Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette:

“Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszít­sék el hitüket?”

Válaszul többen elhatározták, hogy napon­ta buzgón imádkoznak nem csak a saját, ha­nem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján, amelyet mindegyikük szabadon választhat, a templomban is el­mondják imájukat.

Lelki vezetőjük Lorenzo atya támogatta elhatározásukat.

Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édes­anyját választották eszményképül.

A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987-ben megkapták a madri­di bíboros érsektől az Egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima a világ más országaiba is eljutott és egyre terjed.

Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét. A kalocsai édesanyák kérésére ebben a városban Szent Mónika napján 1992. augusz­tus 27-én alakult meg az első csoport.

Dr. Dankó László érsek úr jóváhagyta, és jó szívvel ajánlotta a paptestvérek és a hívek figyelmébe ezt a kezdeményezést.

2005.január 28-án Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr elfogadta felkérésünket és elvállalta közösségünk fővédnökének tisztségét.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap /otthoná­ban/ elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Édesanyák! Fogjunk össze az imában!

Egyre többen kérték, hogy a házastársak együtt is imádkozhassanak gyermekeikért. Igy született a “Keresztény házastársak napi imája” gyermekeikért.

Ezt az imalapot 2003. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén áldotta meg Bíró László püspök úr.

Imalap kérhető: Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége 6300 Kalocsa, Szt. István király u. 24.

Kedves Szülők! Fogjunk össze az Imában!

Isten áldása kísérje családjainkat!

Plébániánkon:

A plébániánkon működő Szent Mónika kör elsősorban imacsoport édesanyák és nagymamák számára azzal a céllal, hogy gyermekeink és azok családja hitéért, Istenben maradó életéért közösen is imádkozzunk. A kb. 10 éve létező csoportban 10-12 édesanya nagymama találkozik év közben rendszeresen (kéthetente hétköznap délelőtt kb. másfél órát), hogy együtt imádkozzunk, gondjainkat együtt megbeszéljük, egymást segítsük, és hitünkben is fejlődjünk. Ezért együtt olvassuk a Szentírást, a Szentatya vagy püspökeink által kiadott enciklikákat, körleveleket, tanításokat, és beszélgetünk ezekről. Lelkigyakorlatokon veszünk részt, és vannak közös lelki napjaink is, amelyeket általában szociális testvérek tartanak. Ebben az évben a Hit évéhez kapcsolódva a Szentatya Porta fidei című enciklikáját és a Katolikus Katekizmus hittel kapcsolatos tanítását tekintenénk át közösen, és persze elsősorban arról beszélgetnénk, mit is jelent a hit a mi és családjaink életében.

Nagy szeretettel várunk mindenkit, szeretnénk, ha fiatalabbak és új, érdeklődő asszonytársaink is eljönnének.

Érdeklődni

Józsáné Éltető Katalin: eltkat@freemail.hu

Dudásné  Fekete Imelda: fekete.imelda@gmail.com illetve 06 30 366 2634

Hargitainé Judit: hajudix@gmail.com

Nagyváradiné Mária 06 30 468 4810

 

Szent Mónika kör megalakulása

Mónika kör imája

Kép: Szent Mónika kör találkozó