KÉPVISELŐTESTÜLET

Az egyházközségi képviselőtestület a plébánia tanácsa, melynek vezetője a plébános. Tagjai a képviselők, akiket vagy megválasztanak (jelölés, titkos szavazás ugyanúgy, mint a politikai választások esetén), vagy a plébános meghívja a testületbe lelki-szellemi alkalmassága, esetleg tisztsége (kántor, hitoktató, sekrestyés stb.) alapján. Nálunk az utóbbi alapján alakult ki a képviselőtestület. A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata 1993. március 1-től hatályos. Ajánlása szerint a plébánia híveinek lehetőleg minden rétege legyen képviselve foglalkozás, kor és nemek szerint is. Egyházközségünk történetében 2000-ben lettek először női tagjai /4 fő/ a testületnek. Az újonnan választott képviselő működése megkezdéséhez szükséges a megyés püspöktől kapott megerősítés.

A képviselő megbízatása általában öt évre szól, de a megyés főpásztor meghatározhat más időt is. Alapos ok miatt visszavonhatja a megbízást, sőt az egész testületet feloszlathatja.

A képviselők maguk közül világi elnököt, jegyzőt, gondnokot, gazdasági felügyelőt és két számvizsgálót.

A képviselőtestület tevékenységét – a plébános munkájának segítését- gyűlésein hozott határozatok által végzi.

 

Rákoscsaba Főplébánia Képviselőtestülete 2016-ban

Galambossy Endre, egyházi elnök

Hajnal Piroska, sekrestyés, világi elnök

Horváth Tamás, jegyző

Szmuriga Szilvia, irodavezető

Szabó L. Ferencné, kántor

Dudásné Fekete Imelda, hitoktató, alapítványi elnök

Almási Mihály

Benke Kálmán

Herneczky Balázs

Horváth Ádám Tamás

Isóczki Attila

Kiss Zoltán

Máténé Balogh Katalin

Mezey Zoltán

Tüzes Marcell Sámuel, orgonista

 

póttagok:

Kneifel Mihály

Finta Péter

Dr. Csősz György

István János

Józsáné Éltető Katalin

 

Képviselőtestületi Szabályzat