PLÉBÁNIAI HITTAN

Hitoktatók:

Tóth Katalin
06 20 329 1603
tothkata.rita@gmail.com

Felnőtt katekézis:

Galambossy Endre plébános

Minden hónap első csütörtök este 17:00h-kor

Októbertől áprilisig a hittanteremben.

Szentségtani előkészítő (felnőtt keresztelés, házasság):

Húsvét előtt két hónappal, egyeztetett időpontban (jelentkezés a plébánosnál)