontifex a középkor nagy szentjét, Assisi Szent Ferencet és az ő lelkiségét idézte meg névválasztásával: a hívek és a külvilág felé nem a katolikus egyház pompáját és nagyságát, hanem a szerénységet, az egyszerűséget kívánja hangsúlyozni, felidézve Assisi Szent Ferenc szemléletét. Ez a gondolkodásmód tükröződött Bergoglio érsek életvitelében: egyszerű lakásban lakott és a tömegközlekedést használta, elsősorban busszal közlekedett Buenos Airesben.

Ferenc pápa azonban ezidáig nem nyilatkozott a névválasztást illetően, így tehát minden ezzel kapcsolatos elemzés találgatás csupán. Miért ne utalhatna a Ferenc név Xavéri Szent Ferencre, a jezsuita rend szentjére, Loyolai Szent Ignác szobatársára, az újkori katolikus misszió meghatározó alakjára, akit a pápa a Távol-Kelet legátusává nevezett ki 1540-ben és egész életében úton volt: Indiától Japánon át Kínáig hirdette az evangéliumot.

Az apai ágon olasz származású Ferenc pápa Argentínában született és élt, így elképzelhető, hogy szívének kedves Solano Szent Ferenc alakja. A Xavéri Szent Ferencnél egy nemzedékkel később született Solano Ferenc is a mai Spanyolország területén született, alapfokú iskoláit a jezsuitáknál  végezte, majd a ferences rendbe lépett. Életszentségének híre gyorsan terjedt, de ő a népszerűség elől menekülve a missziókba kérte magát, Peruba küldték. Tizenöt éven át hirdette az evangéliumot az indióknak, betegeket gyógyított, prédikált a népnek. Mintegy 25 000 indiót keresztelt meg. Argentína, Uruguay, Peru és Chile védőszentje. Utolsókén e szavak hagyták el ajkát: “Soli Deo gloria!”

Hajnal Piroska

Utólagos megjegyzés: Ferenc pápa nyilatkozott a névválasztásról – Assisi Szent Ferencet, a szegények védőszentjét választotta

Forrás: Szentek élete, Katolikus Lexikon, http://www.latimes.com/news/world/worldnow/la-fg-wn-francis-pope-name-20130313,0,2642213.story, http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/argentin-lett-az-uj-papa-399705, ujember.hu,

 Ferenc pápa a bíborosokkal

 Ferenc pápa, Assisi Szent Ferenc

Xavéri Szent Ferenc

Solano Szent Ferenc

 

 

avagy meghívás az életre

 

“Az ember számára legnagyobb kincs a szív tisztasága, és a belső szabadság, amit Isten kegyelme által mindenki elérhet. Minél jobban szereti valaki Jézust, annál jobban szeretné Őt követni, és annál jobban felismerni, hogy mi az akadálya az Ő követésének.”

Katona István atya gondolatai a Meghívás az életre, felnőtteknek szóló lelkiismeret vizsgálati könyvéből

 

Nagyböjt van, az önvizsgálat, gyónás, megtisztulás ideje. A Gyónásra fel lehet készülni a saját lelkiismeretünk alapján, vagy használhatunk lelki tükröt. A lelki tükör sokat segít a felkészülésben, mivel szempontokat sorol fel, amire sokszor nem is gondolunk, így sokkal több szempontból vizsgálhatjuk magunkat, kideríthetjük a rejtőző problémákat. Az alábbi weblapcímen elérhető három lelki tükör:

Ritkán gyónók számára

Rendszeresen gyónók számára

Házastársak számára

http://www.plebania.sk/index.php/lelkitukor

 

A JÓ SZENTGYÓNÁS ÖT LÉPÉSE:

1. FELKÉSZÜLÉS
Imádkozz, gondolkozz!


2. BÁND MEG

őszintén minden bűnödet! 3. HATÁROZD EL hogy a jó mellett döntesz és kerülöd a bűnt!
4. MONDD EL
Isten papjának a szentgyónásban!

5. VÉGEZD EL
az ELÉGTÉTELT, és tedd jóvá a kárt!

Adj HÁLÁT az ATYA jóságáért!

 

 

 

Sok “sikert” kívánunk a használatához!

Díjnyertes videó a gyónásról

kép

kéz

Meghívás az életre

 

 

2013. február 28-án este, életének 98. évében, hosszú, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt Regőczi István atya, a Kútvölgyi Szűz Mária engesztelő kápolna lelkésze. Temetéséről később adunk tájékoztatást.

Regőczi István 1915. október 5-én született, egyszerű molnárcsaládban. Teológiai tanulmányait a belgiumi Bruges-ben végezte. 1943. március 28-án szentelték pappá. 1945-ben visszatért Magyarországra.

Máriaremetén volt hittanár és káplán; majd a Váci Egyházmegye szolgálatában Vácott megalapította a Sasfiókák nevezetű gyermekotthont több mint 300 hadiárva számára. Mint minden egyházi egyesületet és intézményt, a kommunista hatalom 1949-ben államosította és feloszlatta az árvaházat. Regőczi atyát Kistarcsára internálták. 1953-as szabadulása után Máriabesnyőre került, ahol lelkipásztori szolgálata mellett újból gyermekotthont létesített, illegálisan. 1957-ben újból letartóztatták. A szabadulása után írt könyvei miatt – Az én sasfiókáim, Sasfiókák viharban, Mi nem hallgathatunk – illegális sajtótevékenység címén 1969-ben mint politikai foglyot 23 hónap szigorú fegyházra ítélték. Összesen hat évet ült a kommunisták börtönében.

250px-Mária_Kápolna_Galgóczy_utca_45Büntetése letöltése után Pestszentlőrincen kisegítő lelkészként szolgált, majd a XII. kerületben hozzáfogott a romos Boldogasszony-kápolna felújításához, amelynek már lebontását fontolgatták. A kápolna mellett létrehozta a Táborhegy zarándokházat, s a helyet a magyarság engesztelő központjává tette. A kegyhely egy idő után szűkösnek bizonyult, így jóval nagyobb kőkápolnát építettek, melyet 1991-ben szentelt fel Katona István váci segédpüspök. A Kútvölgyi kápolna ma is a szentségimádás, az engesztelés, a hálaadás és az imádság helye.

Regőczi István 1992-től, amikor Vác díszpolgárává választották, tíz éven keresztül szolgált lelkipásztorként Vácott – nem messze a fegyháztól, amelyben évtizedek óta végzett börtönmissziót.

Munkásságáért Magyar Örökség-díjjal és Parma fidei – A hit pajzsa díjjal tüntették ki.

Az Isten Vándora című könyvében életútját írta meg. Évtizedeken át maga köré gyűjtötte az árva gyermekeket, és velük árvaházakat, templomokat, kápolnákat épített. E tevékenységéhez Belgiumból kapott komoly anyagi segítséget. Itthon számos nehézségbe ütközött, szinte évente más helyen kellett újrakezdenie lelkipásztori munkáját. Tíz papnövendéket taníttatott, hét templomot építtetett, háromszáz árvát nevelt fel, tizenegy magyar és öt flamand nyelven íródott könyvével ért el sikert. Rendületlen hittel és kitartással 94 évesen még mindig dolgozott a Kútvölgyi kápolnában – mondta laudációjában Bolberitz Pál 2010 februárjában, a Parma fidei – A hit pajzsa díj átadásakor.

forrás:Magyar Kurír

Fotó: Thaler Tamás

Kútvölgyi kápolna

Az Isten Vándora letölthető formátuma

Társkereső szolgáltatást indít a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom – jelentette be a civil szervezet vezetője február 26-án, a budapesti sajtótájékoztatóján.

www.haromkiralyfi.hu

Február 28-ára böjtöt és virrasztást hirdettek XVI.Benedek pápa lemondásának napján.

Plébániánkon az esti 6h-ás mise után szentségimádás lesz este 10h-ig.

Böjtünket és virrasztásunkat felajánljuk, hogy Egyházunk élére minél hamarabb új, karizmatikus vezető kerüljön.

Templomban kitett papírra fel lehet iratkozni fél órás beosztásban. Illetve a cikk hozzászólásaiban is lehet jelentkezni. Egy időpontra többen is jelentkezhetnek.

Többen kérdezik, hogy miért mondott le a pápa? Hogy most mi lesz?

Szeretnélek megnyugtatni benneteket! A kérdésekre nem tudom a választ, azt sem tudom, hogy mit hoz a holnap, de hogy őszinte legyek, a magam kisebb testvéri egyszerűségében nem is erőst érdekelnek ezek a kérdések. Persze, hogy imádkozom szaporán, kérem az Istent, hogy ne legyünk sokáig pásztor nélküli nyáj, de lelkem mélyén tudom, hogy ez nem az én dolgom és tudjátok a jelszót: Jobb ha az ember a saját dolgát, amit Isten rábízott még ha rosszul is, de végzi, mint hogy a mások dolgát nagyon jól végezné.

A gonosz lélek azt szeretné, hogy időnket, energiánkat arra pocsékoljuk, hogy tanulmányozzuk az események mögötti feszültségeket, meg a lehetséges forgatókönyveket, de mi ferences kisebb testvérek vagyunk és a mi dolgunk az, hogy szeressük a legkisebbeket, a bajban lévő egyszerű embereket. Persze, hogy tudom, hogy sok buta ember van a földön, és sunyin szervezkednek, aljas terveket szövögetnek, de azt is tudom, hogy Isten nem kéri azt tőlünk, hogy beálljunk közéjük harcolni és gyűlölködve mások becsületét aláássuk! Higgyétek el, annyira leegyszerűsödik minden, ha az ember élete vezérfonalának a szeretet parancsát teszi. A mi dolgunk, hogy szeressük egymást, a gyerekeinket, munkánkat és a többit – mind a Jézus Krisztus által elénk állított gyermek – Isten irgalmas gondviselésére bízzuk. Látjátok, ezért nem politizált soha a Szent Ferenc Alapítvány.

Hiszem, hogy Isten a maga mérhetetlen bölcsességével gondját viseli az ő gyermekeinek, ha azok ott, ahova a szeretet állította alázattal, a legjobb tudásuk szerint végzik a maguk munkájukat! Lassan jön a szép tavasz, buta, ellenőrizhetetlen írások olvasgatása helyett menjünk ki a szabadba és gondozzuk, ápoljuk növényeinket, tegyük szebbé szülőföldünket.

Isten Irgalmas szeretetében bízva, sok szeretettel, Csaba testvér

forrás

pásztor

pásztor és a nyáj