A mindenütt jelenlévő Isten jóakarata mellett tanúságot tevő Dr. Mandula József váci egyházmegyés plébános atya is gyerekkorától kezdve így látja életét, amelyből érdekfeszítő történeteket írt le. A drámai vagy akár egyszerű eseményekben is, mindig élő hittel felismerte a szerető Istent, aki hosszú távon – még a szenvedésben is – az ember életének boldogságát kívánja elősegíteni.