Aktuális események,  Érdekes cikkek

12 hetes imádság indul vasárnap a magyar nemzetért

Magyarország az imádság háza lehet

Az Őrtüzek Imádság Háza azzal a kezdeményezéssel állt elő, hogy a választások előtti időszakban, kéthétről-kéthétre, előzetesen meghatározott imafelhívás mentén a keresztények között és a társadalomban egyaránt szükséges egységért imádkozzon és böjtöljön. Az imaszándékok a közbeszéd javulására és a bibliai ihletésű családok és a felnövekvő generációk lelki megerősödésre is kiterjednek. Az imaösszefogással valamilyen módon megvalósulni látszik Slachta Margit álma is. A Szociális Testvérek Társaságát 1923-ban megalapító képviselő asszony Magyarország megújulását abban látta, ha a keresztények munkálkodni tudnak a különböző szolgálatok révén a társadalom átalakulásáért, de emellett Istenhez is készek szüntelenül fordulni. Magyar Nemzetért induló imafelhívás jövő 2021. január 9-én indul, és 12 héten keresztül tart az Őrtüzek Imádság Háza kezdeményezésében.

Varga Laci atya videó üzenete

„Sokan sokféleképpen gondolkodunk a mai magyar és európai helyzetről. Különböző véleményünk van arról, hogy mi lenne az ideális megoldás, mit kellene tennünk, mit remélünk a magyarság jövőjével kapcsolatban. Keresztényként egy valamiben azonban egyet kell gondolunk:

imádkoznunk kell az országunkért, népünkért, mert égető szükségünk van arra, hogy az Úr akarata valósuljon meg közöttünk, »amint a mennyben, úgy a földön is«!”

– olvasható az imakezdeményezés első heti videóüzenetének leírásában.

Ebben a videóban Varga László kaposvári megyéspüspök beszél az Őrtüzek Imádság Háza által indított 12 hetes imafolyam első témájáról, amely január 9-től április 3-ig tart, minden nap. A főpásztor kifejti: Magyarország nagyon fontos események előtt áll – utalt a tavaszi parlamenti választások közeledtére. Nem csak a pártok, hanem a keresztények is készülnek erre a fontos eseményre imával és közbenjárással, böjttel. Erre szerinte azért is szükség van, mert „nagyon fontos szellemi küzdelem folyik a választások előtt, alatt és után is”. Hozzátette:

„ebben a szellemi harcban szellemi fegyverekkel kell küzdenünk”.

Az első két hét imaszándékáról szólva rámutatott, hogy mennyire szükséges imádkozni a keresztény egyházak egységéért és azok vezetőiért. „Mi mindannyian ugyanannak az Atyának vagyunk a gyermekei, és a keresztségünk által Krisztusba öltözködtünk” – mondta Varga László kaposvári megyéspüspök, aki szerint a keresztények egymás iránti szeretete és a bűnbánat, valamint a megbocsátás által példát kell adnunk a már most nagyon megosztott magyar társadalom felé.

Az Őrtüzek Imádság Háza hív és vár ezért mindenkit, hogy csatlakozzon a központi imaszándékhoz imával és böjttel. A kezdeményezés megfogalmazott célja, hogy valósuljon meg Isten szeretet-terve Magyarországon! Ezt nem elsősorban a politikusok által látják megvalósíthatónak, hanem minden Jézus Krisztust követő egyházi közösség révén, akik Isten akaratát szeretnék megvalósulni látni a saját és a társadalom életében egyaránt.

Ha csatlakozunk az Isten akaratát kereső dicsőítők táborához, kéthetente új területet imádkozhatunk majd át. A témákat ismert egyházi vezetők, közéleti emberek gondolatai vezetik majd fel. Nekünk nincs egyéb feladatunk, mint 12 héten át minden nap imádkozni a magyar nemzetért az éppen aktuális témában. Nincs meghatározva, hogy mennyi időt kell imádkozni, lehet az csak egy mondat, vagy akár több óra is.

Az imádkozás hat területe, amelyek kéthetente követik egymást:

  • A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi vezetőkért.
  • A politikusokért, a világi vezetőkért.
  • A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteletben tartsák a másik véleményét, és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással.
  • A családokért, mint legkisebb közösségekért, emberi kapcsolatokért.
  • A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei.
  • Magyarország megtéréséért, az ébredésért.

Az „Imaharc Magyarországért” szervezői létrehoztunk egy listát, amelyen keresztül, kéthetente közvetlenül megkaphatjuk az adott imatémákat és a hozzájuk kapcsolódó felvezető gondolatokat.

Saját szellemi fegyvereinkkel felvérteződve csatlakozzunk a kezdeményezéshez Magyarország Isten akarata szerinti jövőjéért!

forrás 1

forrás 2

2 hozzászólás