Cikkek archívuma ebben a rovatban: Aktuális események

SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA_001

Szentségimádás 2014.02.22. 19h

 

 

h1Szinte felfoghatatlan, hogyan tud két vadidegen ember olyan közel kerülni egymáshoz, hogy aztán testestől-lelkestől összekapcsolódik az életük - fejtegeti a Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője. Keresztes Ilona és férje, Mohay Tamás néprajzkutató az idei Házasság hete „arcai" nemcsak a házasság szépségeiről, hanem a kísértésekről, a gondokról és veszekedésekről is kendőzetlen őszinteséggel beszélnek.

Iskolaajánló 2014/2015

Az iskolaválasztás a gyermekek és a családok életében fordulópont, a kicsik elhagyják az óvodát, iskolások lesznek. Minden szülő szeretné, ha ebben a fontos kérdésben jó döntést hozna, a legmegfelelőbb iskolát választaná, ahol biztonságban, elfogadó környezetben tudhatják gyermeküket, ahol félelem és görcs nélkül telik a nap, eredményesen, szerető tanító nénik tanítják őket. Református iskolaként a továbbiakban diákjainkból öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, nem református vallású diákjainkból pedig öntudatos magyar keresztyéneket kívánunk nevelni. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekeknek szilárd erkölcsi talajt biztosítsunk.

 MindennapjainkÁhítat

Osztályainkban a hétfő reggel közös áhítattal kezdődik. A többi tanítási nap osztálykeretben tartott rövid igeolvasással, énekléssel, imádkozással indul. Az osztályok órarendjében heti 2 felekezetüknek megfelelő hittan óra szerepel.

A délelőtti órák után napközi ellátást tudunk biztosítani. A tanórákat követően a gyerekek együtt ebédelnek, majd a szabad levegőn mozgással eltöltött idő után tanítói felügyelet mellett készítik el házi feladataikat.

Az arra igényt tartó diákoknak sportköri és egyéb szabadidős, manuális foglalkozásokat, szakköröket szervezünk.

A hagyományok ápolása kiemelt szerepet kap intézményünkben, mindezt a célt szolgálják: a  családi nap, a betlehemes játék, a jótékonysági koncert, a helyi vállalkozók, intézmények számára a húsvéti köszöntés, a hagyományőrző nap, a Jókai-napi gálaműsor.

Idegen nyelvet (angol és német) 4. évfolyamtól kezdve tanítunk.

Második alkalommal nyertük el az ÖKO-iskola megtisztelő címet, melyet környezeti nevelésünk elismeréseként kaptuk meg.

 Mit nyújt a Jókai?

  • az alapkészségek kialakítását, azok folyamatos fejlesztését,Évnyitó
  • színvonalas, korszerű oktatást, tehetséggondozást, széles körű ismeretszerzést,
  • szeretetteljes családias légkört, személyes törődést, odafigyelést,
  • keresztyén értékek, normák közvetítését,
  • nemzeti értékeink ápolását.

 

Szeretettel várunk minden iskolába készülőt! Várjuk azokat a szülőket, akik azonos nevelési elveket vallanak, akiknek fontos, hogy gyermekeik becsületes, nemzetét, hazáját ismerő és szerető, keresztyén magyar emberekké váljanak.

 

Tervezett első osztályaink a 2014/2015-ös tanévben

 Informatikára előkészítő osztály (heti 1 óra informatika, heti 1 óra szorobán)

A kisgyermekek életébe is bevonult a számítógép, sokszor hangoztatják, hogy ők „tudnak gépezni”. Ezt felismerve 1. osztálytól kezdve alapozó jelleggel tanítjuk a tantárgyat, vezetjük be őket a számítástechnika rejtelmeibe, sajátíthatják el a teknőcgrafikát, a szövegszerkesztés, a rajzolóprogram alapjait, barangolhatnak az interneten. Matematika órán szorobán eszközzel számolnak, mely eszköz fejleszti a logikus gondolkodást, segíti a fejszámolást, figyelemösszpontosításra nevel, könnyebbé teszi az alapműveletek elsajátítását.

Népi hagyományok-népi mesterségek (heti 1 óra néptánc, heti 1 óra hagyományápolás)

„Amelyik nép elfelejti az énekeit, az elfelejti a múltját, ha elfelejti a múltját, akkor nem érdemli meg a jövőt.” – ennek jegyében ebben az osztályban mindehhez hozzá segítjük tanulóinkat a népi hagyományok megismertetése révén. Célunk kézműves foglalkozások keretében az alapvető (szövés, fonás, varrás, gyöngyfűzés, faragás, batikolás…) népi mesterségek megismertetése, a jeles napokhoz kapcsolódóan népi játékok, mondókák, énekek, népszokások, hagyományok felelevenítése.

JELENTKEZÉSI LAPOK LEADÁSA az Iskolanyitogató időpontjaiban vagy folyamatosan a titkárságon. (A jelentkezéshez szükséges lap letölthető az iskola honlapjáról vagy beszerezhető az óvodában és az iskolában.)

 

Iskolanyitogató                                                           2014. február 24. 16:00                       Anyanyelvi és kézműves foglalkozás

Iskolanyitogató                                                           2014. március 3. 16:00                       Matematika és informatika foglalkozás

Iskolanyitogató                                                           2014. március 10. 16:00                    Idegen nyelvi foglalkozás

Iskolanyitogató                                                           2014. március 17. 16:00                    Sportverseny

 

Nyílt óra leendő első osztályosok szüleinek                          2014. március 27. 8:00

 

FÜRGE LÁBAK OVIS FUTÓVERSENY                2014. április 3. 10:00

 

Beiratkozás                                                                           2014. április

(Pontos időpontja később kerül meghatározásra)

 

Nagycsoportosok ISKOLANAPJA :
2014. május 15. 10:00

 

Szülői értekezlet a beiratkozott elsősök szüleinek                 2014. május 22. 17:00

 

1171 Bp. XVII. ker. Szánthó Géza utca 60. Tel: 258-20-15

Jókai Mór Református Általános Iskola

info@jokaim.sulinet.hu

 

Januártól egy újfajta zarándoklatot szeretnénk  Balik Béla atyával elindítani "BUDAPESTI TEMPLOMI SÉTÁK" címmel.

Ennek célja, hogy mindenki el tudjon jönni, hisz költsége nincs (vagy minimális). Egész családok, gyermekek is jöhetnek...  Erre a programokra el lehet hívni mindenkit felekezettől függetlenül, még a "nem hívőket" is. Rendszeresen felkeresünk budapesti (vagy környéki) Mária-templomokat, kegyhelyeket.
Ennek a sorozatnak első programja most 18-án lesz, országunk első temploma, a Szent István Bazilika és a Parlament meglátogatása.
Polgármesterünk, Ríz Levente - aki a kerületünk országgyűlési képviselője is  tudja kis csoportunkat fogadni.
A Parlamentbe való bejutáshoz szükséges előre leadni a jelentkezők nevét és igazolvány számát, ezért kérem a jelentkezési határidő (jan. 12.) betartását! Azután már nem áll módunkban a parlamenti programra jelentkezést elfogadni.
A nap programja még nem fix, még jelzem, mikor leszünk a Bazilikában (ha valaki csak oda szeretne jönni...) Tervek szerint ott fogad minket Schnell Gyuri atya is, talán még misézik is Béla atyával.
Isten áldásával
Rákoshegyi Családok Egyesülete  nevében Schillinger Tibor

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázatot hirdet vállalkozó kedvű 18–30 éves fiatalok számára az Egy év az életemből neked című programban történő részvételre.

család

Vasárnap a 9h-ás szentmise keretében a családok áldásba részesülnek. Várunk sok szeretettel minden családot!!!