NAGYBÖJT a Hit évében – 2013

 

  Amikor megvalljuk hitünket, a „Hiszek” vagy „Hiszünk” szóval kezdjük. Mielőtt bemutatnánk az Egyház hitét – amint azt a Hiszekegyben megvalljuk, a liturgiában ünnepeljük, a parancsok megtartásában és az imádságban megéljük –, föltesszük magunknak a kérdést: mit jelent „hinni”. A hit az ember válasza Istennek, aki kinyilatkoztatja és neki ajándékozza önmagát, és nagyon bőséges világosságot ad az élete végső értelmét kereső embernek.

(Katolikus Egyház Katekizmusa 26.)

 

 

kép

 

Gondolatok nagyböjt előtt egy hindu apától

 

Ezekben a napokban, amikor betegeket fogadtunk a kórházunkban, egész napos szentségimádást tartottunk a kápolnában. Meghívtuk a betegeket, hogy az Oltáriszentség előtt keressék a gyógyulásukat. Pácienseink többsége nem katolikus, de ők is jöttek, leültek a padlóra, és néha hangosan is beszéltek Istennel. Valaki sírt, valaki kiabált, valaki csendben maradt, mert az afrikaiak nagyon szabadon fejezik ki az érzelmeiket, különösen imádság közben. Múlt hétfőn jött egy jó barátunk, aki hindu. Két árváról gondoskodik,akiknek szülei AIDS-ben haltak meg. A gyerekek is e vírus hordózói...

- Te tényleg megtértél és keresztény lettél?
- Igen.http://www.magyarkurir.hu/kepek/hirek/16615/fokep/k1.jpg
- Akkor biztosan sokat tudsz Krisztusról: tudod, hogy melyik országban született, milyen nyelv volt az anyanyelve?
- Pontosan nem tudom.
- És tudod, milyen jogcímen végezték ki?
- Pontosan nem tudom.
- Ahhoz képest, hogy megtértél, elég fontos dolgokat nem tudsz Krisztusról.
- Tudod, kicsit szégyellem magam, valóban tudhatnék több információt. Viszont a.....

Fölragyogott ránk a szent nap! Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat,mert ma nagy fényesség szállt le a földre! Alleluja!

A karácsony titka Izajás jövendölésében már felhangzott: “Íme, a szűz fogan és fia születik, akit Emmánuelnek fognak hívni, ami annyit jelent, hogy velünk az Isten.” Kétezer esztendővel ezelőtt az Ige megtestesült Názáretben, és hogy Isten fia közénk, emberek közé szülessen, kellett a názáreti Szűz hite: hitt és igent mondott az angyali szóra, így lett választott Szűzből Isten anyja. Ezért, a Szűzanyához fohászkodva hány és hány ember ajkán hangzik fel Gábor arkangyal köszöntése:

“Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes!”

Francesco Albani: Angyali üdvözlet

Isten irántunk való végtelen szeretete nyilvánult meg abban is, hogy egyszülött Fia szegénységben, egy istállóban, barmok között lett emberré. Úgy jött el közénk, mint ártatlan kisgyermek. A betlehemi éjszakában csak Mária, József és az állatok voltak jelen születésénél. Csend volt, ragyogtak a csillagok, és egyszer csak megjelent a zene! Az angyalok, akiknek léte maga a zene, hangos szóval köszöntötték az isteni Gyermeket: Gloria in excelsis Deo! “A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala… és így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában.” (Lukács evangéliuma) Vajon él-e szívünkben a pásztorok hite? Hisszük-e, hogy a jászolban fekvő kisded az Isten fia, hogy ő az Emmánuel, a mindig velünk lévő Isten? Hisszük és tudjuk, hogy ezt a születést, hogy Isten közénk jött, ezt ünnepeljük ma, amikor felhangzik ajkunkon az ének: “Mennyből az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok…!” Menjünk mi is Betlehembe és boruljunk le a jászol előtt!

Abraham Hondius: Angyalok híradása a pásztoroknak

A pásztorok el is indultak Betlehembe, megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Józsefet hite megtartotta Mária mellett, és mivel hitt, a Kisded, az emberek közé született Istengyermek szerető családban nevelkedett. A mennyei fényben tündöklő jászolban fekvő Kisjézust hódolattal imádják a pásztorok, féltő szeretettel becézi édesanyja, és a háttérben ott van a gondoskodó oltalmat jelentő “családfő”, József. Nemcsak a Kisded iránt érzett szeretet köti őket össze, hanem a kételkedés nélkül való hit. Ők valamennyien hittek, és ezért hajolhattak a jászol fölé, hogy megfürdessék arcukat az őket kitárt karokkal váró Istengyermek, az Emmánuel szeretetében. Ez a karácsony misztériuma.

Murillo: Pásztorok imádása

Fel, nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett,

Mária karján égi a lény, isteni Kisded Szűznek ölén,

Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet.

(Gárdonyi Géza)

Kegyelemmel teljes, áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves rákoscsabai hívünknek!

(Hajnal Piroska)

 Botticelli: Krisztus születése

 

2011. májusában merült fel az ötlet, hogy bizony szükségünk lenne egy plébániai honlapra, ahol a hirdetéseket, információkat tudjuk megmutatni, és ne csak egyesek emberek – akik a levelezőlistán rajta vannak – kapjanak híreket. Ahogy az lenni szokott, a gondolat megfogant, majd szép lassan fejlődött. Őszre már nagyon megindult a fejlődés, míg végül fél év múltán 2011. december 23-án a honlapunk megszületett!

Emlékszünk, épp a pásztorjáték végén kaptuk az SMS-t, hogy sikerült, immáron kikerült a világhálóra a honlapunk, amelyen bemutatkozunk, fontos dolgainkat, tudásunkat, örömünket megosztjuk. Izgalommal teli munka kezdődött számunkra: elkezdtük feltölteni a honlapot mindennel, amit fontosnak tartottunk. Feltettük a templomi bemutatkozást, a hittanórákat, közösségeinket, és magunk is elcsodálkoztunk, hogy mennyi minden érték van a plébániánkon. Lett tudástár, ahova lelkesen gyűjtöttük hitünk alaptudományát, vezettük a plébániai anyakönyvet. Folyamatosan kapjuk a napi evangéliumot és elmélkedést, és gondoltunk a könnyedebb órákra is, amikor gyerekeknek játékokat, pályázatokat hirdettünk, vagy a felnőtteknek tudtunk nézni- olvasni- sütnivalót ajánlani. Itt osztottuk meg a pásztorjátékról illetve az elsőáldozásról készült videóinkat. Nyári élményeket rögzítő fotók is bekerültek a fotóalbumba.Később a bejegyzések között megjelentek az egyházi ünnepekkel kapcsolatos ismertetőink is. Mindezen komoly munkákért itt szeretnék köszönetet mondani aktív munkatársainknak. Aki idáig eljutott, küldjön egy e-mailt a rakoscsabanet@ gmail .com-ra. Az első három ajándékban részesül.

Visszatekintve az elmúlt évre, az ember számadást is tesz, ez történt velünk is. Statisztikákat nézve látjuk, hogy az év folyamán havonta 2-3000 megkeresést kaptunk, ami a nyári hónapokban leesett 1000-1500-ra (helyes, hogy nyáron nem a gép előtt ülnek az emberek!), és meglepve tapasztaltuk, hogy nemcsak Rákoscsabán ismernek, hanem Magyarországról, Erdélyből, USA-ból is ránk találtak. Egy év alatt 28 000-szer kattintottak honlapunkra és közel 50 000 cikket nyitottak meg. Ez az érdeklődés is megmutatta számunkra, hogy igen jó irányba indultunk, az internetes világban is van igény arra, hogy megjelenjenek gondolataink, értékeink, és így, a neten keresztül a világban hirdessük Krisztus igéjét, szeretetét, evangéliumát.

Kérés Olvasóinkhoz!

http://4szoba.hu/upload/images/photos/000/017/007/fb_torta.jpeg?1306325435

“Igen,a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.” Lk 16,8

Legyünk okosak, mint a világ fiai!  Ők tudják, hogy a honlapjuk a Google rendszerben hogyan kerül a kereső listában minél előrébb: like-olással Facebookra , e-mailban továbbadják a cikket, üzenőfalat, hozzászólásokat használják . Ez mind növelik a Google-rendszerben előre jutást!

Ez nem öncélú érdek, hanem, hogy egy  keresztény  értékeket nyújtó honlap jusson előrébb és talán egy nem hívő erre bukkan rá internetes keresgélése közben. Minél előrébb vagyunk, annál nagyobb eséllyel jut el hozzánk. Ez ma  a misszió egy formája.

 

Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok!Mt 10,16

 

Kedves Látogatók!

Ezúton köszönjük, hogy rendszeresen olvassa a honlapot. Reméljük, hogy a jövőben még több és jobb tartalmakat tudunk  megosztani a honlapon, és így közösen fejlődünk Hitünkben, Reményünkben és Szeretetünkben!

                                                       rakoscsaba.plebania.hu szerkesztői                                                                                                                                          

Ha pedig még idáig is eljutott, akkor egy kis játékra invitáljuk. Válaszoljon az alábbi kérdésekre és a jutalma nem marad el:

  1. Hány imacsoport van a plébániánkon?
  2. Hány elsőáldozó volt 2012-ben?
  3. Mi a legnagyobb eltérés a templomunk jelenlegi állapota és a honlapon lévő gömbpanorámás bemutató között? (plusz 1 pont: ki szerepel az egyik gömbpanorámás felvételen?)
  4. Hányféle változatban található meg a „Miatyánk” imánk a honlapon?
  5. Mennyi gyermekimádságot tettünk fel a honlapra (3 csoportban összesen)?
  6. Hány egyházi dokumentumra lehet továbblépni a honlapról?
  7. És végül: Mennyi netes játékot gyűjtöttünk a gyerekeknek (és játékos felnőtteknek)?

+1: Mi is a jutalom?

1.születésnapi torta

Facebook torta

Kosztolányi Dezső ifjú korában elvesztette hitét, és csak élete végén lett ismét vallásossá. De nem hívő korában is közelállónak érezte magához a katolicizmust, mert azt mondta, hogy ez a vallás szép.
Egy alkalommal így nyilatkozott egy pap-költő barátjának: „Olyan páratlan, tündöklő vallás egy sincs, mint a tiétek. Tiszta költészet… Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, amely magában fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat: építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben egyaránt.

 

November 1-jén, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket a temetőbe és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra…

Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé, és teli torokkal énekeltetitek az „Ó fényességes szép hajnal , kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok: nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, amelyet „szentestének” neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. – Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül.

De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert és azt mondjátok neki: Elég volt! Hamut hintetek a kijózanult fejekre és azt mondjátok: Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel! És igyekeztek meggyőzni a világot, hogy mindenkinek szenvednie kell. A Kálváriára járatjátok az embereket és a szenvedés szépségeit magyarázzátok nekik… És megjön a nagyhét. Elnémítjátok a harangokat. Felállítjátok a nagy Halott sírját. És döbbenve áll a világ a nagy ravatalnál. De nagyszombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért harangokat. Aranyos karingbe öltöztök, és megindul az öröm mámorában ujjongó körmenet. – Alleluja! Föltámadt Krisztus e napon. A körmenet szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld rügyekkel figyelnek rátok. – Igen! Igen! – mondogatják. Valóban itt van a feltámadás, a tavasz.
Olyan szép mindez, hogy az egyházhoz akkor sem volna szabad hozzányúlni, ha Isten nem volna sem égben, sem bennünk.

Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a színeket és hamuszürkévé tenné a földet, vagy eltörölné a modern ember játékszerét a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az egyházat törölné el.”

 
Ilyen csodálattal beszél egy – akkoriban nem hívő – költő az egyház ünnepeiről, az egyházi évről.

 

Te ismered-e az egyházi év szépségét és mondanivalóját?

forrás

Kosztolányi Dezső

temető

ködös hajnal

karácsonyi tűzijáték

por

húsvéti körmenet

Háború van.

Értelmetlen, gyilkos, néma háború.

Esztelen, öldöklő harc, melynek végkimenetele pedig már rég eldőlt, végérvényesen, visszavonhatatlanul, diadalmasan, mégis folyik, lelkek tömegeit rántva az örvénybe, mely a kárhozatba visz, s melyből szinte lehetetlen a visszaút.

Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. (Lk 10,18) – a vesztest és a vereség tényét ismeri, akinek füle van a hallásra.

Mégis, mégis, oly sokan elesnek a harcban ma is.

Ha körülnézek, látom a keresztlányomat, aki pár éve még misére járt, ma jógaoktató.

Látom keresztapám lányát, aki ifjúsági énekkarban és közösségben nőtt fel, lelkes domisként, ma a táltos hitet kutatja és energiákat küldözget.

Látom a lányom keresztapját, aki gitáros volt egy neves atya templomi énekkarában, s ma ősmagyar és fajgyűlölő.

Látom másik keresztlányom anyját, aki ott volt megtérésemnél, és ma lelkes híve a homeopátiának és az ezoterikus szeretet-tanoknak.

Látom egyik gyerekem hitoktatóját, aki bizonygatja, hogy az agykontroll nem is ördögtől való, és ezt egy egyházi kiadású könyvvel alá is tudja támasztani, micsoda szégyen.

Látom a paráznát vasárnapról vasárnapra  magához veszi az Úr Testét – saját ítéletét.

Látom a híres atyát, aki kiingáztatja a fekhelyét, biztos, ami biztos.

Látom, hogy fiatalok, akik tegnap még lelkigyakorlatra jártak, ma fásultak, kiábrándultak és éjt nappallá téve dolgoznak, hogy valahogy elkezdődjön az élet, pedig épp most múlik el belőle Ő, akiért egyedül érdemes fáradni, élni.

Háború van, és hullanak az áldozatok.

Akkor, ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. (Mt 24, 40)

És: Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. (Mt 24, 42)

De egyre több keresztény alszik el, vagy kóborol el a nyájtól olyan messzire, hogy izgulni kell már érte, visszatalál-e még, ha jön a farkas. Mert amarra egy szép virág, erre ízletesebb a fű, itt nem lökdösnek, és most jobb egyedül lenni – kellemesebb most a magam módján hinni, ne fárasszanak vasárnap, hadd aludjam ki magam, unalmas a prédikáció, kihagyom, ugyan már, csak nem hiszed, hogy elkárhozok, mert gondolkodni kezdtem?

Jön a vallási torkosság is rabolni a nyájból: itt egy jelenés, ott egy látomás, hát nincs ebben semmi rossz, mert hisz ugyanazt mondja, és nem mond ellen semmi, de olyan érdekes végre valami, és hallottad, hogy itt ez történt, ott az, menjünk, nézzük meg …és mire eszmélne, már nem veszi észre, hogy becsapták, nem veszi észre a különbségeket, melyek eleinte hajszálrepedések csupán, és végül áthághatatlan szakadék lesz belőle, és nincs visszaút, nincs visszaút…

Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. (2Tim 4, 3)

 Háború van, a lelkek üdve a tét, és ilyenkor minden leegyszerűsödik.

Végül már csak az számít, ki az életed Ura: Jézus Krisztus, vagy nem?

És ilyenkor a hit is csupaszabb lesz, egyszerűbb, erősebb.

Nem, nem hiszem, hogy számít, honnan jöttél, nem számít, mióta vagy az Úré, nem számít, kinél tanultál, és hogy kerülsz ide, csak az számít:

Hiszed-e, hogy meg vagy mentve? Hiszed, hogy a győztes az Úr Jézus Krisztus? Elfogadod, hogy Istenhez végül is Ő az egyetlen Út, hogy Ő az Igazság, hogy Ő az Életed? Átadod neki magad? Ma is? Holnap is? Kész a szíved arra, hogy meghalljad a csatazajban a kedves, finom halk hangot, mely a neveden szólít? És ha meghallod, megteszed-e amit mond? Akkor is, ha kinevetnek érte? Akkor is, ha értelmetlennek látod? Akkor is, ha a pusztába kell kiáltani, a sivatagba, ahová nem mennek szívesen, ahol senki sincs, aki meghallja?

Tisztán tartod-e a kommunikációs csatornáidat, ahol tudod venni az Úr hangját?

Kézbe veszed-e a Bibliát? Érted-e, amit ott olvasol?

Figyelsz-e az Anyaszentegyház mindig igaz és hiteles tanítására és hangjára, vagy eltántorítanak a botrányok?

Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék. (1Kor 10,12)

 A hit éve van.

S ha megvallom hitemet, a régi idők gyűlölete, dühe, megvetése helyett néma közöny, közömbösség, elfordulás a válasz – vagy a vegyes és gyanús hátterű „szeretet”vallásokba való beleölelési kísérlet, mert hisz egy nyelvet beszélünk – véli a másik.

 Könyörülj rajtunk, Urunk, Egyedül Igaz Istenünk, hisz nélküled elveszünk a vidám és zajos forgatagban, mely a széles út, s mely a halálba visz.

Könyörülj rajtunk, szánd meg népedet, s küldd el Szentlelkedet, újítsd meg a megkeresztelteket, hogy megszülethessen ma újra a kihűlt és csupasz szívekben a Megváltó, hogy újra rád találjon a sok elveszetted!

Könyörülj rajtunk, segíts, küldj el és használj minket, haszontalan szolgákat, aki még megmaradtunk Neked, hogy átadjuk a lakodalmas ház meghívóját az út szélén ücsörgő reménytelen koldusoknak, ha a meghívottak nem akarják látni az örömödet…

Gréti

Háború

kereszt

kiütéses győzelem

Sietek mint mindig, és az autó navigációs rendszere finom női hangon mind gyakrabban figyelmeztet, hogy: “túl gyorsan mész!” Megsokallva a kioktatást, egyetlen mozdulattal – mely hatalmas nyugalommal tölt el – kikapcsoltam a készülék hangját. Csendben, a villódzó nyilakkal próbált vezetni a GPS, de siettemben vagy két kanyart később vettem be. Megszeppenve, az elveszettség érzésével hamar hangot adtam kis barátomnak, mely első szavaival nem duzzogva kioktatott, hanem a világ legtermészetesebb hangján csak annyit mondott: “újratervezés!”

Nézem az emberi értelem tenyérnyi gyümölcsét, az autóban villódzó kis készüléket mely képes figyelni az égben keringő szekrénnyi műholdra, hogy engem határozottan célba vezessen, hogy pontos időben elkezdhessem a messzi város templomában a szentmisét.  Csodálattal szemlélem az ember alkotta gépek alázatát, céltudatos pontosságát, kitartó figyelmét, azt a nyugodt, eredményes munkát mellyel szolgálnak mindenféle hiszti, duzzogás, fáradság nélkül bennünket.
 
Nekem is van egy csodálatos műholdam -a jó Isten, aki lelkiismeretem által hozzám is szól, vezet céltudatosan. Az élő hitünk hullámhosszán kapcsolatba léphetek vele, nála mindig zöld a lámpa.. Jósággal mondja, hogy most jobbra mosolyogj és légy kedves, aztán most balra figyelj mert ott tátong a bűn szakadéka. De ha az útszéli tarka virágoktól vonzva letérünk a helyes útról, Ő onnan fentről látva maréknyi porságunkból fakadó gyengeségünket, szelíd jósággal csak annyit mond: bűnbánat, azaz újratervezés.
 
Olyan jó tudni, hogy van mindannyiunknak egy csodálatos mennyei GPS-e. Merjük bekapcsolni!! Merjünk az élő hit útjára lépni!!  Nyugodtak lehetünk, mert nem lehet úgy eltévedni, hogy gondviselő vezetőm azonnal ne tudná megmutatni a következő helyes lépést! Mindig van tovább! Az öreg Nikodémusnak is az evangéliumban, Jézus kapásból felkínálta, hogy: újjá kell születni!! Isten mindig, bárhol is vagy, meg tudja mutatni az utat mely célba vezet, mely által elérheted a legbensőbb, csodás álmaid! Nem tudunk annyira eltévedni, hogy Istenünk megsértődjön ránk, vagy hogy ne tudna onnan is újratervezni mindent, és nem csak neked, nekem, hanem akár népünknek, vagy az egész emberiségnek! Ő nem kötekedik és kicsinyes dührohamokat sem kap, szeret bennünket mert gyermekei vagyunk, szeret és vezet szelíden, kitartó jósággal mindig mellettünk van!
Mi emberek alkottuk ezt a kis gépet mely ott villódzik az autónkban, a saját képünkre, hasonlatosságunkra alkottuk… és csodálatos, működik.
Hinnünk kell, hogy a bennünk lévő nagy mennyei GPS is működik! Általa egy új világ nyílhat előtted!!
                                                                                                                                                               Szeretettel
                                                                                                                                                           Csaba testvér