Cikkek archívuma ebben a rovatban: Egyéb

Jézus már tudja a kegyelem árát. Ő már tudja, mibe kerül a megbocsátás. De akkor is felajánlja. Megmentő kegyelem „Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.” (Róm 5,8) Isten nem mondja, amikor ránéz életünk romjaira: „Majd meghalok érted, ha megérdemled.” Nem, bűneink és lázadásunk ellenére, Ő mégis úgy dönt, hogy örökbe fogad minket.


„… egy a közbenjáró Isten és emberek között… Jézus.” (1Timóteus 2,5 )

Michael Spencer írja: „Az igazság, hogy Jézus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között, földre terített, és azóta is csak ámulok azon, hogy Isten mindent megtett, amire szükség volt üdvösségemért. Kifizette adósságomat, és ő maga lett a szükséges áldozat. A lehető legnagyobb szeretettel szeretett engem. Mindezt ajándékba adta nekem. Semmi mást nem kell tennem érte, csak végre fel kell hagynom azzal, hogy semmibe veszem, és el kell fogadnom. Fuldokló voltam, akinek a megmenekülése azon múlt, hogy hajlandó-e feladni az erőlködést, és bízni valakiben, aki nem csinál belőlem jobb úszót, hanem vállalja, hogy megfullad helyettem. Ez a tapasztalat lerombolta azt az elképzelést, hogy én bármi más is lehetnék, mint ami vagyok: egy összetört, bűnös, sebeket hordozó, romlott, szenvedő ember… Próbálkozásom, hogy valahogy elfogadhatóvá tegyem magam, csak arra volt jó, hogy még kevésbé tudjam elfogadni Jézus értem való közbenjárásának ajándékát. Jézus nem tisztította meg az utat, hogy én győztesen végigmehessek az életen – ő maga lett úttá, amely átvisz minden szennyen, bukáson, kudarcon és katasztrófán, melyek kikerülhetetlen következményei létezésemnek. Azzal, hogy megpróbáltam magam szerethetővé tenni, éppenséggel eltávolodtam az igazi szeretettől. Azzal, hogy megpróbáltam a vallásos élet élharcosa lenni, lemondtam a kegyelemből való életről. Azzal, hogy jó keresztyén akartam lenni, elfordultam az igazságtól, hogy »jó« keresztyének számára nincs evangélium, mert Isten Báránya azokért szegeztetett az oltárra, akik nem jók, akik nem tudják tettetni sem, hogy jók.”

 

forrás

kép

 • Bűnbánatot tartani a nagyböjtben azt jelenti, megtanuljuk legyőzni pillanatnyi vágyainkat, hogy emlékezzünk arra, ami lényeges
 •  Határozott megtérés Istenhez, a fogyasztói társadalom javai helyett a liturgiában örök javaknak nevezett értékek felé fordulás.
 •  Önmagunk visszavezetése az igaz értékekhez.
 •  Felfedezhetjük az étel, az emberi kapcsolatok, az anyagi javak valódi értékét
 •  A nélkülözőkkel való szolidaritás nem egy a sok lehetőség közül, hanem a keresztény testvériség alapvető része.
 •  A böjtölés, az imádkozás és a szeretet cselekedeteinek gyakorlása között fennáll egy alapvető kapcsolat. Ha ezek közül egy is alábbhagy, a többi hiábavaló. Újra fel kell fedezni a böjt, az imádság és a szeretet közötti kapcsolatot.
 •  A bifsztek helyett nem lazacot kell ennünk, hanem inkább az erre szánt összeget kellene megosztanunk a legszegényebbekkel.
 •  A bűnbánat, penitencia szó gyökerében a bűn szó áll: vezekelnünk kell a bűnökért. A metanoia esetében (gondolkodásmód megváltoztatása, megtérés) nem a bűnön van a hangsúly, hanem a szokások, a gondolatok, az életmód megváltoztatásán.
 •  Saját magunkat visszahelyezni Istenbe.
 •  A mindennapok rohanásában visszanyerni a passzivitást.
 •  Nem engedni a felénk érkező ingerek kísértésének.
 •  Teret engedni az emberekkel és az Istennel való találkozásnak.
 •  A böjt az imádság lelke.

 

 

forrás

kép

 

 

1. A főétkezések közötti nassolgatásról.

2. Arról, hogy beleszólsz a vezetésbe, amikor a hátsó ülésen ülsz.

3. A füllentésekről.

4. Arról, hogy szmájlikat használsz, amikor az érzéseidről kellene beszélned.

5. Arról, hogy sms-t írsz, ahelyett hogy személyesen beszélnél az érzéseidről.

6. Arról, hogy nem hívod el a barátaidat misére, mert félsz a véleményüktől.

7. Arról, hogy más életére, kapcsolatára, tulajdonára irigykedsz.

8. A panaszkodásról.

9. Arról, hogy csak akkor szólj Jézushoz, amikor szükséged van valamire.

11. Arról, hogy csak akkor szólj Jézushoz, amikor kedved van hozzá.

12. Az önteltségről. Mindennap imádkozd el az alázatosság litániáját.

13. Az önzésről. Mindennap ajándékozz oda valamit, az idődet, a pénzedet, vagy bármely tulajdonodat.

14. A mohóságról. Csak a legszükségesebbekre költs a nagyböjtben: élelmiszerre, közlekedésre, gyógyszerre stb.

15. A lustaságról. Kapcsold ki a tévét, menj el sétálni mindennap, és imádkozd a rózsafüzért.

16. A pletykálásról. Írj minden napra egy buzdító üzenetet magadnak.

17. Az édességről. Erősítsd meg a tested, hogy engedelmeskedjen az akaratodnak.

18. Arról, hogy Isten nevét a szádra vedd az imádságon kívül. Tanuld meg Pál efezusiakhoz írt leveléből a 4,29-es szakaszt, ismételd el óránként egyszer: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.”

19. Arról, hogy olyan szavakat használsz, amelyek nem válnak Isten dicsőségére (lásd Ef 4,29).

20. A rossz viccekről.

21. Az ironizálásról, gúnyolódásról.

22. Arról, hogy nem kérsz bocsánatot, amikor pedig kellene, mert nem tudod beismerni, hogy nincs igazad.

23. Arról, hogy nem mész el gyónni, mert félsz tőle.

24. Arról, hogy lelki olvasmányokat veszel, de nem olvasod el őket.

25. Arról, hogy nem olvasol a szentek életéről, mert az biztos unalmas.

26. Arról, hogy nem kéred kedvenc szentjeid közbenjárását.

27. Arról, hogy akkor is megy a Facebook, mikor éppen házi feladatot írsz/tanulsz/fontos munkán dolgozol.

28. Arról, hogy azt hajtogatod magadnak, hogy „hülye vagyok” – és minden hasonló önszidalmazásról. Az igazság az, hogy Isten csodálatos és szeretett gyermeke vagy.

29. Arról, hogy kínosnak érzed, ha lelki segítséget kell kérned, hogy boldog, teljes életet tudj élni.

30. Arról, hogy úgy teszel, mintha nem lenne időd szentségimádásra menni.

31. Arról, hogy úgy teszel, mintha nem lenne időd imádkozni.

32. Arról, hogy nem vagy hajlandó felismerni Istent a felebarátodban. Akár a legidegesítőbb felebarátodban is.

33. Ha nem tudsz bízni Istenben, mindennap imádkozd el az isteni irgalmasság rózsafüzérét.

34. Ha gyakran megítéled az embereket, imádkozz mindenkiért, akivel csak találkozol.

35. Ha ötleted sincs, milyen bűneid vannak, tarts lelkiismeret-vizsgálatot minden este.

teljes lista és a forrás

kép

„Ha megtanulod a jót tenni, Isten nagylelkűen megbocsátja minden bűnödet! Amit nem bocsát meg, az a képmutatás, a színlelt életszentség” – tanította Ferenc pápa a kedd reggeli szentmise homíliájában, a Szent Márta ház kápolnájában.

A bűn foltját a jótett veszi el

Izajás próféta szavai Isten nevében tett felszólítás és felhívás: Hagyjatok fel azzal, hogy rosszat cselekedtek, tanuljatok jót tenni, … és szolgáltassatok igazságot az árvának, védelmezzétek az özvegyet! Ez azt jelenti, értelmezte a pápa a próféta szavait, hogy segítjük azokat, akikre senki nem emlékezik, ők pedig az elhagyott idősek, a gyerekek, akik nem járnak iskolába, akik nem tudnak keresztet vetni. A felszólítás mögött mindig a megtérésre indító felhívás áll. De hogyan tudok megtérni? – kérdezhetnéd. Tanuld meg a jót tenni! Ez a megtérés. A szív tisztátalanságát nem lehet egyszerűen úgy elvenni, mint egy foltot. Menjünk egy patyolatba, és kész, kijövünk tisztán…! Nem, azt a cselekedet, a jótett veszi el! Egy másik utat készíteni – intett a pápa – szemben a gonosz útjával! Tanuljatok meg jót tenni, vagyis a jócselekedetek útját járjátok! És hogyan teszem a jót? – kérdezte. Egyszerű! Keressétek az igazságosságot, támogassátok az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az özvegynek! Emlékezzetek arra, hogy Izraelben a legszegényebbek és a legrászorulóbbak az özvegyek és árvák voltak. Szolgáltassatok igazságot nekik, menjetek oda, ahol az emberiség sebei és fájdalmai vannak! Ha így teszitek a jót, megmossátok a szíveteket!

Megbocsátás mindenen túl

A megmosott, vagyis megbocsátott szív – folytatta a pápa – magától az Istentől jön, aki nem tartja számon azok bűneit, akik szeretik a felebarátjukat: „Ha ezt teszed, ha erre az útra térsz, amelyre hívlak, mondja az Úr, még ha a bűneid skarlátvörösek is voltak, a hónál fehérebbek lesznek! Ez túlzás, az Úr túloz: De ez az igazság! – szögezte le Ferenc pápa. Az Úr nekünk adja megbocsátása adományát, megbocsát nagylelkűen és mindenkorra. Ha akarod ezt a megbocsátást, kezdd el a jótettek útját járni!

A látszat csapdája

A mai evangélium ellenben bemutat egy csoport álnokot, akik igaz dolgokat mondanak ugyan, de az ellenkezőjét teszik. Mi is ravaszok vagyunk, mindig találunk egy utat, ami nem az igazi, de ami látszólag igazabb, mint amik vagyunk. Ez a képmutatás útja.

Ezek színlelik megtérést, de a szívük csupa hazugság! A szívük nem tartozik az Úrhoz, hanem  a hazugság atyjához. Ez a szentség színlelése. Jézus ezerszer jobban kedvelte a bűnösöket ezeknél! Miért? A bűnösök kimondták az ítéletet magukról, mint Péter: Távozz tőlem Uram, mert bűnös vagyok! E bűnösök egyike sem szól így: „Hálát adok, Uram, mert nem vagyok bűnös, mert én igaz vagyok”.

Nagyböjt második hetében járva ezek a megszívlelendő szavak: felhívás a megtérésre, a megbocsátás nagy adománya és a képmutatás, a látszat csapdája – foglalta össze röviden Ferenc pápa a kedd reggeli homíliáját.

 

forrás

 

 

Tisztelt Cserkészcsapat és Gergő!

Galambossy Endre atya felkérésére tolmácsolom a gondolatait, valamint hitoktatóként csatolom saját véleményemet. Az igazság az, hogy Endre atya egyszer felkért leveletek megválaszolására, de sokáig nem szerettem volna belemenni a sárdobálásba. Sokat imádkoztam és kértem a Szentlélektől a bölcsesség ajándékát, hogy józanul, indulatok nélkül, tényeket tudjak leírni.

A világhálón sokakkal együtt megdöbbenve olvastuk soraitokat, és még több elképedt telefont kaptam: MI EZ???

“Endre atya 8 éve van itt, és már nincs élő közössége a plébániának, mi voltunk az utolsók akik itt maradtunk és maradtunk is volna.-írod bevezetődben.

Hitoktatóként több mint 26 éve szolgálom Egyházamat. Papjaink Isten által felszentelt emberek, akiket meghívott erre a hivatásra. Ha Ő meg merte hívni, és bízik benne, akkor mi milyen alapon kérdőjelezzük meg Isten döntését??

Természetesen tudjuk, hogy a pap is emberből van, vannak emberi gyengeségei, de ez azt jelenti, hogy nekünk, híveknek őt segítenünk, támogatnunk kell, nem pedig támadni! Imádkozhatunk érte, böjtölhetünk érte, ha esetleg valami nem a mi szájízünk szerint alakul. De nem indítunk nyílt támadást ellene!!! Az Egyházunk Krisztus teste, és ha egyik testrész támadást indít a másik testrész ellen, annak mi lesz a következménye? Nem olvastátok Szent Pál sorait? – “Már pedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta” 1Kor 12,18

Meglep a magabiztosságotok, amivel kijelentitek, hogy ti vagytok a plébánia utolsó élő közössége. Nem tudom, hogy jutottatok erre a bizonyosságra, de teszek Nektek egy rövid felsorolást a plébánia közösségeiről. Lehet, hogy nem járunk egyenruhában, de ott vagyunk a miséken, a plébániai programokon, amelyeken Titeket is szeretettel látunk. Sok mindent megtudhatsz rólunk a plébánia honlapján is.

Nyolc gyerek-ifjúsági közösség működik Regnumos alapokon. Alsós korosztálytól a huszonéves fiatalokig házaknál heti vagy havi rendszerességgel összejönnek, közel 100 fő. Igaz, ez nem látható, de a rengeteg ministránst láthatjátok a miséken. Járnak lelki gyakorlatokra, nyáron táboruk van, keresztutakra járnak, templom búcsúját szervezik. Közel 50 gyerek szerepel a karácsonyi pásztorjátékban. Másfél éve szentségimádásokat szerveznek a fiatalok minden hónap utolsó szombatján, amire egyre növekvő létszámban érkeznek fiatalok és idősebbek egyaránt. Sajnos veletek ezen alkalmakon még nem találkoztunk, de nem adjuk fel a reményt, talán majd legközelebb, hiszen Isten imádása a legfontosabb életünkben. Biztos tudod, csak nem figyeltél fel rá, hogy egyik ifjúsági közösségünk fiataljai szerveztek egyik őrsötöknek lelki gyakorlatot.

Működik a házasok csoportja, ahol a csoporttagok Istenbe vetett bizalmukat mutaFényképtják meg egymásnak és a világnak: igent mondanak az életre a 3-4-5 gyermekes szülők, a gyermekeik pedig plébániánk legaktívabb magja.

A Templomban működik a Krisztus Király énekkar, ahol a tizenévesektől a középkorosztálytól át az idősebb nemzedékig együtt énekel a közösség és sok-sok ünnepünk liturgiáját emelik éneklésükkel.

Beszéljünk még a Karitász közösségről: A Plébániánkon sok a nehéz sorsú ember, család, akiknek karácsonykor, húsvétkor a Karitász juttat el ajándékcsomagokat, illetve év közben igyekeznek könnyíteni életükön. Az ajándékcsomagok kiszállításában rendszeresen segíteni kell nekik, keressük is a lelkes segítőket, ha gondoljátok Titeket is szeretettel várunk. Karitászos nénik állandó lelki töltekezését biztosítja Józsáné Kati, és jobbnál jobb lelki programokat szervez nekik a szociális testvérek segítségével. Szentlélek Szemináriumot is szerveztünk a Plébánián, immár kétszer is, de igyekszünk harmadszor is szervezni a nagy sikerre való tekintettel…

“Azt sajnálom, ha most nem teszünk valamit… akkor az 5 éves lányom és a 3 éves fiam nem fogja cserkészként látni és élvezni Rákoscsabai lelki élet szépségeit Közösségben.”

Ez most személyes volt, hát személyesen válaszolok rá: Lelki élet szépségéhez a hittan is hozzátartozik. Tudom, hogy fontos számodra a lelki élet, hiszen gyermekeidet beírattad óvodai hittanra (hozzám), csak sajnos elvétve értek oda a 8h-i kezdésre, és nem egyszer én vigasztaltam síró lányodat, mert ismét lemaradt a hittanról és már csak az óra végi matricáját és színezőjét kaphatta meg. De reméljük, ez is megváltozik…

A szakítás okairól sajnos nem írtál, így nekem kell megtennem: Nem írtad meg, hogy éveken át évi 100.000Ft-ot fizettetek a Katolikus Kör használatáért, és téli időben 300-400.000Ft-os havi számlát csináltatok több hónapon át és mindezt éveken keresztül. Amikor Endre atya már a sekrestyést sem tudta kifizetni, akkor jutott el odáig, hogy le kell zárni a fűtést. (Tudomásom szerint a plébánia nem fenntartója a cserkészcsapatoknak!!) Ekkor ajánlotta fel nektek a hittan termeket és kulcsot is kaptatok hozzá. Mindez 2012-ben történt!! Egyszer-egyszer eljöttetek, majd közöltétek, hogy túl hideg a hittanterem. 2015-ben most egyszerre kellene terem és ország-világnak híresztelitek, hogy nem jöhettek be????

Másik közös történetünk: telefonon megegyeztünk, hogy a garázsba bepakolhatjátok a cserkészek dolgait. Elmondtam, hogy még nem jutott időnk a nyári tábori cuccaink rendezésére, mivel én 6 gyerekes anyaként, kolléganőm 3 pici gyerekkel állja otthon a sarat, és mindezek mellett sok plébániai program szervezése lefoglalt minket. Így megbeszéltük veled, hogy együtt rendet csinálunk. Lehet, hogy a cserkészcsapat nem értesült a szóbeli megegyezésünkről, de vasárnap a misék alatt tudtomon kívül a hittanos dolgokat egy fal mellé hányva (sajnos ez a pontos kifejezés!!) bepakoltátok a ti felszereléseteket. Kérdem én, ha misére sosincs időtök eljönni, miért pont vasárnap, mise helyett dolgoztatok?? Világhálónak hála, már egész Rákoscsaba tudja, hogy a hitoktató nem adta át a garázst!! Ez “jólesett”…

Végezetül a levélben elrejtettünk néhány fotót a “Nem létező közösségeinkről”segítségül itt van kettő.. (a többit fotóalbumunkban találhatjátok több évre visszamenőleg)

Fénykép

Fénykép

 

 

 

 

És legvégezetül, de nem utolsó sorban: javasolnám, hogy világba kiáltott panaszkodások helyett nézzetek szembe a tényekkel. A plébánián, mint a lelki élet otthonában, (és mint írod, a 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat lelki központja), bizony alapvető elvárás a misére járás. Ha itt vagytok, láttok minket, látjátok, miket lehet tenni a plébániáért. Együtt előbbre jutunk. Hiszen: “Aki nem gyűjt velem, az szétszór” Mt 12,30.

Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány meghívására 2015. március 28-án 16h-kor Pál Feri atya tart előadást “A magánytól az összetartozásig” címmel Rákoscsaba Főplébánián.

Március 8-ig a templomban kitett papíron lehet regisztrálni, majd március 9-től a fennmaradt helyekre a honlapunkon nyílik lehetőség a jelentkezésre. Március közepétől a jelentkezők karszalagot kapnak, illetve az előadás előtt fél órával osztjuk a regisztráltaknak.

Regisztrálás bezárult!!!!!