napkeletiKis szobámba varázsolva
áll egy fényes karácsonyfa.

Tetejében ezüst torony,
hol maga az Isten honol.

A fa alatt három király:
Gáspár, Menyhért meg Boldizsár

lesik ámuldozva, hosszan:
ki tündököl a jászolban?

S virraszt ama csillag fénye
immáron kétezer éve.