csaladdemontracio_v_0

A Családháló békés sétára, demonstrációra hívja a családokat és mindazokat, akik számára fontos a család. Tiltakozzunk az ellen, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a családvédelmi sarkalatos törvény fontos részeit, így a család definícióját is.


A rövid gyertyás, fáklyás menet 2012. december 20-án (csütörtökön) délután 17.30 órakor indul az I. kerületi Batthyány térről az Alkotmánybíróság Donáti utca 35-45. számú épülete elé.

Védjük meg a családokat, védjük meg a jövőnket!

Kérjük hozzon magával gyertyát, mécsest vagy fáklyát! Az esemény pártpolitikamentes, ezért kérjük a pártszimbólumok mellőzését! Minden jószándékú ember, közösség, civil szervezet csatlakozását örömmel várjuk a csaladhalo@csaladhalo.hu címre.

A demonstráció Facebook-oldala: https://www.facebook.com/events/498217386875261/
Csatlakozzatok és hívjatok meg minél több ismerőst!
A törvény befogadó családdefiníciója, melyet az Alkotmánybíróság megsemmisített:„A család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság. Egyenesági rokoni kapcsolat leszármazással vagy örökbefogadással jön létre.”
Mi megtesszük és mindenkitől el is várjuk, hogy megtegye, amit az Alkotmánybíróság rendel, de fenntartjuk a jogot, hogy mindenkinek a tudtára adjuk:– Nem akarjuk, hogy családjainkat “átdefiniálják”!- Nem akarjuk tétlenül szemlélni, hogy a modernség jegyében minden szellemi örökséget eldobunk, ami felmenőinktől ránk hagyományozódott!- Véleményünk szerint mindenkinek joga van úgy élni, ahogyan szeretne, de nem nevezheti magát mindenki tetszése szerint házastársnak és családnak!- Nem akarjuk, hogy gyermekeink egy olyan világban nőjenek fel, ahol minden relatív!- Azt szeretnénk, ha még unokáink számára is egyértelmű lenne, ki az a férfi, ki az a nő, mi az a házasság és mi az a család!

Hisszük, hogy a család az emberi történelemben már a jog és az állam kialakulását megelőzően létrejött önálló közösség, amely erkölcsi alapokon nyugszik. A család az összetartozás legősibb szimbóluma, mely a napjainkig megőrizte a jelentését. Az embernek, mint társas lénynek az alapvető érzelmi és szellemi igényeit segít kielégíteni, miközben értéket teremt és az egyéni érdekeket közösségi érdekekké alakítja át.

A család Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása. A társadalom alapegységeként a család a nemzet fennmaradásának biztosítéka és az emberi személyiség kibontakozásának természetes közege, amit az államnak tiszteletben kell tartania. A családban történő nevelkedés biztonságosabb minden más lehetőséghez képest. Gyermekek születése és a családok gyarapodása nélkül nincs fenntartható fejlődés és gazdasági növekedés. A család a benne élőket védő, óvó közösség, nem fenyeget senkit, nem veszélyeztet senkit, befogadni és nem kirekeszteni akar.

  1. Nem tudom, hogy informálódtak-e egyáltalán az Alkotmánybíróság tényleges állásfoglalásáról Sz.Ágnes nővér és a tiltakozás megszervezői. Merthogy ha ennek a tiltakozásnak igaza lenne, akkor nem lenne családnak nevezhető semmiféle közösség, ahol nincs apa és anya és gyerekek. Tehát nem család az özvegy és gyermekei, nem család a gyermekeit egyedül nevelő szülő, nem család az örökbefogadott gyerekeit nevelő stb. Márpedig valóban kirekesztés ezeket a családokat nem-családnak nevezni.
    Sajnos, ebből egyenesen következik, hogy keresztényként meggondolatlanul hőbörgünk, és a hitelességünkből veszítünk. Kár. Nagy kár – ránk nézve.

    Hozzászóló: Gál Magdi
    válasz erre