Az Alapítvány célja

Az Alapítvány alapvető célja a Rákoscsabai Nepomuki Szent János Katolikus Főplébánia Templom közössége tagjainak lelki, szellemi gazdagítása, anyagi támogatása.

A fentiek érdekében az Alapítvány:
  • támogatja az egyházközség gyermek, ifjúsági, felnőtt és családos közösségeinek kulturális, karitatív, szociális továbbá nevelési tevékenységeit, a szabadidő hasznos eltöltését, sport és egészségtudatos programok szervezését,
  • elősegíti a hitélet gyakorlását, fejlesztését, támogatja ennek személyi és tárgyi feltételeit,
  • anyagi támogatást, gondoskodást nyújt a rászoruló családok, személyek részére,
  • tanfolyamok, előadások, programok szervezésével az evangéliumi gondolkodásnak megfelelően lelki támogatást nyújt a családok és egyedülállók részére,
  •  elősegíti tanfolyamok, előadások, programok szervezésével, kiadványok megjelentetésével Rákoscsaba kulturális örökségének és hagyományainak ápolását,
  • segíti az Egyházközség egyházzenei tevékenységét,
  • az előzőekben felsorolt célok kiteljesítése érdekében támogatja, elősegíti a Plébánia ingatlanvagyonának állagmegóvását, fejlesztését, bővítését,
  •  hozzájárul szükség esetén a templom és plébánia fenntartási költségeihez,
  • együttműködik egyházi-, civil-, szociális-, kulturális-, egészségügyi-, sport-, és közbiztonsági szervezetekkel, intézményekkel
Az alapítvány, közhasznú, két év eltelte után (2015. Szeptember 15-től)  jogosult a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlások fogadására.