“De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét” (Joel 3,5). Miért nem hívom segítségül az Úr nevét? Miért futok egyik vagy másik szomszédomhoz, amikor Isten olyan közel van, és leghalkabb hívásomat is meghallja? Miért ülök le, töprengek megoldásokon és szövök terveket? Miért nem teszem magamat és terheimet közvetlenül az Úr kezébe? A legrövidebb út   Olvass tovább …

    Egy fiatal férfi felkészül arra, hogy  diplomát szerez. Sok hónapig  csodálta a gyönyörű sport autót egy kereskedő bemutatóteremben, és tudván, apja is jól megengedheti magának, azt mondta neki, hogy ez minden, amit akar. Az érettségi közeledtével a fiatalember várta hogy az apja megvásárolja az autót. Végül reggel az érettségi napján, az apja szólította őt a dolgozószobájába, és azt mondta neki, hogy milyen büszke, hogy egy ilyen szép fiú, és   Olvass tovább …

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sám 7,12) A Biblia azt mondja: „Sámuel pedig fogott egy követ… és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sám 7,12). Mit látsz, ha visszanézel az eltelt évre? Kudarcok emlékoszlopait? Kihagyott lehetőségeket? Bukásainkról Isten ezt mondja: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Iz 43,25). Az elpazarolt lehetőségekről ezt mondja: „Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított   Olvass tovább …

2014 karácsonyán plébániánk hívei valódi lelki közösséget alkotva adtak elő a pásztorjátékot, felidézve mindannyiunk számára a több mint kétezer esztendővel történt csodát. Márk evangéliuma alapján hangzott el a Szent Születés története: Dudás János szedte versbe az evangélista által lejegyzett örömhírt. A pásztorjáték szereplői között ott voltak a felnőttek és a gyermekek, lelkesen és örömtől áthatott szívvel vettünk részt és hallgattuk előadásukat. A pásztorjáték után Krisztus Király Énekkarunk ajkán csendültek fel a csodás karácsonyi motetták és kórusművek, feledhetetlen prelúdiumaként legbensőségesebb ünnepünknek!

A képek megtekinthetők erre a linkre kattintva

Videofelvétel

Fel nagy örömre, ma született,

aki után a föld epedett! (Gárdonyi Géza)