Heti híresztelő

Élő kövek húsvéti kiadás

Részlet Melito szárdeszi püspök húsvéti szentbeszédéből

         Testvéreim! Szeretném, ha megértenétek, hogy a húsvéti misztérium új is, de régi is; örök, de időben történő is; mulandó, de enyészhetetlen is; halandó, de halhatatlan is.

Régi ez a húsvéti misztérium a mózesi törvény értelmében, de új a megtestesült Ige szerint; időben történő, ha mint előképet nézzük, de örök, mert kegyelemközlő; mulandó, mint a Bárány föláldozása, de enyészhetetlen Urunk életét tekintve; halandó, ha eltemetését nézzük, de halhatatlan, ha a halálból való föltámadását tekintjük.

A Törvény régi, de új az Ige; az előkép időbeli, de a kegyelem örök; a Bárány mulandó, az Úr azonban elenyészhetetlen, akit ártatlan bárányként áldoztak föl, de Istenként támadt életre.

Mint juhot leölésre vitték, de ő nem volt juh; elnémult, mint a bárány (Iz 53,7), de ő nem volt bárány. Az előkép szétfoszlott, és a valóság megmaradt: a bárány helyett Isten van; a juh helyett ember; az emberben pedig Krisztus, aki mindent magába foglal.

Tehát a bárány föláldozása és a régi húsvét ünneplése, sőt maga az egész törvény Jézus Krisztusban véget ért. Őmiatta volt minden az Ószövetségben, és még inkább őmiatta van minden az Újszövetségben.

A Törvény ugyanis Igévé vált, a régi újjá lett (mindkettő pedig Sionból és Jeruzsálemből eredt), és a parancsolatból kegyelem lett, az előképből valóság, a bárányból Isten Fia, a juhból ember, az emberből Isten.

Urunk ugyanis Isten létére magára vette az emberi természetet, szenvedett a szenvedőkért; fogoly lett a bilincsbe vertekért; halálra ítélték a gonosztevőkért; eltemették a megholtakért, de föltámadt sírjából, és ezt a nagy igét sugározta a világba: Ki mond ítéletet fölöttem? Álljon hát elém! (vö. Iz 50,80). Én föloldottam az elítéltet; életre keltettem a halottat; és föltámasztottam a sírból az eltemetettet. Ki mer ellentmondani nekem? Hiszen én vagyok a Krisztus, aki a halált megsemmisítettem, ellenségem fölött diadalt arattam, az alvilág hatalmát letiportam, a rettenthetetlen ellenséget megkötöztem, és az embert az egek magasába emeltem én, aki a Krisztus vagyok.

Jöjjetek tehát, emberi nemzedékek mindnyájan, akiket mind ez ideig a bűn forrasztott egybe, és fogadjátok bűneitek bocsánatát! Amen.

-2-

Bálint Sándor (1904-80): Húsvéti népszokások: Jézus-keresés

 

         Országszerte föllelhető archaikus hagyomány húsvétra virradóan Jézus keresése, Agyagosszergényben istenkeresés, Kiskunmajsán Szentasszony követése, Battonyán szentsír-keresés, amely nyilvánvalóan a középkori liturgikus gyökérzetű ludus paschalis (húsvéti játék) emlékezetét őrzi.

Székelyudvarhelyen Jézus keresésére régente céhek indultak, a zászlókat a céhmesterek vitték. Ez régi hagyományként élt. A lovasmenet hajnalban a nyeregkápákban fölfegyverkezve indult Krisztus keresésére, akinek búzába rejtett szobrát kellett megtalálni.

________________________________________________________________

 

Franciaországi kulturális zarándokút busszal szept. 22-29.

1.   nap: Indulás reggel ½ 6-kor a rákoscsabai főplébániatemplom elől. Utazás rövid pihenőkkel Ausztrián és Németországon keresztül. Megállás Altöttingben (bajor Mária-kegyhely); szállás Ulmban.

2.   nap: Reggeli után indulás Franciaországba. Reimsben megnézzük a francia királykoronázások híres gótikus katedrálisát. Szállás Párizsban.

3-4. nap: Párizs nevezetességeinek megtekintése: a 850 éves Notre-Dame, a Csodásérem-kápona (Labouré Szt. Katalin és Marillac Szt. Lujza épen maradt testét láthatjuk), a Montmartre-hegyen a festők negyede és a Sacré-Coeur (Szt. Szív)-bazilika, Eiffel-torony, Louvre stb.;  buszos városnézés.

5. nap: Irány az óceánparti Mont St. Michel középkori városkája és apátsága. Szállás Szent Márton püspöki székvárosában, Toursban.

6. nap: Fölkeressük a Loire-menti Azay-le-Rideau, Amboise és Chenonceaux kastélyát. Szállás Neversben.

7. nap: Neversben megtekintjük a lourdes-i látnoknő, Szt. Bernadett épen maradt testét. Utazás tranzitszállásunkra, ahol közös vacsora.

8. nap: Reggeli után indulás haza. Útközben pihenő a Rajnai-vízesésnél. Érkezés a késő esti órákban a templom elé.

 

Részvételi díj (szállás és útiköltség): 145.000.- Ft/fő. Előleg: 58.000.- Ft

Budapest Bank-számlaszám: 10103898-58495200-01000002 (ide utalni)

(Külön fizetendő: stornó- (5%), és utasbiztosítás (2.100.-Ft) és a belépők ára)

Utazás: busszal szeptember 22-től 29-ig, 8 nap, 7 éjszaka

Ellátás: reggeli és a 7. napon közös búcsúvacsora

Fakultatíve igényelhető vacsora: 17-19 euró/nap

Elhelyezés: 2-3 ágyas, fürdőszobás szállodai szobákban

Információ és jelentkezés: 2800 Vác, Görgey Artúr utca 1. KOCZKA-TOURS irodában hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. Tel./fax: 06/27-304-861

e-mail: koczkatours@invitel.hu Honlap: www.koczkatours.hu

-3-

FŐPLÉBÁNIÁNK HÚSVÉTI HIRDETÉSEI

(Húsvét nyolcada: április 8-15.)

1./ Húsvétvasárnap délelőtt -igény szerint- ételszentelést végzünk.

2./ A húsvétvasárnapi ünnepélyes, korális főpapi nagymisét Zsombor Kálmán prépost úr celebrálja de. 10 órakor. Templomunk Krisztus Király-kórusa Ch. F. Gounod (gúnó) Messe Bréve, Liszt F.: Christus (O filii et filiae; Tu es Petrus) és G. F. Handel: Messiás (Halleluja) c. oratóriumából énekel Máténé Balogh Katalin vezényletével. Orgonál: Tüzes Marcell.

3./ Húsvéthétfőn reggel 8 és de. 10 órakor mondunk szentmisét, 9-kor litániát.

4./ Húsvétkedd este kb. ¾ 7-kor a Farkas-házaspár folytatja történelemóra-sorozatát

5./ Húsvétpéntek reggel kb. ¾ 8-tól fatimai ájtatosságot tartunk.

6./ Egy hét múlva, fehérvasárnap, az isteni irgalmasság ünnepével zárul húsvét kiemelkedő nyolcada. Minél többen kapcsolódjatok be az egyház legnagyobb ünnepébe köznapokon is.

7./ Franciaországi buszos zarándokutat szervezünk szeptember 22-től 29-ig. Részvételi díj 145.000,- Ft. Részletes ismertető az Élő Kövek jelen számában.

8./ Naprakész információkat rakoscsaba.plebania.hu honlapunkon kaphattok.

9./ A Keresztény Élet dupla száma 300,- az Új Emberé 330,- Ft-ért kapható.

10./ Húsvétkor tartjuk az áprilisi nagygyűjtést növekvő kiadásaink fedezésére. A  területünkön élő megkereszteltek szíveskedjenek egyházi adójukat befizetni a plébánián hétfő-szerda-péntek 10 és 12 óra között, vagy a köznapi misék után. Az SzJA 1%-át ajánljátok a Magyar Katolikus Egyháznak a 0011-es technikai számon.


Húsvétvasárnapi elmélkedés

 

         Méltatlan vagyok, Uram, hogy megjelenj nekem. De mégis azt kérem, kegyelmeddel erősíts meg engem, ha félek, és mondd: „Ne félj!” Találjalak meg, ha kereslek. Jöjj szembe velem, mikor feléd megyek. Úgy küldj engem is, mint az apostolokat. Adj békességet, amikor zaklatott vagyok. Segíts, hogy Péterrel együtt szívből kimondhassam, és bizonyíthassam: „Szeretlek téged, Uram!”

 

-4-

HETI MISEINTENCIÓK

 

HÚSVÉTVASÁRNAP: április 8.

7 h              M                  +Szabó Zoltán férj és édesapa (5. évf.)                      É

 8 h              G                  Balogh Jordána Anasztázia keresztelője

 ½ 9 h          G                  +Maróti József (születésnapi megemlékezés)             É      

10 h            Zs                 Ad int. ord.; +Balogh Sándor férj és éapa (8. évf.)      K ___________________________________________________________________  

HÚSVÉTHÉTFŐ: április 9.                                                                                    

8 h   G                             +Erzsébet, Imre és István testvérek                             É

9 h   G             Litánia, majd 9.15 h Resch Márta és Volter Laura keresztelője  É                                                        

10 h G                             +szülők és nagyszülők                                                 É ___________________________________________________________________

Kedd 10.15 h                 +Dörnyei Péter szórótemetése az Újközetmetőben   É

          18 h                       +Dörnyei Péter OB. (fehér, napi mise)                         É

18.45 h                  A Farkas-házaspár történelemórája a tanteremben

Szerda 7 h                                                                                                              CS

Csütörtök 18 h                                                                                                       É

Péntek 7 h                                                                                                               CS

Szombat 18 h                 +Kiss Károly (62. szül.nap) és élő hozzátartozói         É                                                                               

_________________________________________________________________

HÚSVÉT 2. (FEHÉR) VASÁRNAPJA: az isteni irgalmasság ünnepe; ápr. 15.

7 h      M                                                                                                               CS

½ 9 h  G                              +József és András fivérek                                         É     10 h    Zs                            Ad int. ord.; +Anna és Rozália                                              É

Notker Balbulus: Victimae paschali

X. századi húsvéti (szekvencia) himnusz

 

Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják. Bárány megváltja nyáját, és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját. Élet itt a halállal, megvítt csodacsatával: a holt Életvezér ma úr és él! Mária, szentasszony, mondd, mit láttál utadon? Az élő Krisztusnak sírját, s a Fölkentnek láttam glóriáját: angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat. Föltámadt reményem, Krisztus; Galileába elétek indult. Tudjuk, Krisztus föltámadott és diadalmas; ó, győztes Királyunk, légy irgalmas!

Krisztus föltámada mind ő nagy kínjából. Ezen mi is örüljünk, Krisztus legyen reményünk, kirelejszon. Amen.

Élő kövek húsvéti kiadás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva