HITTAN

Tisztelt Szülők!

Ezt az alkalmat is megragadom arra, hogy felhívjam figyelmüket általános iskolás korú gyermekük hitoktatásának kérdésére. Kérem kísérjék figyelemmel és hassanak oda, hogy gyermekük ebben a tanévben a korosztályának megfelelő csoportban rendszeresen részt vegyen a hittan órán és a vasárnapi szentmisén.

Emlékezzenek rá, hogy a hitoktatáson való részvétel nem múlhat a gyermek döntésén, hanem annak biztosítása az Önök lelkiismeretbeli kötelessége. Keresztény hitben való nevelésére komoly ígéretet tettek a gyermek megkeresztelésekor.

Erkölcsileg szétzilált világunkban különösen nagy szükség van arra, hogy olyan szilárd értékrend és gondolkodás alakuljon ki az utánunk jövő nemzedékekben, amelyre egész életükben támaszkodni tudnak. Ennek egyik elősegítője a hitoktatás, nélkülözhetetlen támasza pedig vasárnaponként a szentmise, az Isten oltára körül összegyűlő keresztény közösség.

A vasárnapi szentmisék időpontja: 

https://rakoscsaba.plebania.hu/templom/miserend/

Az elmúlt időszakban nagyon fellazult a hitoktatáson való részvétel fegyelme. Nagyon sokan nem tudják mit cselekszenek, amikor szülőként gyermekük pillanatnyi hangulatához igazodva jóváhagyják távol maradását a hittan óráról… „végül is ez egy mellékes dolog; úgy sem lehet semmi következménye”…

Mivel ez nem így van ezért szeretnék mindenkit tájékoztatni a következőkről:Mint lelkipásztor Isten előtt súlyos felelősséggel tartozom minden katolikusnak keresztelt lélekért e településen. E felelősségben a gyermekeket illetően osztoznak velem a szülők. E felelősség valódi, ezért tudniuk kell, hogy – az Isten előtti végső számadást megelőzően is – föl nem vállalásának következménye van. Amennyiben a gyermek a hitoktatásból fölróható ok miatt kimarad a kereszteltek anyakönyvébe a következő bejegyzés kerül: „Értékelhető hitoktatásban fölróható ok miatt nem részesült.”

Bízva szíves együtt működésükben, várják a gyermeküket a hitoktatók a hittan órákon!

 

Plébánia hittan

Jókai Mór Református Általános Iskola

Mézeskalács Óvoda