Érdekes cikkek

Imák, igék koronavírus-járvány idején – a nagyvilágból és itthonról

Dr. Békefy Lajos református lelkész blogján olyan imádságokat gyűjtött össze, amelyeket a hívek koronavírus-járvány idején írtak, Urunkhoz kiáltva.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Erős vár a mi Istenünk! Békesség Istentől! Áldás-békesség! Ferenc pápa világima összefogásra felszólító hívása nyomán református lelkészként szíves felhasználásra küldöm meg Önöknek azokat az imákat, melyeket másfél-egy hónapja fordítottam, kezdve a wuhani imacsoport könyörgésétől az anglikán, presbiteriánus, s más drága imákig. Örülnék, ha imádságban, buzgó könyörgésben valóban testvéri módon egymásra találnánk. Kérem, használják bármely részét, ha úgy találják, épülésre, vigasztalásra, bátorításra. Áldás-békesség,

Dr. Békefy Lajos ref. szociáletikus, közíró,

Tanuljunk imádkozni c. Bohren-könyv fordítója,ami a Kálvin Kiadónál jelent meg.

Az alábbi imák Új-Zélandtól Kínán, Németországon, Anglián, az USA-n át Magyarországig mind a koronavírus járvány idején fogalmazódtak meg.

ANGLIA

Ima koronavírus világjárvány idején
Őrizz meg minket, jó Urunk, irgalmasságod árnyékában.
A bizonytalanság és a próbatétel idején is, kérünk, állj mellettünk.
Támogasd és oltalmazd, jó Urunk,
az aggodalmaskodókat és a félelmes szívűeket,
emeld fel mindazokat,
akik mélységeket járnak ezekben a napokban, hetekben.
Hadd örvendezhessünk újra a Te jóságodnak,
tudván bizonyosan,
hogy semmi sem szakíthat el Tőled,
sem szeretetedtől,
mert Te vagy a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.

Ima karanténba kerülőkért

Együttérző, szenvedéseinket ismerő,
Felséges Urunk, Istenünk!
Maradj azok mellett is, akik megbetegedtek,
akik félnek vagy már karanténban vannak.
Magányukban légy a társuk,
Te légy vigasztalásuk.
Szorongásukban légy reményük.
Sötét, nehéz pillanataikban Te légy világosságuk.
Annak nevében kérünk Téged, Atyánk,
Aki egyedül áldozta fel magát a kereszten,
és uralkodik Veled dicsőségben,
a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Ima azokért, akik megfertőződtek koronavírussal

Irgalmas Istenünk,
bízunk tévedhetetlen és drága gondviselésedben,
azokkal együtt, akik betegek vagy elgyengültek,
tudván, bármely veszedelem is vesz körül minket,
a Te örökkévaló karjaid alant vannak velünk.
Erős, világokat alkotó, fenntartó karodra támaszkodhatunk,
így biztonságban érezhetjük magunkat.
Könyörgünk, gyógyító kezed terjeszd ki felénk,
és áraszd ki ránk gyógyító erődet,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Imádság orvosokért, ápolókért és az ellenszérumot kutatókért

Kegyelmes Istenünk,
ajándékozz kedvességet, együttérzést
és fáradhatatlan fizikumot, lelkületet
azoknak, akik a vírus miatt megbetegedettek mellett állnak,
s adjál a Te bölcsességedből
azoknak, akik kutatják a hatékony vakcinát.
Erősítsd meg őket és tedd kitartóvá a kutatásban
Szent Lelkeddel,
s munkájuk eredményessége révén
adj gyógyulást majd mindenkinek
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

USA

IMA MEGFERTŐZÖTTEKÉRT

Mennyei Atyánk, Te vagy Gyógyítónk, ezért járulunk színed elé, hogy könyörögjünk Hozzád a vírus által megfertőzöttekért. Azt kérjük Tőled, gyógyítsd meg őket irgalmadból, s miközben gyógyítod őket, fordítsd szívüket Hozzád, hiszen minden élet, megmaradás és felépülés egyedüli forrása Te vagy. Kérünk, irtsd ki testükből minden COVID-19 vírust. Kérünk, minden sejtet gyógyíts meg bennük, minden fertőzött tisztíts meg bennük. Kérünk Téged, hogy semmi rossz következmény ne maradjon testükben a vírus nyomán. Kérünk, mennyei Atyánk az Úr Jézus nevében, kívül és belül teljesen gyógyítsd meg szenvedő testvéreinket. Lásd el őket azzal az egészségügyi gondozással, amire szükségük van, hadd legyen elég gyógyszer számukra. Áldd meg az érettük fáradozókat, orvosokat, ápolókat, önkéntes segítőket. Add meg nekik, betegeknek és gyógyító személyzetnek, hogy lelkileg, fizikailag legyen elég erejük minden nap az olykor erőn fölüli próbatételek elhordozásához. Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk reménykedő hittel, ámen.

IMA AZ AGGÓDÓKÉRT

Mennyei Atyánk, a félelem és az aggodalmaskodás nem a Te szíved szerint való. „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1János 4,18). Kérve kérünk Téged, teljes, tökéletes szereteteddel űzd el a félelmet azokból, akik szoronganak, nehogy megkapják a vírust. Urunk, tudjuk, hogy Te hatalmasabb vagy, mint bármiféle fenyegetése a vírusnak és a megfertőződésnek. Kérünk, vedd el azok félelmét, akiknél ilyen érzéseket támaszt a világjárvány, s a félelem kötelékeit oldozd le lelkükről. Kérünk, Urunk, emlékeztesd őket arra, hogy Te ott állsz a világkormányzó Atya trónusánál, közbenjáró imádat szakadatlan mondod érettünk, bűnösökért, betegekért, próbatétel alatt élő teremtményeidért, s az egész teremtett világért. Tekints irgalmasan ránk, Békesség Fejedelme, földi életünk és örök életünk Királya. Maradj velünk, hogy félelem nélkül, Beléd vetett hittel, a megváltottak belső örömével járhassuk minden napunk zarándokútját, míglen egyszer megérkezünk mennyei országod kapujához. Ámen.

IMA A GYÓGYÍTÁSBAN DOLGOZÓKÉRT

Mennyei Atyánk, azokért imádkozunk, akik a betegek gyógyításáért fáradoznak. Önzetlen szívet adj nekik, és éjjel-nappali szolgálatuk során ajándékozz nekik pihentető pillanatokat is, az erőgyűjtés óráit, és annak reménységét, hogy bírni fogják a küzdelmes gyógyító munkát a Te erőd és kegyelmed révén. Tudjuk Jézus Igéjéből: „Adjatok és adatik nektek” (Lukács 6,38) – kérünk, áldd meg az orvosokat, ápolókat, önkéntes segítőket, a közbiztonság fenntartásában és védelmében naponta helytállókat minden helyen és minden szinten, hogy oda tudják adni a betegeknek mindazt, amire szükségük van, s amire lehetőségeikből kitelik. Kérünk Téged, őrizd meg az egészségügyi személyzet egészségét, vigyázz rájuk, Urunk, hogy tudjanak ránk vigyázni. Áldd meg őket, jó Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk, a Lélek közösségében. Ámen.

IMÁDSÁG HAZÁNKÉRT, AZ USA-ÉRT

Drága mennyei Atyánk,
Hozzád fordulunk,s kérünk: légy irgalmas hazánkhoz.
Bocsánatodat kérjük a sok igazságtalanságért,
a megosztó pártoskodásért,
és az ártatlan vér ontásáért.
Istenünk, segíts nekünk,
hogy megjobbítsuk utainkat,
és elhagyhassuk kihágásainkat,
hogy követhessük akaratodat
és tovább adhassuk a Te szeretetedet
egymásnak.
Formálj minket ismét olyan nemzetté,
mely áldásodban részesülhet,
hiszen Te vagy Istenünk,
s mi hallgatunk a Te szavadra.
Könyörgünk Hozzád lelki ébredésért
és megújulásért egész Amerika javára.
Teljes életünkkel fordulunk Tehozzád,
és alázatosan kérjük Tőled gyógyító erődet
hazánk és minden polgára számára!
A Te nevedben terjesszük Eléd könyörgésünket. Ámen.

Ima járvány idején

Uram, tudom, a Sátán alkotja meg a félelem lelkét, ő az, aki mindenfajta zavarnak kiteszi a gondolataimat, elrabolja békességemet, örömömet, álmaimat. Kérlek, ha felriadok éjnek idején, segíts engem elutasítani az ő erejét, kísértését azzal az Igével, amit Péternek adtál: „Minden gondotok őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pét 5,7). Tudom, Uram, hogy Te belelátsz szívem mélységeibe, oda is, ahova talán még én magam sem. És meggyógyítasz a félelemből, mert van hatalmad erre. Mielőtt elmondanám, Te már tudod, mitől félek, de mégis hallani szeretnéd személyes szavamat, kérésemet, hogy megfogalmazzam gondolataimat és érzelmeimet – Neked és Teelőtted. Atyám, Istenem az Úr Jézusért, tudom, nem akarod megbénítani az életemet a félelem lelkével. Kérlek, töltsd be szívemet bizalommal irántad, lelkemet a Te békességeddel. Tégy bizonyossá afelől, hogy semmiféle ellenem kigondolt fegyver nem fog majd rajtam erőt venni, mert Te erősebb vagy mindennél – vírusnál, emberi és démoni rossz erőknél. Útaid Uram, mutasd meg nekem, s vezess engem az engedelmesség ösvényén, Ámen.

IMA BIZONYTALANSÁG IDEJÉN ÚJ-ZÉLANDRÓL

Mostani napjaink Ura, Istene,
Atyánk, Aki Jézusban lecsendesítetted a vihart,
és megnyugtatod a háborgó szívet,
küldd el nekünk a reményt,
s fogadd jótetszésedbe azokat,
akik a bizonytalanság közben is értünk
dolgoznak és várnak segítségedre.
Bíztass minket azzal, hogy mindenkihez
ugyanazzal a szívvel fordulsz.
Tégy bizonyossá arról,
hogy nem engedsz minket beleveszni a bajba,
mert a Te akaratod nem a pusztulás, hanem az élet.
Te vagy a mi Istenünk, s nekünk szükségünk van Rád.
Irgalmazz nékünk! Ámen.

IMA KARANTÉN IDEJÉN NÉMETORSZÁGBÓL

Uram, Te vagy az éle forrása,
ezért Hozzád fohászkodunk ezekben a napokban,
kérünk, adj nekünk erőt,
szeretetet és józanságot.
Őrizz meg minket a bénító félelemtől,
meg az önző érzéketlenségtől.
Kérünk, mutasd meg, mi az,
ami szükséges és helyénvaló.
Könyörgünk beteg embertársainkért,
erősítsd meg őket, adj nekik türelmet,
s bizonyosságot afelől, hogy Te hordozod és megtartod őket,
s időben elküldöd hozzájuk segítségedet.
Könyörgünk azokért, akik karanténban vannak,
otthon vagy kórházban,
adj nekik türelmet és jó szomszédokat.
Fohászkodunk Hozzád azokért, akik gondot viselnek
a betegekről, az orvosokért, orvosnőkért, az ápolókért,
és azokért, akik laborokban vagy közhivatalokban dolgoznak,
legyen erejük mindenre.
Ne engedd kiégni őket,
őrizd meg őket is egészségben
testestől-lelkestől.
Légy azokkal Urunk Szentlelked által,
akik kutatják a gyógymódokat,
és keresik a vakcinát a koronavírus ellen,
tanácsold őket és vezesd őket jó eredményre.
Imádkozunk a felelős politikusokért,
a döntéshozókért és a rendfenntartó erőkért,
hogy a járvány felszámolásában
és népünk összetartásában eredményesek legyenek.
Könyörgünk azokért is, akik szegénységben élnek,
bármely részén is a járványtól sújtott nagyvilágnak,
akik nem remélhetnek orvosi ellátást és orvosságot,
segítő kezedet nyújtsd ki feléjük is.
Békességedet tölts ki ránk,
s maradj velünk irgalmaddal, ámen.

EGYÉNI IMA MAGYARORSZÁGRÓL, 2020. nagyböjtjében

MÉG HA NEM TUDNÁM IS…

Még ha nem is tudnám, hol talál majd nyugalmat lelkem
 e gonosz időkben,
és ha arcomat sűrű homály borítaná el,
gond, csalódás, megrettenés felhője,
s ha napszálltakor is nyugtalan lenne a szívem,
hiszem,
tudom,
bizonyos vagyok abban,
Te fogsz akkor is majd jótevő kezeddel betakarni,
megnyugtatni engem.
Irgalmad árnyékában rejts hát el engem,
mikor nem lesz másutt menedékem.
Jóságod legyen lelkem védőpajzsa,
sebeimre gyógyír, fájdalmaimra enyhület,
harcaimban tiszta fegyver,
ellenségek előtt terített asztal.
Alkotásban égi erő
szellemnek, léleknek
szent Igédnek balzsama.
Mert ha kelet felé megyek, ott vagy,
ha nyugat felé, ott is észreveszlek,
ha északon működsz, meglátlak Uram,
ha délre fordulok, ott is látom áldó kezed.
Tied ez életem kettőezer-húszban,
mint volt kezdetben, s lesz a végen,
ha majd zarándokutamat itt bevégzem,
meghallván fenséges égi zenédet.
Addig is, mindvégig ezt kérem:
Jó Uram, én Istenem,
nyugtass meg magaddal engem.
Vessződ és botod megvigasztal engem.
Ha a halál árnyékában járok is
nem félek sötét völgyén sem,
mert Te mindenütt jelen vagy énvelem.
Kezedbe teszem hát zaklatott szívem.
Te őrizd Krisztus-fényű hitem,
szenvedésben próbált türelmem.
Így legyen Tebenned
áldott,
boldog
minden percem
az Úr 2020. esztendejében,
míg utam itt bevégzem,
s indulok Hozzád
mennyei Jeruzsálemem,
hozsannás üvegtengerem,
értem is földre szállt
 Megváltóm, Istenem…Ámen.

HAZÁNKRA, ITÁLIÁRA ÉS KÍNÁRA AKTUALIZÁLT IMAKÉRÉSEK

1. Imádkozzunk a vezetőkért hazánkban, Magyarországon, Itáliában, Kínában és sz egész világon, hogy kapjanak bölcsességet, a tudósok felismerést, hogy ellenőrzésük alá tudják vonni a járvány terjedését.

2. Imádkozzunk az orvosokért és a tudományok kutatóiért Kínában és az egész világon: Isten kegyelme ösztönözze őket arra, hogy kitartóan keressék azt a gyógyszert, és kezelést, ami gyorsan alkalmazható védekezésként és megállíthatja a járványt.

3. Imádkozzunk a budapesti, római és vuhani hivatalos szervekért, legyenek bölcsek a járvány ellenőrzésében, a védekezésben, tudják a helyi lakosság szükségleteit szabályozni és kielégíteni, s csökkenteni tudják az életüket veszítők számát Vuhanban és környékén – Itáliában és minden helyen, ahol a koronavírus megjelenik.

4. Imádkozzunk azért, hogy legyen elég orvosság és védekezési képesség a vuhani kórházakban – és Itáliában, hazánkban, meg minden helyen, ahol a koronavírus megjelenik. Kérjük Isten erejét az orvosi csoportok, ápoló személyzet számára fizikailag és szellemileg is, hogy elkerüljék gyógyítás közben a vírusos megfertőződést, s maradjanak családjaik egészségesek és legyen békességük a nehéz napokban.

5. Imádkozzunk az éjjel-nappal szolgálatban lévőkért, akik küzdenek a járvány ellen, adjon Isten nekik erős szívet és tartsa meg testüket is egészségben és erőben.

6. Imádkozzunk a speciális kórházakért, amiket a koronavírus okozta tüdőgyulladás fertőzöttjeinek építettek, vagy nyitnak meg, hogy tudjanak újabb kezelőhelyeket megnyitni. Hazánk, Itália, s a világ valamennyi országa kórházaiért, hogy legyen elég kezelőhely.

7. Imádkozzunk Vuhan, Budapest, Róma és más világtájak minden egyházáért, híveikért, hogy felismerjék bűneiket, vétkeiket, melyekkel az Úr akarata ellen cselekedtek. Imádkozzunk egymásért, hogy az egyházak erősen és rendíthetetlenül álljanak a járvány idején is, a prédikátorokért, hogy még nagyobb lelki erővel hirdessék az evangéliumot, vezessenek az Úrhoz embereket, s hogy szolgálataik az Úr dicsőségére történjenek, és hangozzanak el ébresztő, hű bizonyságtételként – Kínában és Itáliában, Kárpát-medencében, s minden helyen, ahol csak imádságra kulcsolják kezüket és hajtják szívüket keresztyén testvéreink.

8. Imádkozzunk a karanténba helyezett páciensekért és családjaikért. Azokért, akiket megfigyelnek, s azokért, akiknél már felfedezték a vírus jelenlétét. Imádkozzunk azokért is, akiknek ebben a fertőzéses időszakban más betegségek miatt kell kórházi ellátásban részesülniük.

9. Imádkozzunk azért, hogy minden hazai és külföldi adomány, segítség elérjen azokhoz, akikhez ezeket a koronavírus járvány enyhítésére küldenek. Emlékezzék meg az Úr az adományozókról, szeretetében tartsa meg személyüket.

10. Imádkozzunk azért, hogy a vuhani egyházak, polgárok, és Itália, hazánk, s a világ valamennyi országának népe, szembenézve a pusztító kórral, imádság által találjanak egymásra érzelmileg, anyagi áldozatvállalásban és lelkileg is.

11. Imádkozzunk az egyházak, egyháztagok és családjaik fizikai, érzelmi, lelki egészségéért, adjon ebben a helyzetben is az Úr bölcsességet, erőt, cselekvési elgondolásokat, miként kell ebben a helyzetben kormányozniuk, pásztorolni gyülekezeteiket, közösségeiket – Kínában, Itáliában, hazánkban és a világ minden országában.

SEGÉLYKIÁLTÁS VUHANBÓL ÉS KÍNÁBÓL:

IMÁDKOZZATOK ÉRTÜNK!

 

1. Imádkozzatok hazánk vezetőiért, hogy kapjanak bölcsességet, a tudósok felismerést, hogy ellenőrzésük alá tudják vonni a járvány terjedését.

2. Imádkozzatok az orvosi és egyén tudományok kutatóiért Kínában és az egész világon: Isten kegyelme ösztönözze őket arra, hogy kitartóan keressék azt a gyógyszert, és kezelést, ami gyorsan alkalmazható védekezésként és megállíthatja a koronavírus járványt.

 3. Imádkozzatok a vuhani hivatalos szervekért, legyenek bölcsek a járvány ellenőrzésében, a védekezésben, tudják a helyi lakosság szükségleteit szabályozni és kielégíteni, s csökkenteni tudják az életüket veszítők számát Vuhanban és környékén.
 4. Imádkozzatok azért, hogy legyen elég orvosság és védekezési képesség a vuhani kórházakban. Kérjétek Isten erejét az orvosi csoportok, ápoló személyzet számára fizikailag és szellemileg is, hogy elkerüljék gyógyítás közben a vírusos megfertőződést, s maradjanak családjaik egészségesek és legyen békességük ezekben a nehéz napokban.
 5. Imádkozzatok az éjjel-nappal szolgálatban lévőkért, akik küzdenek a járvány ellen, adjon Isten nekik erős szívet és tartsa meg testüket is egészségben és erőben.
 6. Imádkozzatok a két speciális kórházért, amit a koronavírus okozta tüdőgyulladás fertőzöttjeinek építettek, s hogy tudjanak újabb kezelőhelyeket megnyitni.

7. Imádkozzatok Vuhan minden egyházáért, híveikért, hogy felismerjék bűneiket, vétkeiket, melyekkel az Úr akarata ellen cselekedtek. Imádkozzunk egymásért, hogy az egyházak erősen és rendíthetetlenül álljanak a járvány idején is, a prédikátorokért is, hogy még nagyobb lelki erővel hirdessék az evangéliumot, vezessenek az Úrhoz embereket, s hogy szolgálataik az Úr dicsőségére fogalmazódjanak, hangozzanak el hű bizonyságtételként.

8. Imádkozzatok a karanténbe helyezett páciensekért és családjaikért. Azokért, akiket megfigyelnek, s azokért, akiknél már felfedezték a vírus jelenlétét. Imádkozzatok azokért is, akiknek ebben a fertőzéses időszakban más betegségek miatt kell kórházi ellátásban részesülniük.

9. Imádkozzatok azért, hogy minden hazai és külföldi adomány, segítség elérjen azokhoz, akikhez ezeket a koronavírus járvány enyhítésére küldenek. Emlékezzék meg az Úr az adományozókról, szeretetében tartsa meg személyüket.

10. Imádkozzatok azért, hogy a vuhani egyházak, polgárok, szembenézve a pusztító kórral, imádság által találjanak egymásra érzelmileg, anyagi áldozatvállalásban és lelkileg is.

11. Imádkozzatok az egyházak, egyháztagok és családjaik fizikai, érzelmi, lelki egészségéért, adjon ebben a helyzetben is az Úr bölcsességet, erőt, cselekvési elgondolásokat, miként kell ebben a helyzetben kormányozniuk, pásztorolniuk gyülekezeteiket, közösségeiket.

A Vuhani Egyházak Pásztorainak Egyesült Imacsoportja

(Forrás: www.chinasource.orgfoxnes.com; – ford. Dr. Békefy Lajos)

BIBLIAI IGÉK TANÚSÁGA

A Biblia szakszava a rendkívüli helyzetre: „csapás” – de ez még nem a vég

A görögnyelvű Újszövetségben két helyen fordul elő a LOIMOSZ (ΛΟΙΜΟβ) szó, aminek eredeti értelme pestis, illetve (egészségügyi) csapás, azaz járvány. Érdekes, hogy mindkettőt Jézus evangélistája, az orvosi képzettségű Lukács használja, biztosan nem véletlenül. Amikor evangéliuma 21. részében a nagy megpróbáltatás idejéről ír, pánikkezelő józansággal sorol fel katasztrofális jelenségeket, s hozzáteszi:

Ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég” (21,9)

S aztán elkezdi sorolni a megpróbáló jelenségeket: nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek…(21,10-11). Itt használja Lukács a LOIMOSZ szót.

Mózes, Isten embere, mielőtt népe bemegy arra a földre, amit az Úr ígért és készített nekik, kiemeli, mintegy besulykolja népe szívébe a törvényadás hegyén kapott Tíz Parancsolat kapcsán az annak betartásából következő pozitívumokat, áldásokat. 5Mózes 7-ben olvashatjuk:

Ha tehát hallgattok ezekre a törvényekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr, a te Istened is hűségesen megtartja azt a szövetséget, amelyre esküt tett atyáidnak. Szeretni fog, megáld és megsokasít téged…Távol tart tőled az Úr minden betegséget, mindazokat a súlyos egyiptomi nyavalyákat, amelyeket ismersz. Nem bocsátja rád…” (7,12-13; 15)

Mózes pedig hitvalló énekében, az 5Mózes 32-ben így fogalmaz:

…az éhségtől elgyengülnek, láz emészti őket és keserű halál… Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált, és én adok életet, összezúzok és gyógyítok, nincs, aki kezemből kimentsen” (32,24; 39-40).

A Példabeszédek 1,20-33-ban így szól az Úr:

Aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj”.

A 139. Zsoltárban ezt olvashatjuk:

Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!”.

 

 

 

 

Imák, igék koronavírus-járvány idején – a nagyvilágból és itthonról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva