Einstein egy nap órát tartott egy egyetemen. Az óra kezdetén az ősz professzor a táblához lépett és elkezdte felírni a kilences szorzásokat:
1×9=7, 2×9=18, 3×9=27, 4×9=36, 5×9=45, 6×9=54, 7×9=63, 8×9=72, 9×9=81, 10×9=90
A közönség az első pillanattól fogva észrevette, hogy az első szorzást elrontotta és nagyon kinevették az idős zsenit. Néhányan össze is súgtak: “Biztosan hülyül már az öreg!”
Azonban ő megfordult és a következőt mondta:
“Tudom, miért nevetnek, de nem véletlenül rontottam el az első szorzást. Szeretnék megtanítani Önöknek egy nagyon fontos leckét: ez egy remek példa arra, hogy életük során mit fognak kapni az emberektől! Nézzék meg!
Kilenc alkalommal jó eredményt írtam fel és csak egyetlen egyszer hibáztam. Hiába voltam az esetek kilencven százalékában helyes, most mindenki csak arról az egy hibámról beszél és ezért nevetnek rajtam.
Ez tehát a lecke:
A világ sohasem fogja elismerni, amit ezerszer jól csinálsz, mindig azzal fognak bántani, amit egyszer elrontottál. De ne engedd, hogy eltérítsenek a céljaidtól! Ne hallgass a kárörvendőkre, csak acélozd meg magad és menj tovább! Nem rajtuk múlik, eléred-e a célodat!”
Hatalmas taps tört ki a teremben és nagyon sokan szégyellték el magukat.
Ne a hibát, ne a rosszat vegye észre a másikban, hanem a jót!
Gondolkozzon pozitívan, cselekedjen jószándékkal!

Heti megfontolandó gondolat

Boldog ember, aki gonoszok tanácsát nem követi,
bűnösök útján nem jár, csúfolkodók körében nem foglal helyet, de örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik.
Olyan ő, mint a fa dús vizű patak partján, mely idejében meghozza gyümölcsét, levele nem fonnyad; minden munkáját szerencse kíséri.
Nem így az istentelen, nem így, hanem mint a por, melyet szétszór a szél.
Nem állnak meg ítéletkor a gonoszok, sem a bűnösök az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját; de a gonoszok útja pusztulásba visz.
1. zsoltár

 

Ha tetszett önnek a Heti Lélekemelő, vigye a hírét! Küldje el emailben ismerőseinek, barátainak, szomszédainak ezt a linket  http://laudetur.hu/hetilelekemelo/ hogy ők is feliratkozhassanak és minden hétfőn megkaphassák!

kép

Nyári élményeink jelentős része valószínűleg mindannyiunknak a természethez kapcsolódik. Kimozdulva a városi forgatagból, a természet templomában keresünk megnyugvást, felüdülést. Az ilyen élmények során készült képekhez íródtak néhány soros fohászok, elmélkedések.

Hálát adok, Uram, hogy útjaink során velünk vagy mindig, s amit mi nem látunk be, Te azt is látod. Tudod, mik várnak ránk az életünkben szembe jövő kanyarok után és erőt adsz, hogy bátran tehessük meg az utat akkor is, amikor nem látjuk, pontosan merre kanyarodik. Hálát adok, hogy utunk végén helyet készítesz nekünk. Köszönjük, hogy őrzőn fölénk magasodsz, óvsz és védesz minket. Hogy árnyat találunk Nálad. Hála Neked mindezért!....

„Mit gondoltam, amikor ezt elvállaltam? Jobban kellett volna teljesítenem. Az én hibám.” Ezek azok a hangok, amiket hallottál, amikor elveszítetted az állásodat, megbuktál a vizsgán, vagy megromlott a házasságod, amikor elszúrtad… .

A hangok elkezdték mondani, hogy nevetséges baklövést követtél el. Addig mondták, míg végül te magad is csatlakoztál hozzájuk. Alkalmatlannak tituláltad magad, korholtad magad. Kemény munkával büntetted magad az alacsony önértékelés börtönében. A bukás hangja. A bukás előbb vagy utóbb mindnyájunkat utolér.

De hát Isten Igéje pont azoknak íratott, akik elbuktak. A Biblia tele van olyan alakokkal, akik elszúrták. Dávid elbukott. Jónás a cethal gyomrában csücsült, amikor Isten meghallotta az imáját. A Biblia szereplői tökéletes emberek lennének? Távolról sem! Olyan emberek, akik tökéletesen elszúrták, ebben biztos lehetsz. A Biblia egy kellemes meglepetést tartogat számunkra: Isten azokat használja, akik elszúrták. Isten kegyelme nagyobb, mint a bukásaid!

Max Lucado

Egyik nap leültem az irodámba a számítógépem elé dolgozni. Mindig bekapcsolva hagyom, így csak meg kell mozgatnom az egeret, mire bekapcsol a képernyő és a gép munkára kész. Ezen a napon viszont semmi sem történt, amikor megmozgattam az egeret.

Hiába próbáltam újra és újra. Végül felhívtam egy számítógépes szakembert, aki adott néhány ötletet, hogy mit csináljak, de újra nem történt semmi. Akkor azt mondta, hogy húzzam ki a gépet a konnektorból, várjak egy kicsit, hogy az elektromosság és a régi információk kimenjenek, majd dugjam vissza. Pontosan ezt tettem, és a számítógép tökéletesen működött.

Miközben munkához láttam, arra gondoltam, hogy az életünk is ugyanígy túl lehet terhelve, mint a számítógép. Ilyenkor több mindennel próbálkozunk, hogy „újraindítsuk” magunkat, de amire igazából szükségünk van, az egyszerűen az, hogy kikapcsoljunk és elengedjük mindazt, ami túlterhel. Szükségünk van rá, hogy elcsendesedjünk az Úr előtt, és engedjük Neki, hogy „újraindítson” minket.

Éreztél már úgy, keményen dolgozol, de a munkádnak nincs nagyon eredménye? Vagy esetleg úgy érzed, hogy körbe-körbe jársz, és közben nem jutsz sehová? Elveszítetted a békességedet? Akkor pontosan annak van itt az ideje, hogy kikapcsolj, és belépj Isten jelenlétébe. Talán azt mondod: „Én túl elfoglalt vagyok vagy ehhez!” „Egyszerűen nincs időm!” De gondolj csak bele, Jézus milyen elfoglalt volt! Sehova sem mehetett anélkül, hogy a tömeg ne követte volna. Küldetése volt, amit teljesítenie kellett. Azonban tudta, hogy létfontosságú számára, hogy minden tevékenységétől visszavonulva időt töltsön az Atya jelenlétében. Ha Jézusnak szüksége volt erre, akkor nyilván nekünk is!

Próbálj meg időt találni és kiiktatni mindent, ami elvonja a figyelmedet. Kapcsolj ki a tevékenységeidből, és csendesedj el Isten jelenlétében. Hagyd, hogy megújítson, helyreállítson, feltöltsön erővel, győzelemre vezessen.

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.” (Zsoltárok 46:10)

 

Victoria Osteen

„Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” Jézus mondása a hétköznapokra lefordítva:

 

• Ha megfeledkeznek rólad, nem törődnek veled, s te nem foglalkozol a sérelemmel, hanem derűs szívvel mész tovább – ezt jelenti meghalni önmagadnak.

• Ha nem fogadják meg a tanácsodat, kinevetik a véleményedet, s te nem engeded, hogy elhatalmasodjék szívedben a harag, hanem mindezt türelmes, szeretetteljes hallgatással fogadod – ezt jelenti meghalni önmagadnak.

• Ha szeretettel, türelemmel elviseled a rendetlenséget, a váratlanságot, a késlekedést, a bosszúságot, ha mindezt tűröd, amint az Úr Jézus tette – ezt jelenti meghalni önmagadnak.

• Ha nem beszélsz magadról, nem emlegeted a teljesítményeidet, nem sóvárogsz dicséretre, elismerésre, ha valóban háttérben akarsz maradni – ezt jelenti meghalni önmagadnak.

• Ha látod, hogy a testvéred sikeres, és őszintén vele tudsz örülni, s akkor sem irigykedsz rá, ha neked rosszabbul megy a sorod – ezt jelenti meghalni önmagadnak.

• Ha megelégszel bármilyen étellel, ruhával, ajándékkal, időjárással, társadalmi környezettel – ezt jelenti meghalni önmagadnak.

• Ha el tudod fogadni a javító kritikát, ha alázattal igent tudsz rá mondani a másik ember felé és szíved mélyén is, lázadás és neheztelés nélkül – ezt jelenti meghalni önmagadnak.

forrás

A vasárnapi liturgia a Hegyi beszéd egy újabb szakaszát mutatja be Máté evangéliumában (Mt 5,17-37) – mondta Ferenc pápa a Szent Péter téren összegyűlt híveknek. Jézus a mózesi törvény újraolvasatát tárja hallgatói elé. Ő ugyanis azért jött el, hogy az Ószövetségben foglalt igazságokat tökéletessé tegye és véglegesen kihirdesse Isten törvényét egészen az utolsó i betűig (vö. 18). Jézus mindezt prédikációi révén és még inkább a kereszthalálig menő önfeláldozása által viszi véghez. Megtanítja, hogyan teljesítsük maradéktalanul Isten akaratát. Arra biztatja tanítványait, hogy „igaz voltuk”, igazságosságuk múlja felül „az írástudókét és a farizeusokét” (20). Ezt az igazságosságot a szeretet, a karitatív tevékenység, az irgalmasság hatja át, így képes arra, hogy megvalósítsa a parancsolatok lényegét, kerülve ezáltal a formalizmus veszélyét. A formalizmus a következő: ezt megtehetem, ezt nem, idáig elmehetek, idáig nem mehetek el – magyarázta a pápa.

Jézus tökéletessé teszi az ószövetségi törvényt

A vasárnapi evangéliumban Jézus három parancsolatot elemez közelebbről: a gyilkosságot, a házasságtörést és az esküdözést tiltó parancsolatokat. Ne tarts haragot! – az ötödik parancs kiegészítése. A „ne ölj” parancsolat nem pusztán a tényleges emberölésre vonatkozik, hanem azokra a magatartásokra is, amelyek sértik a személy méltóságát, beleértve a gyalázkodó szavakat (vö.22). Természetesen ezek a gyalázkodó szavak nem ugyanolyan súlyosak, mint a gyilkosság, de annak mintegy előfeltételei, ugyanolyan rosszindulatot fednek fel. Jézus arra szólít fel minket, hogy ne állítsunk fel ranglistát a sértésekről, hanem mindegyiket tekintsük ártalmasnak, mivel mozgatórugójuk egyaránt az a szándék, hogy kárt okozzunk felebarátunknak. Hozzá vagyunk szokva, hogy sértegessünk, olyan gyakran, mint ahogy „jó napot” kívánunk. És ez a gyilkosság vonalát követi. Aki sértegeti testvérét, szívében öli meg őt. Kérlek benneteket, ne sértegessetek! Hisz semmit sem nyerünk a gyalázkodással! – hangzott a pápa felszólítása.

A bűnös kívánság a házasságtörés útja felé vezet

Jézus a házasságra vonatkozó törvényt is tökéletesítette. A házasságtörést úgy tekintették, mint a férj felesége feletti tulajdonjogának megsértését. Jézus azonban a baj gyökeréig megy vissza. Mint ahogy a gyalázkodás, a sértegetés útja vezet el a gyilkossághoz, így ha valaki birtokló szándékkal tekint egy asszonyra, aki nem a felesége, könnyen a házasságtörés útjára léphet.

A bűnök szívünkben fogannak meg

A házasságtörés, mint a lopás, a korrupció és az összes többi bűn, legbensőbb énünkben fogannak meg. Amikor szívünkben meghoztuk a hibás döntést, utána megvalósulhat a konkrét magatartásban. Jézus ezt mondja: aki bűnös kívánsággal tekint egy asszonyra szívében, már elindult a házasságtörés útján.

Beszédetek legyen: igen, igen; nem, nem

Jézus azután azt mondja tanítványainak, hogy ne esküdjenek, mivel az esküdözés a bizonytalanság, az emberi kapcsolatok kétszínűségének a jele. Isten tekintélyét használjuk fel arra, hogy bizonyosságot kölcsönözzünk emberi történéseinknek. Ehelyett arra kaptunk meghívást, hogy családunkban, közösségeinkben megvalósítsuk az átlátszóság, a kölcsönös bizalom légkörét. Ha őszinték vagyunk, nincs szükségünk arra, hogy felsőbbrendű beavatkozáshoz folyamodjunk hitelességünk bebizonyítására. A bizalmatlanság és a gyanakvás mindig veszéllyel fenyegetik életünk derűjét.

A Szentlélek kegyelmével legyünk valóságos keresztények

Szűz Mária, a szelídség, a meghallgatás, az örömteli engedelmesség asszonya segítsen bennünket, hogy egyre jobban kövessük az evangéliumot, hogy ne „látszat” hanem „valóságos” keresztények legyünk! Ez a Szentlélek kegyelmével lehetséges, aki lehetővé teszi számunkra, hogy mindent szeretettel végezzünk és így maradéktalanul teljesítsük Isten akaratát.

Ferenc pápa

kép

 

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek.” (Jer 29,11)

Isten azt mondja: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek… jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” (Jer 29,11–12 ).

Ebben az évben kérd el Isten tervét!

Nyomorúságos dolog olyan szerepet játszani, amit nem rád szabtak. Mintha egy olyan cipőben járnál, ami nem a te méreted. Nos, miben vagy jó?
Mit szeretsz legjobban csinálni?
Milyen teljesítménytől érzed magad legjobban?Képtalálat a következőre: „isten terve”
Írj össze három pillanatot az életedből, amikor élesen átérezted ezt a beteljesedettség érzést. Mit árul el ez a céljaidról?
Ha a pénz nem számítana, mivel töltenéd napjaidat? Hogyan viszonyul ez ahhoz, ahol most tartasz az életben?
Milyen kis lépést tudnál megtenni most rögtön – egy telefonhívás, egy levél megírása, egy rövid e-mail elküldése –, ami igazi elhívásod felé vezetne?
Mit tanultál meg kudarcaidból a célodat illetően?
Vannak olyan területek, melyek nyilvánvalóan nem tartoznak elhívásodba?
Ki az, akit csodálsz azért, ahogy felhasználja talentumait? Miben hasonlítasz arra az emberre? Mit tanulhatsz tőle? Hogyan írnád le erre az évre vonatkozó látásodat?
Vagy milyennek látod az életedet mostantól számított öt év múlva? Tíz év múlva?
Kik azok az emberek, akik tényleg értik, hogy ki vagy? Megkérdezted már tőlük, hogy szerintük mi lehet a rendeltetésed? Adtak valamilyen javaslatot arra nézve, hogyan kellene használnod talentumaidat?
Ha megírhatnád saját gyászjelentésedet, mi állna benne? Mit szeretnél, mire emlékezzenek veled kapcsolatban az emberek?

Most, az új év kezdetén kérd el Istentől az ő tervét!

forrás

kép 1

kép 2

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói…” (Jakab 1,22)

Miért mondja a Biblia azt, hogy legyünk az igének cselekvői, ne csupán hallgatói? Mert, ha csupán hallgatjuk, de nem tesszük, akkor unalmassá válik – minden esetben. Eljuthatsz odáig, hogy már annyi igehirdetést és tanítást hallottál, hogy azt mondod magadban: „Ó ne, már megint egy prédikáció!” A baj nem az Igével van, a gond az, hogy te túltöltődtél és lelkileg érzéketlenné váltál. Azért unatkozol, mert nem ülteted át a gyakorlatba, és nem aratod gyümölcseit annak, amit hallottál. Jézus azt mondta: „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek” (Jn 13,17). Ha egyszer elkezded megtenni, amit mondtak neked, nem lesz időd unatkozni. Azok, akik csupán hallgatói az Igének, olyanok, mint azok a diákok, akik az osztályban ülve csak hallgatják a tanárt, de nem felelnek, nem írnak dolgozatot, nem kapnak jegyeket. Ezeket az embereket nem érdekli a tanulás, nem akarnak átmenni a vizsgákon, nem akarnak diplomát szerezni, nem akarnak valami nagy dolgot véghezvinni az életben. Csak azért ülnek ott az előadásokon, mert gondolatébresztőnek találják azt, és jól érzik magukat a tömegben. Gyakran követik kedvenc tanítójukat egyik városból a másikba; szeretik az új előadókat, és amikor a tanítás véget ér, ott maradnak enni-inni, nevetni és beszélgetni. Általában csak intelligensnek akarnak tűnni mások szemében. Ne hagyd, hogy veled is ez történjen! Ne feledd, „aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak” (Jakab 4,17). Fogadd szívedbe az igazságot, amit a prédikációban hallottál, és állítsd munkába életedben! Ha ezt teszed, nyugodt lehetsz, hogy soha többé nem fogsz unalomtól szenvedni.

forrás

kép