Kedves Mindenki!

 

Örömmel hívunk egy kis nosztalgiázásra. Sokan emlékeztek hol is jártunk tavaly. Ismét jön a nyár….

Gondoltuk megnézzük legalább a képeket. Kiderült azonban, hogy sajnos nem is kerültek fel honlapunkra.

Most ezt a hibánkat szeretnénk pótolni. A fotóalbumba felkerültek a kapott képek.

 

A 23. Pünkösdi Kórustalálkozót nyitotta meg ünnepélyes keretek között Fohsz Tivadar alpolgármester ma, május 24-délután Rákoscsaba-Újtelepen, a Szent Erzsébet Templomban a Szabadság sugárúton.

A mai programban fellépett a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Énekkara,
a Czimra Gyula Általános Iskola Kicsinyek Kórusa,
a Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola Kórusa,
a Szabadság Sugárúti Általános Iskola Sugár Kórusa,
a Diadal Úti Általános Iskola Diadalos Dudorászók Kórusa,
a Czimra Gyula Általános Iskola Varázshangok Kórusa,
a Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusa
és a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Gyermekkórusa.

Holnap, május 25. pénteken, 18 órakor fellép:

A Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola Piccolino Fúvószenekara,
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Harmónia Gyerekkara,
a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vadalmák Citerazenekara és Népi Ének Csoportja, valamint a Zrínyi Miklós Általános Iskola Kamarakórusa,
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Akácvirág Kamarakórusa,
illetve a Vox Nova Énekegyüttes,
valamint a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Vegyeskara.

2012. május 26. szombat, 18 óra

Fellép a Harmónia Nőikar,
a Nagyvárad téri Református Gyülekezet Kórusa,
a Chorus Korczyna (Lengyelország),
a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Kórusa.

Pünkösdi Kórustalálkozó

Forrás
Kép

„Hétfőn mikor bejöttem dolgozni a kolleganőm (aki maga is katolikus keresztény) érdeklődött az első elsőáldozásról.

Mennyi gyerek volt, milyen volt a szertartás, mit mondtak a gyerekek…..stb?

Közben pedig elkezdte mesélni saját gyermekei első áldozását, bérmálását. Ez is igazolja, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekek számára életre szóló élmény marad az elsőáldozás.

A verőfényes reggelen izgatottan gyülekeztünk a templom udvarában. Életünk egy csodálatos napja volt 2012. május 20-a, hiszen  beteljesült vágyu(n)k amire gyermekeink Meldi  segítségével már két éve készültek.

Nekem a szentségek közül talán ez a legkedvesebb, hiszen öröm ennyi gyermeket látni, amint   magához veszi az Oltáriszentséget,  Isten szeretetének szentségét.

Azt az egyet sajnálom, hogy gyermekeink már nem lehetnek ismét elsőáldozók.

Aztán következnek a hétköznapok, de az áldozók szívéből már kitörölhetetlen emlék az Istennel való találkozás élménye.”

Dr. Lukács Zsoltné/édesanya

„ Nagyon szép, megható volt a szertartás. A püspök még ünnepélyesebbé tette és a prédikációja is nagyon tanulságos volt. Már aznap délután a férjem idézte is /nem kell mindenért vitatkozni visszaszólni, csendesen el lehet rendezni, túl kell lépni a problémán hisz a jó Isten úgyis elrendezi ahogy kell./ A fehér ruhában nagyon szépek voltak, (nagyon jó ötlet volt mindenkinek egységes ruhát készíttetni) hallottam, hogy a híveknek is tetszett. Balázs nagyon jól érezte magát, tetszett neki a beöltözés csak egy kicsit izgult, mert életében először ő  olvasta a szentleckét.

Köszönjük, hogy részt vehettünk az ünneplésben!”

Vincéné Sikari Éva/édesanya

A képre kattintva megnyílik a fotóalbum.
Az elsőáldozáson készült videó pedig itt tekinthető meg:

Közép-Európa egyik legnépszerűbb szentje, Nepomuki Szent János a dél-csehországi Pomukban, Wolfflin János néven látta meg a napvilágot 1340 körül. Gyermekkorában súlyos betegség támadta meg, ekkor az aggódó szülők, gyógyulásáért imádkozva, a Mindenható Istennek és a Boldogságos Szűz Máriának ajánlották fel gyermeküket.

János papi pályára lépett, egyházjogot tanult Prágában és Padovában. Szerény származása ellenére gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán, a prágai székesegyház kanonokja lett. Kiváló szónok volt, egész Prága szerette és tisztelte. IV. Vencel király felesége, Johanna királyné őt választotta gyóntatójául.

Giulio Maria Crespi: Nepomuki János hallgatja a királyné gyónását

A kezdetben igazságos és jó akaratú uralkodó, IV. Vencel egy ellene elkövetett sikertelen merénylet után gyanakvással viseltetett környezetének minden tagja iránt. A királyi udvar intrikusai hűtlenséggel vádolták meg a királynét, a király pedig Jánostól akarta megtudni, mit gyónt neki a királyné.

„… jelentették nekem, hogy a feleségem gyakran gyón nálad, és csak hosszú idő után távozik onnan. Aggódom érte! … Talán tudsz nekem fölvilágosítást adni, hogy miről van szó az ilyen hosszú gyónások alkalmával?

A pap így válaszolt: Mindenben engedelmeskedem neked, ahol az bűn nélkül lehetséges, de a gyónási titok pecsétjének őrzése rám nézve kötelező, és nem tűri a legkisebb sérelmet sem.”

(Ismeretlen festő: A királyné gyónása. Oltárkép, Törtel.)

 

Jánost ezután börtönbe vetették és embertelen kínzásoknak vetették alá (a hagyomány szerint kínzásában maga a király is részt vett), majd megkötözve a Moldvába vetették. Éjszaka csodás fényjelenség (öt csillag) jelent meg a folyó vize fölött, jelezve a királynénak és a népnek, hol találják János holttestét. Jánost a prágai Szent Vid Székesegyházban temették el. Sírja már a hivatalos egyházi jóváhagyást megelőzően zarándokhellyé vált.

A prágai Szent Károly-hídon látható szobrát 1683-ban állították. Ez lett a prototípusa a később Közép-Európa szerte utak mentén, hidak lábánál, malmoknál álló, többnyire barokk stílusban készült Nepomuki Szent János szobroknak: a birétumot és palástot viselő pap magához öleli a keresztet, másik kezében olykor a vértanúság pálmaága (vagy mutatóujját összezárt ajkához érinti), lábánál kis angyal, mutatóujját szájához illesztve inti csendre, a felesleges beszédtől való tartózkodásra önmagát és másokat.

 Nepomuki Szent János szobra a prágai Szent Károly-hídon

Tisztelete a nép körében gyorsan és széles körben terjedt, bár szentté avatására csak viszonylag későn, 1729. március 19-én került sor (miután a szent tisztelete a huszita mozgalom és a harmincéves háború ellenére egyre nőtt). A szentté avatási procedúra során, amikor Nepomuki János sírját felnyitották, nyelvét épen találták. Ez a tény is tovább erősítette kultuszát a gyónási titok megőrzése terén. Magyarország területén kultusza igen széles körben elterjedt, ő volt ugyanis az első szent, akit a török Európából való kiűzése során oltárra emeltek. Képe, szobra szinte elmaradhatatlan a XVIII. században emelt magyarországi barokk templomokból. Templomunk kegyura, báró Laffert Ferdinánd Antal 1740-ben építtetett Csabán (újonnan kapott birtokán) egy kis templomot, saját költségén. A templom (templomunk) felszentelésére, Nepomuki Szent János tiszteletére 1741-ben (275 esztendővel ezelőtt) került sor.

Nepomuki Szt János

 Ismeretlen festő: Nepomuki Szent János megdicsőülése (oltárkép, Rákoscsaba)

(Fotó: Isóczki Péter Pál)

Nepomuki Szent János óv a rossz hírtől, a betegségektől, a tűzvésztől, a vízi úton utazók, a vízimolnárok, a hajósok patrónusa, a szép halál elősegítője.

Hajnal Piroska

(Forrás: A szentek élete, Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században, Liszka József: Adalékok Nep. Szt. János ikonográfiájához, Katolikus Lexikon)

kép1

kép2

kép3

kép4

kép5

 

 

 

“A mondott szó üres beszéd,

az érzett szó az igazi.”

Jókai Mór

2012. áprilisában Jókai életműkiállítás tekinthető meg  a Rákoscsabai Református Általános Iskolában

A kiállítást a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület állította össze.

 

2012. április 23. 16:00,  hétfő

“Tálentum és hagyomány, 250 év az oktatás-nevelésszolgálatában”

Iskolatörténeti kiállítás

Köszöntőt mond Riz Levente polgármester dr. Füzesi Zoltán lelkipásztor

Rákoscsabai Közösségi Ház (1171 Bp. Péceli út 222.)

 

2012.április 24. 18:30, kedd

A Rákoscsabai református Gyülekezet iskolazászló adományozása, – ünnepélyes átadás

Rotunda énekegyüttes koncertje

Karvezető: Tóthné Mózer Annamária

Rákoscsabai Református Templom (1171 Bp. Rákoscsaba u. 2.)

 

2012.április 25. 8:00, szerda

Iskolatörténeti vetélkedő felsőtagozatosoknak

A vetélkedőt összeállította Szanyi Dezső

Rákoscsabai Közösségi Ház, (1171 Bp. Péceli út 222.)

2012. április 25. 10:00,szerda

Sportbemutatók, ugrálóvár az alsó tagozatosoknak

Kerékpáros ügyességi verseny a BRFK XVII. ker. Baleset-megelőzési Csoport munkatársainak részvételével

Rákoscsabai Református Általános Iskolában (1171 Budapest Szánthó Géza u. 60.)

 

2012.április 26.9:00, csütörtök

A Rákosmenti Népművészeti Egyesület tagjainak foglalkozásai

Rákoscsabai Református Általános Iskolában (1171 Budapest Szánthó Géza u. 60.)

 

2012. április 27. 8:00-12:00, péntek

Játékos akadályverseny

Emlékfa ültetés

Rákoscsabai Református Általános Iskolában (1171 Budapest Szánthó Géza u. 60.)

 

2012. április 27. 12:00, péntek

Tégy jót!

Dramatikus játék Jókai Mór műveiből

Írta és betanította: Ujváry Éva

Találkozó, beszélgetés, állófogadás volt kollégákkal, öregdiákokkal

Rákoscsabai Református Általános Iskolában (1171 Budapest Szánthó Géza u. 60.)

 

kép

 

 

 

 

Csiksomlyói buszos zarándokút pünkösdkor

2012. május 24-től 28-ig: 5 nap, 4 éjszaka

a rákoskeresztúri plébánia szervezésében

 1.    nap: Indulás reggel 6 órakor a budapest-rákoskeresztúri elágazástól a volt Humanic elől. Este érkezés, majd szállás (végig) Zetelakán.

2.    nap:  Csíkszeredán a Makovcz-templomban szentmise, majd zarándoklás a csíksomlyói kegytemplomhoz és a Szűz Mária-szoborhoz.

3.    nap: Kirándulás busszal a Gyilkos-tóhoz, majd séta a Békás-szorosban. Részvétel a csíksomlyói szabadtéri szentmisén. Du. esetleg utazás Gyimesbükkre (Rákóczi-vár az 1000 éves határon).

4.    nap: A segesvári vár és a Petőfi-emlékhely megtekintése Fehéregyházán. Székelyudvarhelyen a magyar királyok szoborcsoportját, Szejkefürdőn pedig Orbán Balázs síremlékét nézzük meg. Zetelakán részvétel a délutáni fogadáson és a szentmisén a Hargitán át gyalog érkező zarándokokkal.

5.     nap: Hazautazásunk során megnézzük a Tordai-hasadékot és a sóbányát. Érkezés a késő esti órákban.

 

Várható költség: 43.000,- Ft, mely tartalmazza az úti- és szállásköltséget félpanzióval, a csoportos biztosítást, a búcsúi programfüzetet és a belépőket.

Jelentkezés: április 22-ig 5000,- Ft előleggel Baran János és Ildikó szervezőknél (Tel.: 06/209-615-697 és 2-560-354)

Lelkivezető: Mandula József érd. esperes, ny. főplébános

kép

 

 

 

Franciaországi kulturális zarándokút busszal
szept. 22-29.

Koczka-tours szervezésében

 1.   nap: Indulás reggel ½ 6-kor a rákoscsabai főplébániatemplom elől. Utazás rövid pihenőkkel Ausztrián és Németországon keresztül. Megállás Altöttingben (bajor Mária-kegyhely); szállás Ulmban.

2.   nap: Reggeli után indulás Franciaországba. Reimsben megnézzük a francia királykoronázások híres gótikus katedrálisát. Szállás Párizsban.

3-4. nap: Párizs nevezetességeinek megtekintése: a 850 éves Notre-Dame, a Csodásérem-kápona (Labouré Szt. Katalin és Marillac Szt. Lujza épen maradt testét láthatjuk), a Montmartre-hegyen a festők negyede és a Sacré-Coeur (Szt. Szív)-bazilika, Eiffel-torony, Louvre stb.;  buszos városnézés.

5. nap: Irány az óceánparti Mont St. Michel középkori városkája és apátsága. Szállás Szent Márton püspöki székvárosában, Toursban.

6. nap: Fölkeressük a Loire-menti Azay-le-Rideau, Amboise és Chenonceaux kastélyát. Szállás Neversben.

7. nap: Neversben megtekintjük a lourdes-i látnoknő, Szt. Bernadett épen maradt testét. Utazás tranzitszállásunkra, ahol közös vacsora.

8. nap: Reggeli után indulás haza. Útközben pihenő a Rajnai-vízesésnél. Érkezés a késő esti órákban a templom elé.

 

Részvételi díj (szállás és útiköltség): 145.000.- Ft/fő. Előleg: 58.000.- Ft

Budapest Bank-számlaszám: 10103898-58495200-01000002 (ide utalni)

(Külön fizetendő: stornó- (5%), és utasbiztosítás (2.100.-Ft) és a belépők ára)

Utazás: busszal szeptember 22-től 29-ig, 8 nap, 7 éjszaka

Ellátás: reggeli és a 7. napon közös búcsúvacsora

Fakultatíve igényelhető vacsora: 17-19 euró/nap

Elhelyezés: 2-3 ágyas, fürdőszobás szállodai szobákban

Információ és jelentkezés: 2800 Vác, Görgey Artúr utca 1. KOCZKA-TOURS irodában hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. Tel./fax: 06/27-304-861

e-mail: koczkatours@invitel.hu
Honlap: www.koczkatours.hu

kép

 

A Family Családi és párkapcsolati magazin pályázatát adjuk  itt közre.

A könyv ajánlója – amely alapján a pályázatot kiírták – megtalálható könyvsarkunkban.

PÁLYÁZAT

 

A szadduceusoknak, akik azért tévedtek, mert nem hittek a feltámadásban, ugyanis nem jól ismerték az Írást, Jézus ezt mondja: Nem az a baj, hogy nem ismeritek az Isten hatalmát, a Szentlelket? Az Írás szerint Isten felvéve a kapcsolatot Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, kinyilatkoztatta nekik szeretetét, intimitásába vonta őket. Milyen szeretet lenne Isten részéről, ha hagyná elpusztulni, megsemmisülni barátait, amikor megteheti, hogy örökké éljenek?

Isten teremtő Isten, aki a nemlétből hozta elő a létezőket  –  szabad elhatározásából, szeretetből. Ha erre képes, akkor megteheti azt is, hogy fölkelti a porból Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és mindazokat, akiket szeret. A szeretet ugyanis nem engedhet meg olyan világot, ahol nincs ott az, akit szeret.

Jézus saját benső világából veszi az érvet a szadduceusok ellen. Nem azért lesz feltámadás, mert van bennünk valami romolhatatlan szellemi rész  –  az egyébként is csak a lélek továbbélése lenne  – , hanem kizárólag azért, mert Isten mindenható és egyedül jó. Az apostoli hitvallásban kétszer szerepel az omnipotens jelző. Mindjárt az elején: “Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében”; és ott, ahol Krisztus feltámadásáról, megdicsőítéséről van szó: “Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyának jobbján”.

Isten mindenhatósága tehát nem azt jelenti elsősorban, hogy bármit megtehet, amit akar, ez nem biblikus kifejezés, hanem mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy a semmiből teremt, és feltámaszt a halálból.

Jézus olyan emberi életet élt, amelyet a legteljesebb mértékben rábízott a teremtő Szeretetre. Elkövetkezendő halálunk megkerülhetetlen ténye megköveteli tőlünk is, hogy Istent vagy teremtő és feltámasztó Istennek valljuk, azaz Mindenhatónak, és akkor ráépítsük egész egzisztenciánkat, vagy pedig, ha nem tudunk hinni az ő feltámasztó erejében, ne is törődjünk vele: enélkül hinni értelmetlen.

Isten erősebb a halálnál

Sajnos sok magyar katolikus hívő egyszerűen nem ismeri az Isten hatalmát, nem hisz a feltámadásban, nem várja a holtak feltámadását. Istent csak az evilági dolgok zökkenőmentességét biztosító és hiánypótló automatájának tartja. Logikusan végiggondolva: mindaz, aki Istenről nem feltételezi, hogy erősebb a halálnál, igazából a halált isteníti, hiszen ezt tartja az élet végső, kikerülhetetlen és megfellebbezhetetlen tényezőjének, ennek tulajdonítja az utolsó szót. Ezért épül ma körülöttünk a halál-isten civilizációja. E bálvány mögött persze a sátán bújik meg, aki kezdettől fogva gyilkos, és a hazugság atyja.

Isten az élet

Szent Pál a damaszkuszi úton látta a feltámadt Urat. Szent Pál, akiben Isten kinyilatkoztatta Fiát, így kiált fel egy nap: Halál, hol a te győzelmed? Az Élet elnyelte a halált! (1Kor 15,55) Isten maga az Élet és az Élet Szerzője. A megdöbbent kiáltás: “Jézus feltámadt!” felhangzik Húsvét hajnalán Mária Magdolna, a szent asszonyok, majd az apostolok ajkán, és egyre erősödik a századok boltozatai alatt minden nyelven, az utolsó napig. Jézus feltámadásában megnyilatkozott az isteni hatalom. Hiszen gyöngeségében ugyan megfeszítették, de Isten erejéből, vagyis hatalmából él, és ő az, akit feltámadása óta Isten hatalmas Fiául rendelt (vö. Róm 1,4). A görög eredetiben a hangsúly az erőn, a hatalmon van.

Ez cseng vissza a Máté evangéliumban Krisztus szájából: Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön (Mt 28,18). Az Efezusi levélben pedig Szent Pál az összes lehetséges szinonimát felhasználja az isteni hatalom jelzésére, amikor a megdicsőült Krisztusról ír. Isten a maga istenségének legteljesebb erejét vetette be a názáreti Jézus feltámasztásának műve során. Jézus feltámasztása a teremtéshez hasonló isteni mű, az isteni Mindenhatóság legnagyobb műve ebben a világban és a történelemben. (A teremtés még nem ebben a világban és nem ebben a történelemben ment végbe, hiszen épp az volt a történelem és a világ kezdete.) A történelemben még az utolsó nap, a világ átalakulása sem lesz annyira az isteni hatalom megjelenése, mint a názáreti Jézus feltámasztása.

Ha mindezt kicsit közelebbről megvizsgáljuk, kiderül ennek a hatalomnak igazi természete: a Szentlélek Isten személyes mindenhatósága nyilvánul meg itt, mint erő, ő viszi végbe Krisztus feltámasztását. A legősibb és legpontosabb megfogalmazása Krisztus feltámadásának, hogy az Atya támasztotta fel a Szentlélekkel. A mindenható erő tehát nem valami energia, hanem Isten személyes mindenhatósága, maga a harmadik isteni személy.

“Isten erejéből élünk”

A Szentírás tanít csalatkozhatatlanul erre, csak talán nem figyeltünk fel rá eléggé. Szent Pál így ír: Ha bennetek van annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust halottaiból, ő, aki Krisztus Jézust halottaiból feltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is, bennetek lakó Lelke által (2Kor 4,14). A Lelke által és hatalmával, ezek szinonim kifejezések. Ezért az Írás felváltva szól Isten erejéről, hatalmáról, illetve a Szentlélekről, ugyanabban az értelemben.

Szent Pál a korintusiaknak például így ír: Gyöngeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de Isten erejéből élünk (2Kor 13,4). Szent Péter pedig ugyanerről: Krisztust test szerint megölték ugyan, de a Lélek szerint életre kelt (1Pét 3,19). A Szentlélek Isten cselekvése a maga mindenhatóságában. Ezért hívja az Anyaszentegyház nagy események előtt: “Teremtő Lélek, jöjj közénk!” Mindig teremtő, nem alakító, nem díszítgető, nem a problémákat elfedő. Ahol a szent liturgia említi az Isten Lelkét, ott a Teremtéshez hasonló isteni erő árad: a konszekrációban, a transzszubsztanciációban, amikor a kenyér és a bor színe alatt a feltámadt Krisztus megjelenik, lényegében ugyanaz történhet, mint amikor feltámadt Jézus. A Szentlélek megteszi, hogy millió és millió helyen találkozzon híveivel, immár a hit sötétjében. A feloldozásban is ilyen erő árad: megsemmisül a múlt. Ezért Szent Lukács evangéliuma az angyal szavát idézve, mintegy párhuzamos kifejezésként ugyanazt ismételi, amikor így szól Máriához: A Szentlélek száll tereád, a Magasságbeli ereje borít el téged (Lk 1,35). Ez zsidós beszéd, gondolatismétlés, vagyis a Szentlélek maga a Magasságbeli ereje.

Isten Lelke

A Szentlélek, tehát a magasságbeli Isten hatalma teszi képessé Máriát, hogy Isten Fiának anyjává legyen, és így bizonyítja, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Isten mindenhatóságának műveiben jelen van a Szentlélek, kezdve a teremtéssel, amelyről ezt olvassuk: Isten Lelke ott lebegett a vizek felett (Ter 1,2), a megtestesülésben, ahogy az imént láttuk, valamint Jézus feltámasztásában és a mi feltámasztásunkban az utolsó napon.

Az Úr Jézus működése az evangéliumi hagyomány szerint a Lélek erejében bontakozik ki. A szentírók hol erőről beszélnek, amely kiárad, hol Szentlélekről, hol pedig  –  nagyon érdekes módon  –  a Lélek erejéről. Ez ahhoz hasonló kifejezés, mint a “Róma városa”, ahol a város maga Róma. A Lélek ereje az az erő, amely maga a Szentlélek Úristen.

Igen, csak azért jött el Krisztus, hogy megadja a Szentlelket, aki által fiak leszünk és így kiáltunk Istennek: Abba, Atya! Ezért a hároméves előkészület sorrendje: a Fiú, a Szentlélek és az Atya éve.

A Lélek fölkentje

Jézusról megjegyzi Szent Lukács, hogy erő áradt ki belőle. Ez az erő a Szentlélekkel van kapcsolatban, hiszen Jézus működése kezdetén a názáreti zsinagógában egész eljövendő működését Izajás könyvéből idézi: Az Úr Lelke rajtam. Ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket (vö. Iz 61,1-2). Mennybemenetele előtt utolsó szavai Lukács evangéliuma szerint az Atya ajándékáról szólnak, a magasságból jövő erőről, aki maga a Szentlélek: Én elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el a magasságból titeket (Lk 24,49). Az Apostolok Cselekedetei kezdetén, Szent Lukács nem hagy kétséget afelől, hogy ez az erő a harmadik isteni személy, mert ott ezt mondja maga az Úr Jézus: Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök (ApCsel 1,8). Pünkösdkor született meg ugyanis Krisztus titokzatos teste, s amint Jézus Krisztus emberségét az Atya erővel, azaz Szentlélekkel kente fel, ugyanúgy titokzatos testét, az egyházat is a Szentlélek erejével hozza létre.

Az egyházban nagyon sok rossz van általunk. Aki a botrányt keresi, az megtalálja benne, a papok és hívek életében egyaránt. Ugyanakkor jelen van az egyházban a Szentlélek, a hatalmas, feltámasztó, isteni erő is. Ezért érdemes az egyházba belépni és benne maradni. Rajta kívül ezt a Lelket nem lehet ismerni, csak mint személytelen erőt fogják fel, de mit segíthet rajtunk egy személytelen erő, amelyet nem lehet megszólítani?

A sátán hatalmának megtörője

Jézus nyilvános működése során Isten erejével megtöri a sátán hatalmát: a Lukács evangéliumban így olvassuk “Isten ujjával”. Ez a sátán hatalmát megtörő Isten ujja maga a Szentlélek, ahogy Krisztus világosan állítja: Ha én a Szentlélekkel űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa (Lk 11,20), vagyis végleges uralma. Isten ereje, jobbja, ujja  –  ezek a kifejezések mind a Szentlelket jelentik. Előzménye már Ezekiel prófétánál felvázolódik: Az Úr keze fölöttem volt és Lelke által az Úr kivezérelt és a völgybe vitt, amely tele volt csontokkal (Ez 37,1). Éppen azért vitte oda az Úr jobb keze, vagyis a Szentlélek, hogy meglássa Isten hatalmát, amelyet Isten éltető lehelete, vagyis ugyancsak a Szentlélek visz végbe, amikor a száraz csontokat életre támasztja.

Az ősegyház állandóan tapasztalta ezt az erőt, a Szentlélek személyes jelenlétét. Ezt írja Szent Pál a tesszaloniki híveknek: Evangéliumunk ugyanis nem csak szóval jutott el hozzátok, hanem erővel, a Szentlélek kiárasztásával (1Tessz 1,5), mert Isten a gyöngét használja föl arra, hogy megmutassa erejét, és sokan csak ekkor döbbennek rá, hogy kizárólag azért keresztények, mert az őket feltámasztó Szentlélek Isten bennük van.

A korintusiaknak hasonló szavakkal üzeni Szent Pál: Tanításom és igehirdetésem nem emberi bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a Lélek és erő bizonyításából, hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon (1Kor 2,5).

István diakónust, az első vértanút is kegyelem és erő töltötte el (ApCsel 6,8), vagyis a Szentlélek (6,10).

A Szentlélek: erő és hatalom

A Szentlélek tehát erő és hatalom, Isten személyes mindenhatósága, személyes cselekvése. A Szentháromságban ott van, ahol az Atya öröktől fogva szüli a Fiút. Bármit tesz ugyanis az Atya a világgal és a világban, ott működik ez a hatalom és erő, s Pünkösd óta tudjuk, hogy ez az erő Személy.

Ez a végtelen isteni hatalom gyökeresen különbözik mindattól, amit mi a hatalomról elképzelünk. Ezért van az, hogy Isten ereje, hatalma mint gyöngeség mutatkozik meg a világban, ahogy az Apostol mondja: Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, Aki Isten ereje (1Kor 1,23). Jézus életének kezdetén ez a végtelen teremtő erő, a teremtő Lélek az Úr alázatos szolgáló leányához társulva mutatkozik, mint Isten alázata. Jézus földi életének végén viszont a katona lándzsája által megnyitott szívéből kifolyó vízzel, azaz mint Isten irgalma és áldozata nyilvánul meg.

Az isteni kinyilatkoztatás az emberi szellemtől kettős mozgást követel. Előbb azt hallja az ószövetségi ember, hogy az Isten erősebb az embernél, majd azt, hogy végtelenül erős. Utána Isten új tartalommal kezdi megtölteni ezt a kijelentést, megkülönböztetve saját erejét minden más erőtől. Ez az erő nem képes odavágni, csak szeretni tud végtelenül.

Isten szeretete és mindenhatósága

Igen, mert Isten szeretete azonos mindenhatóságával. Ez már itt-ott az Ószövetségben is megmutatkozik. Csak egyetlen jelenetre hívom fel a figyelmet: Illés Isten erejének megszállottja volt, lehívta a tüzes villámot az égből, hogy így bizonyítsa a pogányok előtt: az Úr erősebb, hatalmasabb, mint Baál (vö. 1Kir 18,36-40). Hogy ez istenkísértés volt, még ha a próféta szavára lejött is, hogy megmutassa erejét, mutatja, hogy Illésnek hamarosan nagy tisztuláson kell átmennie. Először is csalódnia kell az erős Istenben. Beersebába menekül, majd a pusztában a halálát kívánja (vö. 1Kir 19,4). Majd a tökéletes összeomlás után Isten elvezeti Hóreb hegyéhez és ott sorra megmutatja neki hatalmának jeleit: a szélvészt, a földrengést és a tüzet, de maga az Úr egyikben sincs benne, hanem csak az enyhe szellő suttogásában (19,11-13). Amikor tehát a világba lép ez a hatalom és erő, mint ahogy a legteljesebb módon Isten egyszülött Fiának megtestesülésével a világba lépett, és összeütközésbe kerül az evilági erőkkel és hatalmakkal, akkor gyöngének tűnik, és látszólag veszíteni kényszerül. Isten a világban gyönge, a világ vad erőivel szemben elbukni látszik, mert az ő mindenhatósága maga a szeretet. De ez a világ az ő teremtő szeretetétől függ létezésének gyökereiben: itt az ő hatalma. A világ erőinek gyöngesége éppen abban áll, hogy rombolni és pusztítani tudnak, de teremteni és feltámasztani nem, büntetni és bosszút állni tudnak, de megbocsátani és irgalmazni nem, önmaguk akaratának akár a másik megsemmisítése árán is érvényt szerezni tudnak, de mások létének éltető forrásai lenni képtelenek.

A vigasztaló Szentléleknek tehát három nagy vigasztalása van a számunkra: először is, hogy ő teremtő Lélek, akinek erejében az Isten létezésünket a semmiből hívta elő és fenn is tartja örökké. A második, hogy újjáteremtő Lélek: megsemmisíti, eltörli a bűnt, új életet ad nekünk, ezt azonban el is kell fogadnunk és fel kell használnunk. Harmadik vigasztalása, hogy megelevenítő Lélek, erről tanúskodik Húsvét örömhíre is: feltámasztotta Jézust a halottak közül, s benne a mi emberségünket is.

Az emberi történelem egy hatalmas csontmező. A világ hatalmasainak csontjai is mind ott fehérlenek a síkon, koponyáik mint kiszáradt dinnyehéjak hevernek a földön. Valamikor százezrek tapsoltak nekik, most mégis egyedül Isten szele, éltető lehelete képes megeleveníteni őket. Íme, az Isten gyöngesége és hatalma, íme az ő állandó vigasztalása ebben a halálra szánt, mulandó világban.

Barsi Balázs

kép