Aktuális események,  Érdekes cikkek

Szeretetláng

A Szeretetláng Mozgalom
Negyven évvel ezelőtt, 1962. április 13-án kapta egy magyar választott lélek, Kindelmann Károlyné (Szántó Erzsébet) az első üzenetet a Szűzanya Szeretetlángjával kapcsolatban. A harmadrendi karmelita, hatgyermekes családanya szíve mélyén hallotta Mária szavait: Karmelita kislányom! Oly sok bűn van az országban! Segíts nekem, mentsük meg! Én fénycsóvát adok a kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja!
Erzsébet asszony lelki naplóban jegyezte föl az Úr Jézus és a Szűzanya üzeneteit huszonhárom éven keresztül, 1962-től kezdődően 1985-ben bekövetkezett haláláig. Ezek a kinyilatkoztatások – amelyek összhangban állnak a Szentírással és a katolikus egyház tanításával – képezik a Szeretetláng Mozgalom alapját. Mária – Erzsébet asszony által leírt – üzenetei között a következőket olvashatjuk: Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni…

E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek, szívről szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s melynek fénye a sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a mennyei Atyától.
A Szűzanya meg akarja menteni az egész világot, ehhez azonban szükség van az emberek együttműködésére. Ezért kéri imáinkat és áldozatainkat: Minél több lesz az áldozatos és imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje a földön… Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem Szeretetének lobogó lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről… Mária kérésének eleget téve, az engesztelés szellemében és a lelkek megmentésének vágyából fakadóan jött létre a Szeretetláng Mozgalom.
Már Erzsébet asszony életében elkezdődött a közös engesztelés – közös imaóra keretében – az otthonokban és a templomokban, családokban és imacsoportokban. A mozgalomhoz csatlakozott családok imaórája lelki olvasmánynyal kezdődik, majd rózsafüzért és egyéb imádságokat végeznek. A templomokban rendszerint a szentmise előtt tartják az engesztelés óráját közös rózsafüzérrel, valamint szentségimádással. Budapest különböző templomaiban a hétköznapokon más-más időpontokban vannak ilyen “találkozások” a Szeretetláng szellemében – így ezekbe mindenkinek módja van bekapcsolódni.
1984-ben, Erzsébet asszony utolsó lelki vezetőjével indult először a hívek egy kis csoportja “Szeretetlángot gyújtani”. Az ország különböző városainak, falvainak plébániáira hívták őket, és mind többen csatlakoztak hozzájuk. Ma már több száz imacsoportban több ezren végeznek engesztelést a Szeretetláng szellemében, akárcsak a határokon túli magyarok lakta területeken: Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban. Sok helyen havonta tartanak éjszakai virrasztást. A mozgalom rendszeresen szervez zarándoklatokat hazai és külföldi kegyhelyekre. Eddig három alkalommal rendeztek országos Szeretetláng-találkozót. Budapesten kétszer, legutóbb pedig Takács Nándor székesfehérvári püspök javaslatára az ismert Mária-kegyhelyen, Bodajkon, ahol a püspök mutatta be a szentmisét. Az ország minden részéről és a határokon túlról is sokan érkeztek az ünnepi eseményre. (A következő országos találkozó 2003 májusában lesz a fővárosban.)
Az utóbbi időben Németországban, Ausztriában és Svájcban is egyre többen csatlakoztak a mozgalomhoz. A lelki naplót, illetve annak kivonatát eddig huszonnégy nyelvre fordították le. A spanyol változatnak köszönhetően Közép- és Latin-Amerika országaiban is (Brazília, Mexikó, Ecuador) széles körben elterjedt a Szűzanya Szeretetlángja. Ezekben az országokban már sok pap és püspök csatlakozott a mozgalomhoz. Bernardino Echeverría R. ecuadori bíboros 1996-ban levélben kérte a Szentszéktől a Szeretetláng Mozgalom egyházi jóváhagyását. A Vatikáni Államtitkárság 1997-es válaszában pozitívan nyilatkozott a Szeretetláng lelki mozgalom célkitűzéseiről. Mexikóvárosban az 1999-es első Nemzetközi Szeretetláng Kongresszus óta évente megrendezik a találkozót, Brazíliában pedig idén rendeztek először hasonló összejövetelt.
A mozgalom életébe bárki bekapcsolódhat. Aki közös imaórán szeretne részt venni, vagy szeretné megrendelni a lelki naplót és az “Engesztelő imaóra” füzetet, illetve imacsoportot szeretne létrehozni a fentiek szellemében, érdeklődhet a Szeretetláng Mozgalmat támogató Szeplőtelen Szív Alapítványnál (a Szeretetláng közösségnél).

Új ember cikk

Hazánkban Erdő Péter bíboros érsek hagyta jóvá a mozgalmat 2009. június 5-én, melyet másnap a X. Orsz. Szeretetláng Találkozón hirdetett ki: „…Jelen soraimmal a Krisztus hívők jogi személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként a zEsztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapítom a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulást. Egyben jóváhagyom a főegyházmegye területére nézve is a társulás 2008. augusztus 15-én, a brazíliai Sao Paulóban elfogadott és 2008. december 11-én a mexikói Hermosillói Főegyházmegyében jóváhagyott szabályzatát. A társulás életére és munkájára Isten bőséges áldását kérem. Szolgáljon működésük hazánk lelki megújulására!” (494-1/09 sz. Jóváhagyási Dekrétum).2010-ben Nihil obstat- és Imprimaturral a Szent István Társulatnál megjelenhetett a teljes Lelki Napló kritikai kiadása.


Jóváhagyás

Szeretetláng honlap

Szeretetláng rózsafüzér

Szeretetláng érem

Szeretetláng bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva