Heti híresztelő

Heti híresztelő 04.01.-04.08.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Virágvasárnap)

 

1./ Ma, virágvasárnap de. a 10 órás ünnepélyes nagymisén tartjuk a barkaszentelést  és a körmenetet, majd az énekes Márk-passiót. E nappal megkezdődik a nagyhét.

2./ Nagycsütörtökön de. 10 órakor Bíboros Főpásztorunk, Erdő Péter prímás, esztergomi érsek olajszentelési nagymisét celebrál a Szent István-bazilikában a főegyházmegye papjaival, melyre hívja és várja a kedves Híveket is.

3./ A ministránsok liturgiapróbája nagycsütörtök du. 3/4 5-kor kezdődik.

4 ./ A húsvéti szentháromnap és a húsvét istentiszteleti rendje templomunkban

Nagycsütörtök este 18 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje, oltárfosztás; majd utána 19 órakor H. Schütz: János-passiója hangzik el a Gödöllői Városi Vegyeskar előadásában Pechán Kornél vezényletével. Virrasztás 21 óráig.

Nagypéntek este 18 órakor keresztúti ájtatosság. Ezt követi Urunk halálának ünneplése, a csonkamise kb. ½ 7-kor  igeliturgiával, kereszthódolattal és szentáldozással. Harmath Artúr-Werner Alajos János-passióját és nagyböjti motettákat énekel a Krisztus Király-kórus.

 Nagyszombat du. 16-tól este 20 óráig szentségimádás a szentsírnál.

A húsvéti vigília szertartása este 20-tól kb. 22.45 óráig tart: tűz- és vízszentelés, igeliturgia, felnőtt fiatalok keresztelése, allelujás eucharisztia, majd föltámadási körmenet. Hozzatok gyertyát! Gyóntatás a szertartások előtt félórával.

HÚSVÉTVASÁRNAP minden szentmisén ételszentelést végzünk. De. a 10 órai, ünnepélyes, korális főpapi nagymisét Zsombor Kálmán prépost úr mondja, melyen a Krisztus Király-vegyeskar Ch. Gounod (gúnó) Missa Brevis; Liszt F.: Christus (O filii et filiae; Tu es Petrus) és G. F. Handel: Messiás (Halleluja) c. oratóriumát énekli.

Húsvéthétfő reggel 8 és de. 10 órakor szentmise, köztük litánia 9 órakor.

 


HETI MISEINTENCIÓK

 

VIRÁGVASÁRNAP: április 1.

7 h        M            id. Kneifel Mihály férj, édesapa és karnagy (24. évf.)            CS

 ½ 9 h    G            +József és Erzsébet szülők                                                         É

 10 h      Zs           Pro populo: élő híveinkk és adakozó jótevőinkk;                        K

                             vmint +Nándor és Franciska

11.30 h G             Bobák Mirkó Dániel keresztelője                                                       

Hétfő 7 h                                                                                                              CS

Kedd 18 h                                                                                                                 É

Szerda 7 h          +Béla és Franciska szülők és +gyermekeik                             CS                                                                   

Csütörtök  18 h  A Lászay-család élő és +tagjai                                                 É

19 h                        H. Schütz: János-passió                                      K                     

20-21 h                 Virrasztás                                                CS

Péntek 18 h      Keresztúti ájtatosság                                   É

Kb. 18.30 h        Csonkamise                                                K                                                                                                     

Szombat 16-20 h         Szentségimádás a szentsírnál                                CS

20-22.45 h Húsvéti vigíliaszertartás; a cserkészcsapat élő és +tagjai        É

HÚSVÉTVASÁRNAP: április 8.

7 h       M              +Szabó Zoltán férj és édesapa (5. évf.)                                    É

8 h        G          Balogh Jordána Anasztázia keresztelője                                                       

½ 9 h   G               +Maróti József férj és édesapa (születésnapi megemlékezés)     É

10 h     Zs              Ad. int. ord.; +Balogh Sándor férj és édesapa (8. évf.)          K

 

Nagypénteki himnusz a Szent Keresztről

(részletek)

Zengd, ó nyelv, a győzelmedet,/ mely dicső harc vége lett,

S a keresztnek szent jeléről/ mondj dicsérő éneket;

Ilyen hősi áldozattal/ csak Megváltónk győzhetett.

Szánta Isten, hogy kísértve/ vétkeztek az ősszülők,

Mert az átkos alma révén/ csak halálra leltek ők,

Fát jelölt ki, mely a másik/ fának átkát oldja föl.

Hű keresztfa minden fánál/ százezerszer nemesebb:

Virág, lomb, fa, drága termés/ erdőn nem nő becsesebb.

Édes ág te, édes szög te,/ de a terhed édesebb.

Hajtsd meg lombod, ó magas fa,/ nyisd ki védő ágaid.

Születtél bár oly keménynek,/ most az egyszer légy szelíd,

És öleld át puha-lágyan/ nagy Királyod tagjait!

Jézust, Atyját és a Lelket/ szent himnuszunk zengje meg,

Hármas-Egynek dicsőségét/ énekeljék mindenek,

Mert az ő nagy kegyességük/ a világnak üdve lett! Amen.

Heti híresztelő 04.01.-04.08. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva