Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében,

benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk.

 

Nagycsütörtök a húsvéti szent háromnap, a Sacrum Triduum Paschale első napja.

 A Sacrum Triduum Paschale, azaz nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat nem pusztán előkészület a húsvétra, hanem már maga a húsvéti ünneplés. Nagycsütörtök estétől nagypéntek délutánig az Úr szent vacsorájának emlékezete és szenvedésének kezdete; nagypéntek estétől nagyszombat estéig Jézus kínszenvedése és halála; nagyszombat estétől húsvétvasárnap estig Urunk föltámadása – ami az ünneplés tetőfoka, a liturgikus év csúcspontja, az „ünnepek ünnepe”.

 

Nagycsütörtök délelőttjén székesegyházakban az egyházmegyék főpapjai papjaikkal együtt krizmaszentelési szentmisét mutatnak be, amelyen a püspök megáldja az olajokat és a papság megújítja papi ígéreteit.

 

„Istennek, az ő Atyjának országává és papjaivá

tett minket Jézus Krisztus:

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Amen.

 

Nagycsütörtök estéjén az Oltáriszentség alapítására emlékezünk, arra a bizonyos utolsó vacsorára, amelyen a tanítványaitól búcsúzó Krisztus saját testét és vérét hagyta ránk lelkünk táplálására, s hogy kereszthalálának áldozata állandóan köztünk lévő valóság legyen.

 (Hajnal Piroska

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora

Tintoretto