Örömmel jelezzük, hogy templomunk védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak május 16-i ünnepén az ünnepélyes búcsúi nagymisét a honlapunkon is követhetjük:

Közzétette: Rákoscsaba Főplébánia – 2020. május 16., szombat

Imádság akadályai

  1. BŰN akadályozza Isten kegyelmét az életedben. Iz 59,1 szerint a bűn lesz a válaszfal Isten és közted. Mindegy mekkora a bűnöd!!! Pál apostol 2 Tim 2,19-ben úgy tanít, hogy aki az Úr nevét akarja hívni segítségül, szakítson a bűnnel.
  2. HARAG nem bűn, hanem érzés. Az lehet bűn, amit ebből az érzésből kiindulva követsz el! A harag azért akadály, mert lélekben gúzsba köt. A megbocsátás akarati döntés. Ez egy pillanat műve amikor kimondod. Ekkor indul el a gyógyulás hosszú folyamata. A megbocsátással a seb nem gyógyul be. Jézus a Miatyánkban tanít minket, hogy tőlünk a megbocsátást várja el. Sőt, a te megbocsátásodat összeköti az Atya megbocsátásával. Jézus az áldozat felajánlásánál is kéri, hogy előtte béküljünk ki. Azaz a kibékülés, a harag letétele az Istennel találkozás feltétele.
  3. SZELLEMI LUSTASÁG: amikor úgy érzed, hogy bármit csinálsz, megy, de ha imádkozni akarsz, akkor egyszerre fáradt vagy. Ennek az az oka, hogy a Gonosz próbál eltávolítani az imádságtól. Most a Gonosz emeli a falat közted és Isten közé. Ilyenkor vegyél erőt magadon! Át kell törnöd a falat!!!

ALAPFOGALMAK:

Imádság: párbeszéd Istennel. De ennél több! Találkozás Istennel.
A találkozás több a beszédnél, mert az ima sokszor nem beszéd, hanem szavak nélküli bensőséges együttlét.

Benső megmozdulások: sokszor szeretnénk ima alatt valamit érezni. Ez önzés! Istennel való kapcsolat több ennél!
Ima végén tekints vissza, mi történt a találkozásban. Ne ítéletet hozz, hogy jó vagy rossz volt!. Regisztráld, mi történt benned!

Ízlelés: hagyd, hogy megérintsen egy szó, egy mondat! Ez lehet imád egy mondata, Szentírás szavai. De lehet Jézus ima, vagy rózsafüzér, vagy Isten nevének mondogatása. Megmaradni ennél a szónál, elmélkedd át!

Vigasz – vigasztalanság: vigasz segíti, a vigasztalanság akadályozza az Istennel kapcsolatot. Istenhez segít a béke, a kellemes érzés, a könnyezés, a nevetés, a boldogság érzése. Adjunk érte hálát, ha adja Isten! De nem ezekért az érzések kapásáért imádkozunk!

Lelki szárazság: nagy erőfeszítés az imában, mert nem találsz örömet az imában hosszabb ideig
Van ilyen! Kell a pusztai vándorlás, hogy Kánaánba érkezhess!
Ne add fel! Ez a növekedési folyamat része, egyben Isten felé a szereteted bizonyítéka. Ne azért imádkozz, mert kapni akarsz istentől, hanem mert szereted Istent!

Szórakozottság: inger gazdag világban élünk, ezért az imában nehéz egy valamire, valakire koncentrálni.
Ezt tanulni kell! Naponta le kell lassulni! legyen minden nap imára szánt időd, amikor senki és semmi nem zavar!Tanulj csendben lenni!

Hodász András, a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templom plébániai kormányzója, a Papifrankó oldalak (Instagram, YouTube) gazdája a Magyar Kurír szerkesztőségének megkeresésére az imádságról szóló videoblog-üzenetekkel szólítja meg a híveket a járvány idején – azt a célt szolgálva, hogy a jelenlegi helyzet az elmélyedésnek, istenkapcsolatunk megújulásának, életünk megszentelődésének időszaka lehessen.

Hogyan imádkozz? címmel induló, nyolcrészes videosorozatban Hodász András többek között olyan kérdésekben igyekszik útmutatást adni, hogy hogyan imádkozzunk; mi az, ami segít az imában, s mi az, ami esetleg nehézségeket okoz – és e nehézségeket hogyan lehet áthidalni. 

Az első részében az igazi imát előkészítő öt szempontról beszélt Hodász András.

Ahhoz, hogy imádkozni tudjunk, bizonyos hozzáállásra van szükség: 

Térj meg! 

Komolyan határozd el, hogy imádkozni fogsz! 

Legyen vágyad az üdvösségre!

Legyél kitartó!

Empátia és őszinteség saját magaddal!

Házi feladat! Gondold végig, hogy ezzel az öt dologgal hogyan állsz és tegyél egy elhatározást, egy lépést!

Az Úr a sebeinket hordozó Pásztor A szentlecke Péter apostol első leveléből a csendes békességről szól, kezdte beszédét a pápa: „Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek Pásztorához és oltalmazójához”. Jézust pásztornak látja   Olvass tovább …

Szeretettel hívjuk kedves híveinket az Interneten keresztül a május 3-i Anyák napi Szentmisére, amely a plébánia Facebook oldalán illetve az alábbi bejegyzésben is követhető:

Maddassery Sebastian SVD verbita atya gondolatai egy pillangó kifejlődése kapcsán a kártékony hernyó állapottól a kényszerű bebábozódás utáni megtisztult újjászületésig.Mindennek mi köze a mai életünkhöz, a mai bezártságunkhoz??? Erre ad választ Sebastian atya.

Tisztelettel kérjük a kedves Hívek anyagi támogatását templomunk fönntartására, mert a jelenlegi járványügyi helyzetben is érkeznek a kiegyenlítendő közüzemi számlák. Tekintettel a körülményekre, banki átutalással szíveskedjetek ezt megtenni a Takarék Kereskedelmi Banknál vezetett számlaszámunkra:

18203349-06023060-40010011.

  Hálás köszönet az eddigi és az ez után érkező minden támogatásért:
                                                           Galambossy Endre plébános