Egyéb

Egyházközségi képviselő testület választás

Idén lejár a jelenlegi képviselő testület mandátuma, így új képviselő testületet fogunk választani. A képviselőtestületi tagságra az alább fölsoroltak nyerték el a legtöbb szavazatot. A következő két hétben kérjük a május 1-i Híresztelő listáján szereplő nevekből x-szel megjelölve kiválasztani azon jelölteket, akiket javasoltok a tagságra, és azt visszahozni a plébániára vagy bedobni a faperselybe.

Az 1. fordulóban jelöltek közül az alábbiakból lehet 15 főre x-szel szavazni a 2. fordulóban; közülük 10 fő jön a hivatalos tagokhoz, +5 fő lesz póttag:

A jelöltek:

Horváth Tamás (28),
Benke Kálmán (24),
Tüzes Marcell (24),
Almási Mihály (23),
Máténé Balogh Katalin karnagynő (21),
Horváth Ádám (20),
Mezey Zoltán (19),
Herneczky Balázs (17),
Kiss Zoltán (15),
Isóczki Attila (12),
Kneifel Mihály (9),
Finta Péter (7),
Józsáné Éltető Katalin (6),
Csirszka János (5),
dr. Csősz György (5),
István János (5),
Tóth Katalin (5).

Hivatalból tagok:  Galambossy Endre plébános Dudásné Fekete Imelda hitoktató, Hajnal Piroska sekrestyés, Szabó Lajos Ferencné kántor, Szmuriga Szilvia irodavezető.

A képviselőknek a következő feltételeknek kell megfelelniük (a Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata alapján):

4.1. Csak azok a katolikusok lehetnek a képviselőtestület tagjai, akik:
a./ tartósan az egyházközség területén laknak,
b./ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,
c./ teljesen cselekvőképesek,
d./ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből,
e./ megbérmálkoztak,
f./ egyházi hozzájárulásukat (egyházadó) rendszeresen fizetik,
g./ 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
h./ készek e feladat ellátására.

4.2. A jelölésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a vele járó munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él (jó hírű), apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalóképességgel rendelkezik.

4.3. A választott tagok száma 4000 fős egyházközségünk esetében 15 fő. (5 póttag is jelölhető a választási eredmény sorrendje alapján arra az esetre, ha valamelyik választott vagy kinevezett tag nem tudja feladatát betölteni, közülük lép helyére a sorban következő póttag.)

A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata itt megtalálható, illetve a jelenlegi Egyházközségi Képviselő Testület oldalán is.

Egyházközségi képviselő testület választás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva