Viccsarok

 

Béke
– Miért élnek békében a buddhisták?
– ???
– Mert nem tudnak egymással hajbakapni.

A hívő medve

A szerzetes kimegy a hegyekbe sétálni s elmélkedései közben hirtelen kibukkan a sűrűből egy grizli medve. Elkezd rohanni, a medve utána. Látja, hogy semmi esélye már, ezért letérdel és elkezd imádkozni: – Istenem add, hogy ez a medve irgalmas keresztény legyen! Isten meghallgatta, a medve letérdelt és elkezdett magában beszélni, miközben az égre nézett: – Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, ÁMEN!

Pontos válasz

Egy református hittanos, bár mély Isten-szeretetről tett tanúságot, mégis nehéz felfogásúnak bizonyult. Ezért a lelkész felesége külön elgyakorolta vele több százszor a konfirmálási kérdést:
“Kiért halt meg Jézus Krisztus?- Értem halt meg.”
A nagy napon, a nagy pillanatban meg is kérdezte tőle a lelkész: – Kiért halt meg Jézus Krisztus ?
– A maga feleségéért.

Tünetek

A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából teremtette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.
– Mi a baj, Jancsi?
– Hát… Fáj az oldalam… Azt hiszem, feleségem lesz.

Isten lehetséges válaszai kéréseinkre:

– Rendben.

– Még nem.

– Jobb ötletem van.

 

 Ébresztő:
Lacika reggel fél nyolckor odaszól a testvérének:
– Ha három percen belül nem ébresztenek fel minket, el fogunk késni az iskolából!

Szánkózás:
-Ferike! Miért nem adod oda a szánkót a kishúgodnak is?
– Már hogyne adnám! Fölfelé mindig ő húzza…

Téli álom:
-Milyen élőlények ébrednek fel tavasszal téli álmukból?
-A fagylaltosok!

Tévézés:
-Anyu, nézhetem a tévét?
-Persze, de ne kapcsold be!

Szőke nő:
Egy szőke és egy barna nő utazik a vonaton, mellettük egy szakállas öregúr olvasgat. A szőke odasúgja a barnának:
– Te, ez meg itt a Szent István.
– Te hülye vagy? Az már ezer éve meghalt!
Ebben a pillanatban belép az ajtón egy úr és elkiáltja magát:
– Szervusz István! Ezer éve nem láttalak!
Mire a szőke nő:
– Na? Ki a hülye?!

 

A férj a halálos ágyán:
– Drágám, be kell valljak valamit!
– Mit, drágám?
– Megcsaltalak.
– Tudom, drágám, azért mérgeztelek meg.

Isten
– Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti a szegényeket?
– Sokat teremtett belőlük. 🙂

 

Négy pap vitatkozik egy teológiai kérdésről. Hárman képviselik az egyik álláspontot, egyiküknek más a véleménye. Mikor a renitens pap kifogy az érvekből, felkiált:
– Uram, tudom, hogy igazam van! Adja valami jelet, hogy így van!
Hirtelen mennydörög egyet az ég.
– Ugyan már, ez csak véletlen! – mondja a három másik.
– Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék!
A derült égből lecsap egy villám.
– Ez csak véletlen! – hitetlenkednek a többiek.
– Uram, adj valamilyen félreérthetetlen jelet, hogy meggyőzd ezt a három hitetlent!
Az égből egy mély hang dörmögi:
– IGAZA VAN!
A három hitetlenkedő pap összenéz, majd az egyikük:
– Jól van, akkor most két vélemény áll hárommal szemben…

 

Bogaras viccek:

(A kislányom tanulta a minap az iskolában.)

– A bogáriskolában ki tanítja a hittant?
– Az imádkozó sáska.

– A bogarak közt ki ülhet a helyedre?
– A cserebogár.

 

 Ki hogyan hal meg…?

A tűzoltó elég gyorsan,

Az aratóért jön a kaszás,

A házmester beadja a kulcsot,

A molnárt felőrli az élete,

A takácsnak elszakad élete fonala,

A pék megeszi kenyere javát,

A kertész a paradicsomba kerül,

A postásnak megnyílik a mennyország kapuja,

Az órásnak üt az utolsó órája,

A kalauz eléri a végállomást,

A prímásnak elszakad a húrja,

A matróz az örök nyugalom tengerére hajózik,

A pénztáros elszámol az élettel,

A búvár örök álomba merül,

A trombitásból kifogy a szusz,

A koldus jobblétre szenderül,

A díjbirkózót maga alá gyűri a halál,

A bérlő örökös otthonra lel,

A boldogtalan megboldogul,

A léghajósnak elszáll a lelke,

A vegetáriánus fűbe harap,

A virágárus alulról szagolja az ibolyát,

A lovász elpatkol,

A papnak harangoznak,

A vadásznak lőttek,

A színésznek legördül a függöny,

A muzsikusnak elhúzzák az utolsó nótáját,

A szabót kinyírják,

A kis embereket elteszik láb alól,

A meteorológusnak  befellegzett.

 

 

– Mi a különbség a teológus és a geológus között?
–  Ég és föld.

 

 

– Hogy hívják a vallásos szuperhőst?
– Á-men.

 

A papnak állandóan fosztogatják a gyümölcsösét, ezért kirak egy táblát:
“ISTEN mindent lát!”
Másnap látja a pap, hogy alá van írva: “De nem árulkodik!”

 

 


Vétkeid száma

Három ember érkezik a mennyország kapujához. Megkérdezi Szent Péter az elsőt:
– Hányszor vétkeztél?
– Tizenkétszer.
– Akkor kerüld meg tizenkétszer a tömböt.
Kérdi a másodikat:
– Te hányszor vétkeztél?
– Tizenötször.
– Kerüld meg tizenötször a tömböt.
Látja, hogy a harmadik ember elindul, erre így szól hozzá:
– Hát te meg hová igyekszel?
– Vissza a földre a biciklimért.

Hazugság

Így szól a pap a hívekhez:
– Jövő héten a hazugság bűnéről fogok prédikálni. Hogy megértsétek, miről is van szó, olvassátok el Márk evangéliumának 17. részét.
A következő vasárnap a szószékre lépve megkérdezte a híveket, hányan olvasták el Márk evangéliumának 17. részét. A templomban minden kéz a magasba emelkedik.
– Márk evangéliuma csak 16 részből áll – mondja a pap ravasz mosollyal az arcán.
– Most pedig hallgassátok prédikációmat a hazugságról!

Asztali áldás

Család ül az ebéd körül. A menü spenót. Az apa mondja a kisfiának:
– Fiacskám, evés előtt mondd el szépen az imát.
Mire a gyerek:
-Jövel Jézus, légy vendégünk – edd meg amit adtál nékünk..

Tempó

Egy rendőr félreállít egy csigatempóban haladó kocsit, amiben apácák ülnek, és megkérdezi a volánnál ülő nővért:
– Miért vezetett ilyen lassan?
– Láttam ezeket a táblákat a 31-es számmal, és be akartam tartani a sebességhatárt.
– De hát az az út száma, nővér, ez a 31-es út!
– Jaj, elnézést, biztos úr, ezt nem tudtam.
A rendőr a hátranéz a többi apácára és látja, hogy rémülten szorongatják egymás kezét és falfehér az arcuk.
– Mi történt velük? – kérdezi az első apácát.
– Hát, tudja, biztos úr, most nemrég tértünk le a 311-es útról…