Rákoscsaba Főplébánia

 Plébános:

Galambossy Endre

Kisegítő papok:

 dr. Mandula József érd. esperes, ny. főplébános

Zsombor Kálmán c. prépost, tb. kanonok, főesperes, ny. plébános

A plébános közvetlen munkatársai:

Képviselőtestületi elnök:

dr. Mándli József

Karnagynők:

Máténé Balogh Katalin és Tóthné Mózer Annamária

Kántor, orgonista, lelkipásztori kisegítő:

Szabó Lajos Ferencné

Hittanárnők: 

Dudásné Fekete Imelda,

Tóth Katalin

Áldoztatók:

Kiss Zoltán, Mezey Zoltán és Rudnyánszky Ádám

Sekrestyés, lelkipásztori kisegítő:

Hajnal Piroska

Lelkipásztori asszisztens:

Szmuriga Szilvia

Főkönyvelő, könyvelő: 

Mózes József, Szmuriga Szilvia