Ferenc pápa is csatlakozik az elődei által folytatott hagyományhoz, és január 1-jén a béke világnapja alkalmából üzenetet küld a híveknek és minden jóakaratú embernek. A dokumentumot, amelyet a Szentatya A testvériség a béke alapja és útja címmel tett közzé, az alábbiakban közöljük. 1. Ebben az első üzenetemben, amelyet a Béke Világnapja alkalmából küldök, szeretném mindenkihez,   Olvass tovább …

Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnék Uram neked hálát adni, amit kaptam Tőled az egész év folyamán.

Köszönöm, hogy...

Főtisztelendő Paptestvéreim, Kedves Krisztushívő Testvéreim! 1. A Biblia egészének szilárd tanítása, hogy szent az élet, és szent az élet forrása, illetve fogantatásának, születésének és felnövekedésének természetes helyszíne, a család. Isten maga is család: nem rideg magányosság, hanem az Atya, a Fiú és a Szentlélek minden képzeletet felülmúló közössége. Isten lélek, nem férfi és nem is nő, mégis magában hordozza mindazt a szépséget és gazdagságot, amely a nemek megalkotásában, a férfi   Olvass tovább …

 „Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben.” Lk 2,22-35 Milyen kár, hogy a keresztény hívek nagy tömege nem imádkozza az Egyház imádságát, a szent zsolozsmát, pedig bizony megtehetné, legalább rövidített formában. Reggel egy zsoltárt Zakariás énekével a Benedictusszal, este egy másikat a Szent Szűz énekével, a Magnificattal, lefekvés előtt pedig a 90. zsoltárt – akár kívülről megtanulva – a mai Evangéliumban felhangzó Nunc dimittisszel. Lassan és figyelmesen imádkozva, esetleg   Olvass tovább …

család

Vasárnap a 9h-ás szentmise keretében a családok áldásba részesülnek. Várunk sok szeretettel minden családot!!!

Volt egyszer egy ember, aki nem hitt Istenben és soha nem habozott, hogy mások tudtára adja, mit gondol a vallásról és a vallási ünnepekről, köztük természetesen a Karácsonnyal. Felesége viszont hívő volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hite szerint nevelte, férje rendszeres bántó megjegyzései ellenére.

December 23-án este sok gyermek, fiatal és felnőtt előadásában a 3 napkeleti bölccsel juthatunk el Jézus jászolához.Képek a cikkben megtekinthetők.

Fénykép