Shouts in Rákoscsaba Főplébánia List of messages in Schreikasten http://rakoscsaba.plebania.hu http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=215#sk-comment-id215 Comment by Meldi <p>Adventben hétfő-szerda-péntek hajnali 6 órakor úrangyalával kezdett énekes roráte-miséken rövid szentbeszéddel készülünk a karácsonyra. (7-es mise nincs!)</p> Wed, 04 Dec 2019 13:41:52 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=214#sk-comment-id214 Comment by Meldi <p>Missziós kereszt Rákoscsaba-újtelepen!!!</p> Thu, 21 Nov 2019 13:19:01 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=213#sk-comment-id213 Comment by éva &#8211; Tildyné <p>Szeretnék helyesbíteni &#8230; NEM Helftai szent Gertrúd (XII.sz.) a macskák védőszentje, hanem Nivelles-i szent Gertrúd (VII.sz.) </p> Wed, 20 Nov 2019 10:03:11 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=212#sk-comment-id212 Comment by Meldi <p>Októbertől már a téli rend szerint az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek. A szentolvasó-ájtatosságokat a szentmisék után tartjuk: vasárnap de. 9, kedd, csütörtök és szombat este 18.30, szerda és péntek reggel 7.30 órakor</p> Sat, 05 Oct 2019 19:16:09 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=211#sk-comment-id211 Comment by Meldi <p>Csütörtök Nagyboldogasszony parancsolt főünnepe. szentmisék: reggel 7 vagy este 19 órakor.</p> Wed, 14 Aug 2019 17:30:40 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=210#sk-comment-id210 Comment by Meldi <p>Májusban naponta énekes loretói litániával köszöntjük Szűz Máriát a reggeli szentmisék után, illetve az estiek előtt ½ 7-kor.</p> Sat, 27 Apr 2019 15:19:18 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=209#sk-comment-id209 Comment by Meldi <p>A kedd-csütörtök-szombat esti szentmisék májustól szeptember végéig -a nyári rend szerint- 19 órakor kezdődnek</p> Sat, 27 Apr 2019 15:18:19 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=208#sk-comment-id208 Comment by Hajnal Piroska <p>Hálás szívvel köszönjük Tolnainé Hinka Márta és Horváthné dr. Hinka Mónika segítségét a liturgikus ruhák tisztításában.</p> Fri, 19 Apr 2019 09:20:50 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=207#sk-comment-id207 Comment by Gilányi Józsefné <p>A Lourdesz-i Miasszonyunk tiszteletére és a betegek gyógyulásáért a mai szentmisét köszönjük és a csodálatos szentbeszédet Endre Atyának.Az orgonaszó és Piroska gyönyörű hangját felemelő érzés volt hallgatni a kegykápolnában.</p> Mon, 11 Feb 2019 16:27:27 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=206#sk-comment-id206 Comment by Hajnal Piroska <p>Segítségeteket, melyre egész évben bizton számíthatok, köszönve kívánok áldott, szép karácsonyt és kegyelmekben gazdag új esztendőt! </p> Mon, 24 Dec 2018 11:42:08 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=205#sk-comment-id205 Comment by Hajnal Piroska <p>Köszönjük Horváthné dr. Hinka Mónikának, hogy felajánlotta segítségét a papi liturgikus ruhák tisztításában, amit rögtön igénybe is vettünk! A jó Isten áldja meg áldozatos munkájáért!</p> Sun, 02 Dec 2018 18:35:01 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=204#sk-comment-id204 Comment by Hajnal Piroska <p>Háslás szívvel mondunk köszönetet Hosszú Gáspárné Katikának, aki hosszú éveken át gondoskodott a liturgikus ruhák és kelmék tisztaságáról! Isten áldása legyen további életén!</p> Sun, 02 Dec 2018 18:33:47 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=203#sk-comment-id203 Comment by Hajnal Piroska <p>Köszönjük a kedves hívek segítségét a szombati kertrendezésben.</p> Mon, 19 Nov 2018 19:09:28 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=202#sk-comment-id202 Comment by Hajnal Piroska <p>Hálásan köszönjük Tolnainé Hinka Márta áldozatos munkáját, a ministráns ruhák tisztítását! </p> Mon, 19 Nov 2018 19:08:49 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=201#sk-comment-id201 Comment by Gilányi Józsefné <p>Köszönjük Endre atyának a szép esküvői szertartást Piroska gyönyörű énekét és a gyönyörű orgonaszót és a ministránsok kedves segítségét.</p> Sun, 30 Sep 2018 18:01:45 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=200#sk-comment-id200 Comment by Daniel <p>Sajnálattal értesültem róla. Azonban bízunk Urunk végtelen kegyelmében, annyit adott számunkra jelenlétével, bölcs beszédeltetésével, míg kiszerette-kicsiklandozta a bűnösből is a jót.</p> Sun, 08 Jul 2018 05:22:58 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=199#sk-comment-id199 Comment by Meldi <p>Prépost úr otthonában elesett, ezért a mára hirdetett vasmiséjét jövő vasárnap, július 1-én  de. 10 órakor próbálja meg elmondani.</p> Fri, 22 Jun 2018 22:21:38 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=198#sk-comment-id198 Comment by Meldi <p>Templomunkban a nyár folyamán kedd este nincs szentmise. Rákoshegyen<br /> reggel 7-kor, újtelepen pedig este 7 órakor van kedden szentmise. </p> Mon, 18 Jun 2018 17:49:00 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=197#sk-comment-id197 Comment by Gilányi Józsefné <p>Köszönjük a díszítőknek a csodálatos sátrakat úrnapján és a gyönyörű szertartást.</p> Fri, 08 Jun 2018 17:49:38 +0100 http://rakoscsaba.plebania.hu?sk_id=196#sk-comment-id196 Comment by Hajnal Piroska <p>Hálás köszönet mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban segítettek abban, hogy ünnepi fény ragyogja be templomunkat! Köszönet Tolnainé Hinka Mártának a tiszta ministránsruhákért! </p> Tue, 15 May 2018 15:44:36 +0100