Ünnepélyes főpapi vasmisén ad hálát Zsombor Kálmán c. prépost, tb.
váci kanonok, főesperes, ny. plébános úr pappá szentelése 65. évfordulójáért július 1-én  de. 10 órakor .

 

Minden kedves adózónak, aki az Alapítványunk részére ajánlotta fel adója 1 %-át, valamint a Magyar Katolikus Egyház részére az adója egyházi 1%-át:

Bábelben élünk. Tízmillió nyelvet beszélünk. Szilánkjaira hullott a világ. Repeszeire, mint a bomba. Talán majd az internet összedrótozza? Pedig a toronyépítés szépen haladna. Globalizáció, multinacionális vállalatok, áruház-láncok. Ugyanazt a fish-burgert falod Jakartában és Siófokon. Ugyanazt a szappanoperát bámulod Irkutszkban, Santiagóban és Őcsényben. A szomszéd fotelben ülővel mégis oly nehéz szót váltanod.Mert húsz évvel idősebb, vagy öttel fiatalabb nálad. Mert más futballcsapatnak drukkol, más zenét hallgat, másik pártra szavazott. Bár genetikailag   Olvass tovább …

A pünkösdi elbeszélés magyarázatát rendszerint az ünnep ószövetségi gyökereinek fejtegetésével kezdjük. A pünkösd a görög pentekosztész, vagyis ötven szóból származik, s ez arra utal, hogy a törvény előírása szerint húsvét után hét hét elteltével ünnepelték (MTörv 16,9köv; Kiv 23,16), vagyis a húsvét utáni 50. napon. Izrael földjén ez a hét hét a terménybetakarítás, az aratás ideje volt, s pünkösd ennek megfelelően az aratás végét jelezte, a sikeres és bőséges, de legalábbis elegendő   Olvass tovább …

Szentlélek-váró: Pünkösdi kilenced szentírási részekkel Az apostolok 9 napon át imádkoztak és várták a Szentlelket. Hozzájuk hasonlóan mi is 9 napi imával készülünk Pünkösd nagy ünnepére. A következő szentírási részek segíthetnek megnyitni szívünket Isten éltető Lelkének befogadására: Ter 1,1-2. Isten lelke a vizek fölött lebegett Iz 32,15-17. A Lélek kiáradása Jo(el) 3,1-2. Isten mindenkire kiárasztja Lelkét Jn 14,15-18. Jézus nem hagy minket árván, elküldi a Vigasztalót Jn 14,25-27. “Ne nyugtalankodjék   Olvass tovább …

A mai ünnep arra hív minket, hogy tűnődjünk el annak a misztériumnak a jelentésén, amelyet ünneplünk. Mit jelent az, hogy Jézus fölment a mennybe? „Elfoglalta helyét az Isten jobbján”: ez a Mennybemenetel elsődleges jelentése. És noha a kifejezés csak képletes, képzelettel kiszínezett, hiszen Istennek nincsen sem jobb, sem bal keze, mégis fontos krisztológiai üzenetet hordoz.

Szombathelyen kerül sor Brenner János vértanú pap boldoggá avatására.   Csendes szentségben élt, csak mosolygott, nem volt glóriája. Taposták, rugdosták, hóban, vérben, sárban. Gyalázták emlékét, meghurcolták nevét… Nem mondták ki nevét a gyilkosoknak, feljegyezték nevük a Feledés Könyvébe. A pap vérét a föld itta be szomjasan hogy vérszíntiszta virágot teremjen. (Rozványi Dávid) A boldoggá avatási szertartáson részt vesz a magyar Tarzíciusznak is nevezett fiatal vértanú pap öccse, Brenner József Vasvár-Szombathelyi   Olvass tovább …