Heti híresztelő

Heti híresztelő 03.25-04.01.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Nagyböjt 5. (fekete) vasárnapja)

 

1./ Ma, feketevasárnap két nagyszerű egyházzenei program is lesz:   Az egyik de. a 10 órás korális nagymisén elhangzik a Mawet-mise és nagyböjti motetták a Harmónia Női Kar előadásában Tóthné Mózer Annamária vezényletével. Balogh Lázár orgonakíséretével.

A másik ma este 6 órakor: Liszt Ferenc: Via crucis (keresztút) a Carmina Celebrat-kórus előadásában Zimányi István vezényletével. Szólót énekel: Komáromi Márton (Jézus), Duba Szilvia, Fodré Lajos, Kiss Edit, Koffler Katalin, László Norbert és Nádasdi János. Orgonál: dr. Bednárik Anasztázia orgonaművész. Az „Isten vándora”, Regőczi István prépost úr Mindszenty-keresztút c. elmélkedésével gondolunk a hős lelkű hercegprímásra születése 120. évfordulóján. Ez a kb. ¼ 8-ig tartó keresztúti áhítat a Liszt-évi rendezvénysorozat befejezése. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

2./ Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony (vasárnapról áttett) tanácsolt ünnepe lesz.

 

3./ A Fájdalmas Szűzanya péntekén este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk.

 

4./ Április 1-je virágvasárnap, a nagyhét kezdete. De. a 10 órás ünnepélyes nagymise kezdetén tartjuk a barkaszentelés jó időben az udvaron, majd körmenet és énekes Márk-passió.

 

5./ 128 segélyezett nevében mondunk köszönetet a 360 kg-ot kitevő élelmiszer-adományért, melyből 39 csomagot vittünk a rászorulóknak.

 

6./ Ma a Püspöki Kar szándékát követve a szentföldi keresztényeknek gyűjtünk.

(Offerát kérjük az oltárra hozni!)

 

7./ Csak szombat este: Holnaptól október végéig nyári időszámítás, ezért kérjük a mutatókat előre állítani!

 

 


HETI MISEINTENCIÓK

 

NAGYBÖJT 5. (FEKETE) VASÁRNAPJA: március 25.

7 h        M                   A cserkészcsapat élő és +tagjaiért                                    CS

 

½ 9 h    G                   Élő László (51. születésnap) és élő Zoltán (névnap)         É

½ 10 h  G                                Csóka Lili és Puzsár András keresztelője

 

10 h      Zs                  Ad int. ord.; a Tóth- és a Sebestyén-család halottai          K

 

18 h      G              Liszt F.: Via crucis-Regőczi I.: Mindszenty-keresztút      É-Z                                                                                  

Hétfő 7 h                   +Mihály Jánosné Zsófia OB. (14-én temettük; napi mise)    É

Kedd 18 h                 +Klacsán Pálné Mária éanya (12-én temettük; napi mise)   É

Szerda 7 h                 Élő Anna hálaadása gyógyulásért; élő és +családtagok     CS

Csütörtök  18 h        +szülők                                                                                    É

Péntek 7 h                                                                                                           CS

18 h                                     Keresztút                                                          É                                                          

Szombat 11.30 h          +Stadler Béla temetése a péceli katolikus temetőben      É

18 h            Élő Ádám (születésnapi megemlékezés)                            É

VIRÁGVASÁRNAP: április 1.  

7 h       M                   +id. Kneifel Mihály férj, édesapa és karnagy (24. évf.)    CS                        

½ 9 h   G                   +József és Erzsébet szülők                                                   É

10 h     Zs                  Pro populo; +Nándor és Franciska                                      K

11.30 h G                            Bobák Mirkó Dániel keresztelője

 

Feketevasárnap

   Nagypénteket ősidőktől fogva Dominica Passio vagyis az Úr szenvedése napjának nevezték. Később már nem csak ezt az egy napot, hanem két hetet szántak az Úr szenvedésének ünneplésére, melyet tempus passionis, azaz a szenvedés ideje néven jelölt az egyház. Ez feketevasárnappal kezdődött, melyet dominica passionis, tehát a szenvedés vasárnapjaként emlegettek. Ekkortól a legmélyebb gyász jeleként elmaradt a liturgiából minden örömre és ünnepélyességre utaló szimbólum. Már szombat estétől sötétlila leplekbe vonjuk a kereszteket; régen a szobrokat és a képeket (kivéve a keresztutat és a freskókat) is, melyeket a nagypénteki keresztleleplezéskor vagy a szertartás után távolítunk el. Ennek gyakorlatáról már a XIII. században Durandusnál találunk írásos említést. Jézus elrejtette magát, kiment a templomból; nincs színe és ékessége.

   Ma már csak a keresztek lefödése lehetséges, és a szenvedés ideje is lerövidült: a virágvasárnapi passióéneklés hirdeti meg ezt az időszakot.

A búzaszemnek el kell halnia, hogy sokszoros termést hozzon. Ugyanígy Jézus kereszthalálából is új élet fakad. Nekünk is készen kell lennünk arra, hogy Jézusért elveszítsük életünket. Így remélhetjük ugyanis, hogy elnyerjük az örök életet.

 

Heti híresztelő 03.25-04.01. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva