1. BOLDOGOK azok, kik túl fáradtak, elfoglaltak vagy túlságosan szórakozottak, hogy hetente egy órát a templomban töltsenek…- ők az én legjobb munkásaim! 2. BOLDOGOK azok a keresztények, akik arra várnak, hogy megkérjék őket valamire, és akik elvárják a köszönetet… – ők a hasznomra válnak!   3. BOLDOGOK azok, akik érzékenyek, mert egy kis szerencsével ők   Olvass tovább …

Alapítványi Híreink közé felkerült a Rákoscsabai Katolikus Kör épületéről készült statikai szakvélemény is.

Bővebb leírás a cikkben található.

 

Gondoltál már arra, hogy mitől függ kinek a kezében van egy labda, egy bot, egy játék…???

Zsibbadó lábakkal, üres hassal és nem éppen pozitív hangulatban szálltam le a repülőről. Még három óra várakozás állt előttem a csatlakozásig. És a gép késett! Lepakoltam a csomagjaimat, és hazatelefonáltam. A feleségem vette fel a telefont. Mindig örül, ha hívom. Nem hoztunk fontos döntéseket. Nem oldottunk meg egyetlen problémát sem. Egyszerűen csak beszélgettünk. Kezdtem egyre   Olvass tovább …

Az egyik legnagyobb rejtély az Istennel való járásunkban, hogy ritkán értünk mindent, amit tesz az életünkben. Ha mindig értenénk, akkor nem lenne szükség rá, hogy Bízzunk Benne. Hívőként, gyakran találjuk magunkat olyan helyzetben, amit nem értünk, és azon kapjuk magunkat, hogy kérdőre vonjuk Istent: „Mit tartogat a jövőm?” „Találok magamnak valaha házastársat?” „Mi lesz a   Olvass tovább …

Az Istent dicsérő imádság termékennyé tesz bennünket – Ferenc pápa szentbeszéde reggeli szentmiséjén A Szentatya kedden reggel 7 órai kezdettel mutatta be szokásos napi szentmiséjét a Szent Márta Ház kápolnájában. Homíliájában Dávid örvendező magatartását magyarázta a szentmise első olvasmányából kiindulva. „Dávid teljes erejéből táncolt az Úr előtt” – olvassuk Sámuel második könyvében. Isten egész népe   Olvass tovább …

 

A féltékenység és az irigység lerombolja a keresztény közösséget – ezt mondta a pápa csütörtök reggeli szentmiséjén. A keresztény hívők csukják be az ajtót a féltékenykedés és irigykedés előtt, mert ezek megbolygatják a közösséget. Ezzel a figyelmeztetéssel fordult a pápa azokhoz a hívekhez, akik jelen lehettek csütörtökön reggel a Szent Márta Ház kápolnájában bemutatott szokásos szentmiséjén.A Szentatya homíliájában ezúttal is a szentmise olvasmányaiból indult ki. Az első olvasmány Sámuel könyvéből (1Sám 18,6-9) a filiszteusok felett aratott győzelemről beszél. Az örömujjongást rövidesen a keserűség és a féltékenység érzései váltják fel, mert Saul királynak nem tetszett, hogy az asszonyok körtáncot lejtve dicsőítették a Góliát felett győztes Dávidot. A nagy diadal verességé alakul át Saul király szívében, amelybe lassan beférkőzik a féltékenység, úgy, ahogy az Káin esetében is történt. A rossz zaklatottsága ez, amely nem tűri, hogy a másik nagyobb érdemeket szerzett. Ahelyett, hogy ő is dicsérné Istent a győzelemért, amint Izrael asszonyai tették, magába fordult, haragos lett és a keserűség mérgébe fojtotta érzéseit.

Az intellektuális és erkölcsi erőfeszítés, az Isten parancsaihoz való hűséges ragaszkodás, az aszkézis mind-mind kevés a Krisztusra találáshoz. Végül maga az Úr Jézus könyörül meg a becsületesen kereső emberen – még a téves lelkiismeretűn is –, és tisztán kegyelemből nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint mindennek végső okát és célját. Lehet jó szándékkal buzgólkodni egy eszméért, vallásért, ideológiáért, lehet értelemmel keresni az igazságot, de mikor a végső igazság mint élő személy áll elénk – „Én vagyok az igazság” –, világossága a déli verőfényt egyszerre sötétséggé változtatja bennünk. Meg kell vakulnunk egy időre, mert csak ez gyógyíthat ki elvakultságunkból, s adhatja meg, hogy azután újfajta látásra nyíljék meg a szemünk. A természetes ismeret értéke megmarad, de a végső megvilágítást többé nem a természetes emberi értelem adja, hanem az Istentől kapott új világosság, a Szentlélek. ...