Egyéb

Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány ülése

A Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány 2014. január 4.-én, külsős résztvevők bevonásával megtartotta ez évi első találkozóját.

A megbeszélésen résztvevők egyetértettek abban, hogy napjainkban gyermekeink, valamint a további, felnövekvő generációk számára elengedhetetlen egy olyan, sokak számára fizikailag is elérhető hely, ahol és amelyben a keresztény értékrendet közösségi szinten tanulni, gyakorolni tudják az abban résztvevők.

Kell egy hely, ahol a Szülők biztonságban tudják gyerekeiket, hiszen olyan programokon és környezetben vannak, melyek egyfelől a katolikus értékrend alapjaira épülnek, másfelől olyan stabil, megtartó, befogadó közösséget alkotnak, melyben az otthonról hozott értékek megmutatkozhatnak, s mind az egyén, mind a közösség javát szolgálva tovább fejlődhetnek.

Mindennek támogatásához egy élő, működő „közösségi házra” van szükség, amely befogadja, otthont ad ezeknek a közösségeknek, teret adva mind a rákoscsabai, mind a tágabb értelemben vett, magyarországi katolikus közösségeknek szóló programoknak, rendezvényeknek is.

Az összejövetel célja tehát a tervezendő „közösségi ház” létrehozásával kapcsolatos hosszú távú célok meghatározása, a részvevőkben megfogalmazódott igények stratégiai tervbe foglalása volt. Konkrétan a „közösségi ház” filozófiája, a világ felé kommunikálni kívánt üzenete, létrehozásának alapkoncepciója, a mikro- és makrokörnyezetében elfoglalt helyének, szerepének, s az új intézménnyel betölthető közösségi és társadalmi funkciók meghatározása volt a meg

beszélés fő tárgya.

A találkozón Endre atya értékes hozzászólásaival irányította az egyházi értékrend és célok megvalósulása érdekében tett javaslatokat, emellett képviseltette magát az alapítvány Kuratóriuma s a Katolikus Kör is.

A lehetséges, és mindenki számára elfogadható, s nem utolsó sorban kivitelezhető irányvonalak meghatározása az összejövetel egyöntetű szándékaként mutatkozott meg. Bár a tervek megvalósításához vezető út akadályokkal van kikövezve -amelyek további egyeztetéseket tesznek szükségessé-, a résztvevők elkötelezettek a felmerülő problémák megoldása és az új „közösségi ház” felépítése iránt.

Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány 

kép 1

 kép 2

Rákoscsabai Katolikus Közösségekért Alapítvány ülése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva