Május, a Boldogságos Szűz Mária hónapja

Május hónap a római korban nevét Maia istennőről kapta, Maia ugyanis a természet tavaszi újjászületését, ébredését személyesíti meg a római mitológiában. (A görög mitológiában Maia, jel.: anyácska a hét nimfa egyike.) A keresztény gondolkodásban Szűz Mária minden megújulás és szépség forrása. Május hónap összekapcsolása Szűz Máriával a XIII. századra vezethető vissza. Írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy X. Alfonz (1252-1284), Kasztília uralkodója májusban megkoronázta és énekelve magasztalta a Szent Szűz ábrázolásait, és ez a szokás a hívek körében is egyre elterjedtebbé vált

 

Néhány évszázaddal később Néri Szent Fülöp (1515-1595) Rómában arra biztatta fiataljait, hogy májusban virágkoszorúkkal ékesítsenek minden Madonna-képet. A XIX. században, a Szeplőtelen Fogantatás dogmája (1854) újra előtérbe helyezte a Mária-tiszteletet, és ekkortól vált általánossá, hogy a Mária tisztelő hívek május minden estéjén elvégzik templomukban a loretói (magyarosan lorettói) litániát.

 

A loretói litánia

A litánia az V. századtól ismert, és a VII. századtól már a jelenlegi formájában végzett könyörgő imádság. Görög eredetű elnevezés: litaneia=könyörgés.

A loretói litánia eredete a XIII. századig nyúlik vissza, az általunk ismert formája a XVI. században tűnik fel először az itáliai Loretóban. A feljegyzések szerint, a város bazilikájában, ahol a Szent Ház áll, a hívek szombat esténként ezt a könyörgő imádságot énekelték. (A Szent Házat, vagyis a Szűzanya názáreti szülőházát a legenda szerint az angyalok a muszlimok elől a levegőbe emelték és először a dalmáciai Tersettóba, majd az itáliai Loretóba vitték. A Szent Házat magába fo

glaló bazilika a XV-XVI. században épült.)

A litánia nyomtatásban 1558-ban jelent meg először, Canisius Szent Péter (1521-1597) jóvoltából. A szent Loretóban járva hallotta a litániát, és annyira szívhez szólónak találta, hogy átvette imakönyvébe és a hívek figyelmébe ajánlotta. A litánia jelenlegi formájában a Szűzanya 48 megszólítása (invokáció) szerepel. 13 megszólítás Isten Szűz Anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben megjövendölt Máriát, 5 az oltalmazót és 12 invokáció a királynőt kéri: „könyörögj érettünk!”

Egyetemes használatát a templomokban VIII. Orbán pápa rendelte el 1886-ban.

Hajnal P.

/Forrás: A szentek élete, A római világ atlasza, Katolikus Lexikon/

kép1

kép2