Heti híresztelő

Heti híresztelő 03.18-25.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Nagyböjt 4. (laetare) vasárnapja: Jeruzsálemi Szt. Cirill pk.)

 

1./ A mai „laetare” (létáre) vasárnapon örömre hív a rózsaszínbe öltözött egyház, megköszönve a tartósélelmiszer-adományokat a rászorulók nevében. (Ma még veszünk át adományokat.) Ezt az örömet fokozza a szkóla de. a 10-es nagymisén a  XVII. gregorián misével és nagyböjti himnuszokkal.

 

2./ Hétfőn Szent József tanácsolt főünnepe. Reggel 7-kor sokan kérjük együtt pártfogását az egyházért,  családokért,  munkásokért és haldoklókért.

 

3./ Minél többen jöjjetek a kedd, csütörtök és szombat esti 6 órás szentmisékre, melyeket Nagy Krisztián, a Központi Papnevelő Intézet prefektusa mondja nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédekkel. Előtte ½ 6-tól gyóntat.

 

4./ E hét péntekén –március 23-án, kivételesen- elmarad a keresztúti ájtatosság! Jövő vasárnap este 6 órakor pótoljuk ünnepélyes egyházzenei áhítat keretében.

 

5./ Egy hét múlva feketevasárnap, amikor sötétlila leplekbe vonjuk a kereszteket. E napon gazdag egyházzenei műsorra hívunk és várunk mindenkit:

De. a 10 órás korális nagymisén a Harmónia Női Kar F. Mawet misé-jét énekli nagyböjti motettákkal.

Este 18 órától (kb. ¼ 8-ig) Liszt Ferenc: Via crucis-a csendül föl a Carmina Celebrat-vegyeskar előadásában. Rövid elmélkedések hangzanak el a kommunista rezsimtől üldözött „Isten vándora”, Regőczi István c. prépost úr Mindszenty-keresztútjából a hős lelkű hercegprímás születésének (III. 28.) 120. évfordulójára.

 

6./ Jövő vasárnap a szentföld keresztény szegényeinek gyűjtünk.      (Offerát hozni!)

Gyakoroljuk az irgalmasság tetteit

         Testben: 1. Az éhezőknek ételt;2. a szomjazóknak italt adva.3. A szegényeket fölruházva. 4. Az utazóknak szállást adva.5. A fogságban lévőkért imádkozva.6. A betegeket látogatva.7. A halottakat eltemetve.

Lélekben: 1. A bűnösöket megintve.2. A tudatlanokat tanítva.3. A kételkedőknek jó tanácsot adva.4. A szomorúakat vigasztalva.5. A bántalmakat békével tűrve. 6. Az ellenünk vétőknek megbocsátva. 7. Élőkért és holtakért imádkozva.


HETI MISEINTENCIÓK

 

NAGYBÖJT 4. (LAETARE) VASÁRNAPJA: Jeruzsálemi Szt. Cirill; márc. 18.

7 h        M                +Veres József férj és édesapa (névnapi megemlékezés)    CS
½ 9 h    G                Élő Zoltán és Zsuzsanna gyermekek                                    É
10 h      Zs               Ad int. ord.; +2 József és +családtagok                                 K

Hétfő 7 h                 Élő Józsefért hálából Szt. József további áldását kérve rá  CS                                                                                     

Kedd 18 h  NK        +szülők és nagyszülők                                                       É

Szerda 7 h              Élő József férj és é.apa gyógyulása és élő József fia sikeres CS                                                                                           

Csütörtök 18h NK  +Huba Péter férj és édesapa (halálának 2. évf.-ján)       É

Péntek 7 h             +Derhán József és +szülők                                                     É
           10 h              +Pipás Miklósné Margit OB.; 12 h temetése Pécelen (r. kat.)É
                                         Ma este nincs keresztút!  Pótlása vasárnap este

Szombat 18 h NK   +Ágnes és János szülők                                                    É

NAGYBÖJT 5. (FEKETE) VASÁRNAPJA: március 25.

7 h       M                  A cserkészcsapat élő és +tagjai                                             É
½ 9 h   G                  Élő László (50. szül.napi) és élő Zoltán (névnapi megeml.)        É
½ 10 h G                             Csóka Lili és Puzsár András keresztelője
10 h     Zs                Ad int. ord.; a Sebestyén- és a Tóth-család halottai               K
18 h     G  Liszt F.: Via crucis-Regőczi I.: Mindszenty-keresztút (-i áhítat)    É-Z

 

Szent József tisztelete az egyházi íróknál

 

   Szent Bernát apát: Emlékezzünk az ószövetségi József pátriárkára, kihez nemcsak nevében, hanem tisztaságában és kedvességében is hasonlított a Szent Szűz jegyese. Ahogy az megőrizte a sértetlen tisztaságot, úgy József is tisztán őrizte Máriát. Ahogy József gondviselője lett a népnek, s gabonával látta el őket az éhínség idején, úgy Szent József is gondviselője a Messiásnak; majd a mennyből jött égi Kenyeret megőrizve, átadta az egész világnak. Hű és okos szolga ő valóban, akit az Úr anyjának támaszul, az Ige emberi testének gyámolul, az üdvösségterv megvalósításában társul állított.

 

 Sienai Szent Bernardin: Ha Józsefet Krisztus egész egyházával hasonlítod össze, nemde ő az a kiválasztott és különleges ember, aki által és akinek oltalma alatt Krisztus rendezett módon és tisztességgel lépett a világba? Ha tehát az egész egyház adósa Szűz Máriának azért, mert általa kapta Krisztust, akkor Szűz Mária után bizonnyal Szent Józsefnek is különös hálával és tisztelettel kell adóznia.

Ő ugyanis az Ószövetség záradéka; benne nyeri el a pátriárkai és prófétai méltóság a megígért gyümölcsöt. Hiszen egyedül ő az, aki testi valóságában is gondozta azt, akit Isten a pátriárkáknak és a prófétáknak megígért.

 

Heti híresztelő 03.18-25. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva