Egy csodálatos tanmese kering mostanában az interneten, egy telepítési útmutató a szeretethez.   Ügyfélszolgálat: Igen, miben segíthetek? Felhasználó: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a Szeretetet. Végig vezetne kérem a folyamaton? Ügyfélszolgálat: Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indulásra? Felhasználó: Hát, nem vagyok egy műszaki zseni, de azt hiszem készen állok. Mit kell először tennem? Ügyfélszolgálat: Első lépésként   Olvass tovább …

„Vigyázzatok, testvéreim, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek! Senki közületek el ne szakadjon az élő Képtalálat a következőre: „kemény szív”Istentől!”  Ezt a kemény üzenetet, figyelmeztetést bízza ránk a Zsidókhoz írt levél mai szakasza, mely a keresztény közösség minden tagjához szól, legyenek azok papok, apácák vagy püspökök. Mindenkinél fennáll ugyanis a veszély, hogy gonoszságra hajlik a szíve. De mit is jelent számunkra ez a figyelmeztetés? A pápa három szót emelt ki a szentleckéből, mely segít megérteni az üzenetet: keménység, megátalkodottság és csábítás.

Túrmezei Erzsébet: Újévi kérés „Isten erejével a mázsás teher könnyű,  mint a szalmaszál – nélküle mázsás  súly a szalmaszál is.” Luther  Láttam, Uram! Egyik béna volt, a másik aszott, sárga… vagy nem volt lába… De a Te fényed hullt a betegágyra! Hitükkel elrejtőztek Nálad, és úgy hordozták mázsás terhüket, a Te erőddel, mint a szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt roskadókat. Mert mázsás teher könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled. De   Olvass tovább …

Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 1Tessz 5,18 Görögül a „köszönet” szó „charis”, és ugyanennek a szónak egy másik jelentése a „kegyelem”. Tehát kegyelemmel telve lenni azt jelenti: hálaadással telve lenni. Isten azt akarja, hogy, mindig hálát adjunk. Ha a dolgaink nem állnak túl jól, akkor is dönthetünk úgy, hogy hálásak leszünk, mert Ő hűséges, és képes mindent a javunkra munkálni (Róm 8,28). Emberi természetünk olyan,   Olvass tovább …

Urunk, segíts, hogy úgy ünnepelhessük születésedet,

− mint a pásztorok:
hogy riadjunk fel magányos
sötétségünkből,
amibe önfejűségünk
és rövidlátásunk taszított,

− mint a bölcsek:
hogy emeljük szemünket a csillag felé,
amelyet csak azok látnak,
akik rátermettségük bölcsességéhez
mindig hozzáfűzik alázatos imájukat is;

− mint Mária:
hogy mi is szeretni tudjuk
a titokzatos, gyenge Gyermeket,
amennyiben az Egyházat szeretjük
megmagyarázhatatlan és sokszor
elesettnek látszó valóságában.

  Johann Sebastian Bach: C-dúr preludium (Tüzes Johanna Róza)   Johann Sebastian Bach: Nun komm der heiden Heiland (Tüzes Marcell Sámuel)   Domenico Zippoli: Pastorale (Tüzes Ágoston Károly)   Louis-Claude Daquin: Noël étranger (Tüzes Marcell Sámuel)   Adolphe Adam: Minuit chrétiens (Hajnal Piroska – ének)   Gergely Ferenc: Csendes éj (Tüzes Marcell Sámuel)