Igent mondasz a száddal, miközben a szíved nemet kiált? Ha így van, akkor végül stresszes leszel, ki fogsz égni, és még az is előfordulhat, hogy megbetegszel. Nem mehet így a végtelenségig, a teher alatt összeroppansz.

Nem számít hány ember elégedett veled, hány ember tetszését nyered el, mindig lesznek olyanok, akik nem lesznek elégedettek veled. Tanuld meg, hogy akkor is élvezheted az életet, ha nem mindenki gondolja, hogy nagyszerű vagy. Ne légy az emberek jóváhagyásának, helyeslésének és elfogadásának a rabja. Te már élvezed Isten elfogadását, jóváhagyását és helyeslését; és ez az, ami igazán számít.

Az év bármelyik időszakában aktuális téma lehet az időtervezés, hiszen sokunkkal előfordul, hogy időről időre azon kapjuk magunkat, hogy már megint összecsaptak felettünk a hullámok e téren, kicsúsztunk a határidőkből, felhalmozódnak a kötelességek vagy egyszerűen csak azt érezzük, hogy soha semmire sincs időnk. De vajon Istennek helyet tudunk szorítani a mindennapi teendők közepette?

 

Nem is olyan régen, az a gondolat fordult meg bennem, hogy a legtöbb, amit Istennek adhatunk, az a szívünk, és Ő nem is vágyik ennél többre. Azonban, kicsit tovább gondolva az elméletet, talán van itt még valami, ami igazán értékes számunkra, és amiből oly nehezen tudunk adni, ez pedig az időnk.

Egyszer volt, rég volt. Azt kérdezték tőlem: "Mi leszel, kisfiam, ha nagy leszel?" "Lámpagyújtogató"-feleltem én. A gyermek együgyű feleletén Nevettek akkor szülők, ismerősök.

Mohos Gábor előadása – Az Eucharisztia a személyes életemben – egyszerre volt tanúságtétel és tanítás. Hogy erről a kapcsolatról képet adjon, egész életét áttekintette, és azt mutatta meg, hogyan vezette és vezeti Jézus a hitében találkozásról találkozásra, és arra hívta meg a résztvevőket, ők is gondolják át ezt a kapcsolatot. Gábor atya elmondta, hívő családba született, első gyerekként. Őt még egy-két hetesen megkeresztelték, akkor még nem halasztották ezt a szülők megfelelőbb időpontot   Olvass tovább …

 Már az Ószövetség idején voltak álmos templomlátogatók, még ha a prédikátor úgy beszélt is, mint Szent Pál! Hosszú története van annak, hogy elalszunk a vasárnapi prédikáció alatt. Az Újszövetség elbeszéli egy Eutichusz nevű fiatalember történetét, aki Szent Pál beszéde alatt elaludt (Ap Csel 20, 7-12). Az apostol hosszadalmas, egészen éjfélig tartó beszéde alatt Eutichusz az ablak párkányán ült, és úgy elnyomta az álom, hogy kizuhant a harmadik emeleti ablakból, és   Olvass tovább …

Év végén, új év elején ezerrel száguldanak a jókívánságok, motiváló versikék, idézetek. Isten szavának szilárd üzenete van az erőről, a vigaszról, az irgalomról és a megbocsátásról. Elmélkedésre, töltekezésre ajánljuk a következő 10 szentírási részletet ösztönözésképpen az új esztendőre. 1. Filippieknek írt levél 3,13-14 Testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás   Olvass tovább …

2020. január-szeptember Alacoque Szent Margitnak a XVII. században Jézus 12 ígéretet tett. A nagykilenceddel kapcsolatos ígéret így szól: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekjén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”. Mit kell hát tenni? Kilenc egymás utáni első pénteken megáldozni. Mit jelent az, hogy Jézus Szíve „biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”?