„Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” Jézus mondása a hétköznapokra lefordítva:   • Ha megfeledkeznek rólad, nem törődnek veled, s te nem foglalkozol a sérelemmel, hanem derűs szívvel mész tovább – ezt jelenti meghalni önmagadnak. • Ha nem fogadják meg a tanácsodat,   Olvass tovább …

Elkezdődött a keresztény bűnbánati időszak. A nagyböjt negyven napja alatt az önmegtagadás, az imádság és a jócselekedetek útján arra törekszünk, hogy szívünket életünk szétszórtságából Istenhez emeljük, és az ő szeretetével tanuljunk jelen lenni a világban. Papp Miklós morálteológust kérdeztük. – A keresztény világ a húsvét titkának ünneplésére böjttel készül. Mi a keresztény böjtölés bibliai és   Olvass tovább …

Böjt lényege, hogy fordítsunk hátat a bűnnek, forduljunk Isten felé. Ehhez nyújt segítséget ez a naptár, hogy felfedezzük Jézusra nézve a mennyei Atya hatalmas szeretetét irántunk, meglássuk Jézus útja a mi utunk.

A vasárnapi liturgia a Hegyi beszéd egy újabb szakaszát mutatja be Máté evangéliumában (Mt 5,17-37) – mondta Ferenc pápa a Szent Péter téren összegyűlt híveknek. Jézus a mózesi törvény újraolvasatát tárja hallgatói elé. Ő ugyanis azért jött el, hogy az Ószövetségben foglalt igazságokat tökéletessé tegye és véglegesen kihirdesse Isten törvényét egészen az utolsó i betűig   Olvass tovább …

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek.” (Jer 29,11) Isten azt mondja: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek… jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” (Jer 29,11–12 ). Ebben az évben kérd el Isten tervét! Nyomorúságos dolog   Olvass tovább …

A mai napnak, a negyedik és egyben utolsó adventi vasárnapnak a liturgiáját a közelség témája jellemzi, Istennek az emberiséghez való közelségének témája. Az evangéliumi szakasz (vö. Mt 1,18–24) két személyre irányítja figyelmünket, két olyan személyre, akik mindenki másnál jobban bevonódtak ebbe a szeretetmisztériumba: Szűz Mária és férje, József. Szeretetmisztériumról, Istennek az emberiséghez való közelségének misztériumáról   Olvass tovább …

December 20-án kedden, az esti szentmise után (1/2 7-től) kérjük felnőtt férfi híveink segítségét a fenyőfák beállításához!

 

fenyőfa