CSERKÉSZET

Mi is valójában a cserkészet?

A cserkészet célja:

„Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok magatok után
ezt a világot, mint ahogyan ti kaptátok!” (Robert Baden-Powell)

A cserkészet célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Arra akarja nevelni a fiatalokat, hogy művészei legyenek életük tökéletesítésének, kibontakoztathassák képességeiket és jellemes egyéniségként hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek és ezáltal járuljanak hozzá a világ jobbá tételéhez. A magyar cserkészet fontos célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása.

A cserkészet alapelvei:

  • Kötelesség Isten iránt, hűség a valláshoz és az ebből eredő kötelezettségek vállalása.
  • Kötelesség mások iránt, hűség a hazához, összhangban a helyi- és nemzetközi békességgel, megértéssel és együttműködéssel. Részvétel a társadalom fejlődésében, elismerve és tiszteletben tartva embertársaink emberi méltóságát és a természet sérthetetlenségét. Egy mindenkiért és mindenki eggyért.
  • Kötelesség önmagunk iránt, önmagunk állandó és folyamatos fejlesztése és képzése.

Legyél Te is cserkész!
Legyél a 140-e s számú ProPátria cserkészcsapat tagja!

Cserkészek honlapja