A nagyböjti időszakban tartjuk március 19-én Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepét. Ez alkalomból idézzünk fel II. János Pál pápa REDEMPTORIS CUSTOS című enciklikájából részleteket, mely SZENT JÓZSEF személyéről, valamint Jézus Krisztus és az egyház életében kifejtett tevékenységéről szól.

 

 

Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában

 

2012. március 17.

szombat 19h

részletek

Magyar Rendfőnöknői Konferencia felterjesztése alapján március 14-én a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének kitüntetésében részesül Sztrilich Ágnes, a Szociális Testvérek Társasága magyarországi elöljárója, a konferencia elnöke.

 Úr Jézus, szent negyvennapos
böjtöd vállaljuk újra most:
üdvünkre példát adsz nekünk,
hogy fékezzük természetünk.

Közeledik a Húsvét és az ünnepre való készülődés része mindenképpen a Szentgyónás elvégzése kell hogy legyen.

Bolberitz Pál ( Széchenyi-díjas római katolikus pap, filozófus, egyetemi tanár, a Szent István Akadémia elnöke, a Magyar Kolping Szövetség országos prézese, a Nemzetközi Cusanus Társaság tagja, a Szuverén Máltai Lovag-rend magisztrális káplánja. ) Minek gyónjak? című könyvében találunk lelki segítséget a gyónásra való előkészületekhez.

 

Tovább...

A Katolikus Egyház kétezer éve minden korban felkarolta a szegényeket. Idén arra hív, hogy tartósélelmiszer-felajánlással vagy a telefonos adományvonalon keresztül kapcsolódjunk be a karitász segítő munkájába.