KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

Alapítványunkat 16 kerületi polgár alapította 1990. december hónapban 11.000,- Ft alaptőkével. Az alapítói összejövetelen egyhangúlag választották meg az Alapítvány patrónus névadójának az alapítók részéről régen tisztelt Kaszap Istvánt, akinek többen nagy tisztelői voltak még a második világháború időszakából.

A Fővárosi Bíróság 1991.január 14-i dátummal 8.Pk.64.646/2 sz. alatt hozott végzése 992 sorszám alatt vette nyilvántartásba Alapítványunkat.

1998 január 1.-től a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetté nyilvánította.

Az Alapítvány elnöke 2008-ban bekövetkezett haláláig Gál Ferenc volt.

Az Alapítvány célja a főváros XVII. kerületében a szegények, elesettek, öregek és szociálisan rászoruló emberek támogatása, az oktatás színvonalának és a vallásos nevelés terjedésének elősegítése, a kerület kulturális és gazdasági felemelkedésének segítése. Továbbá célja, hogy ösztönözze a kerületi polgárokat a közösségi életre, egymás megismerésére, támogatására és szükség esetén megsegítésére.

Az egyes években megvalósuló programjainkat a közhasznúsági jelentések tartalmazzák. Minidig igazodnunk kell a rendelkezésre álló forrásokhoz. Ezek részben pályázatok keretében, részben magánszemélyek és cégek adományaiként érkeznek. Nagy segítségünkre van az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeg is.

Aktuális programjainkról a honlap kezdőlapjáról és az újságunk hasábjairól tájékozódhatnak az érdeklődők

 

Az alapítvány honlapja