Örömmel jelezzük, hogy működik imánk: fejlődés történt a Kat. Kör ügyében! A héten történt egyeztetések eredményeképpen sikerült kialakítani a megfelelő megoldást. Több megbeszélés után olyan döntés született, hogy a Kat. Kör működése a jelenlegi formájában tovább nem finanszírozható. Komoly felújításra lenne szükség, amely magában foglalja a hőszigetelést, ablakcserét, tetőcserét, födémcserét, gyakorlatilag mindent el kellene bontani, kivéve a főfalakat. Azokat pedig inkább áthelyezni. Ezenkívül erre az épületre sem az önkormányzat, sem a az érsekség sem fizet, pályázni nem lehet rá. Sőt! Az itt rendezett plébániai programok adókötelesnek számítanak, mert más helyrajzszámmal rendelkezik, mint a plébánia, hiába a plébánia tulajdona!
Mindezek fényében látszik, hogy egyszerűbb újat építeni a plébánia udvarán.Az itt rendezett programok adómentesek. Endre atya az  Új Kat. Kör építésére külön számlát fog nyitni, amelybe bekerülnek a pályázati pénzek, valamint a hívek adományai.

Mielőtt azonban az építkezésbe belevágnánk, mérjük fel, hogy mire fogjuk használni.

Ennél a pontnál szeretnénk újra közvélemény kutatást végezni. Ötleteket gyűjtünk a több témában:

1. Mire fogjuk mi, rákoscsabaiak használni? (Bálok, nagy közösségi összejövetelek…)

2. Hogyan fogja „kitermelni a saját fenntartási költségét”? Milyen eseményekre fogjuk tudni kiadni? (Esküvők, lelkigyakorlatok, táborozók fogadása, előadások, továbbképzések, filmvetítések…)

 

A könnyebb feldolgozás végett ezen kérdések megtalálhatóak a csatolt kérdőíven. A kérdőívre a válaszokat háromféleképpen lehet hozzánk eljuttatni:

1. Honlapon e cikk hozzászólásában lejjebb.

2. Lehet kérdőívet letöltve, majd kitöltve a választ e-mail-ben beküldve a rakoscsabanet@gmail.com  címre

3. Kinyomtatott, kitöltött kérdőívet be lehet dobni a templomi gyűjtőládába.

 

Várjuk az ötleteiteket!

A legjobbak jutalma: MEGVALÓSÍTJUK (!)


Kérdőív hívek számára

KÉRDŐÍV A RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HÍVEI RÉSZÉRE
Kedves Hívek!
Egyházközségünk fontos feladata, hogy a területén működő közösségek és a hitéletüket aktívan gyakorló hívek közösségi programok iránti igényét felmérje. E kérdőív kitöltésével jelentősen hozzájárulnak, hogy jó munkát végezzünk a különböző funkciójú helyiségek megtervezésével, kialakításával, a programok megszervezésével, illetve a helyiségek gazdaságos kihasználásával kapcsolatban.
Kérjük, hogy a kérdések megválaszolásával, valamint igényeik, elvárásaik, ötleteik felsorolásával járuljanak hozzá a közös sikerhez, a legjobb megoldások megtalálásához!
Hány tagú a családjuk?          
Mely közösségi programokra járnak el? hittan előadás zarándoklat
koncert kézműves vásár bál egyéb:
Milyen rendszerességgel vesznek részt a programokon?
mindig gyakran ritkán soha egyéb:
Honnan értesülnek a közösségi programokról?
hirdetés a szentmisén “Vasárnapi híresztelő” honlap ismerősök
egyéb:
Milyen egyéb lelki-, közösségi programokon, rendezvényeken, alkalmakon venne még részt szívesen? Milyen ötletei vannak?
Igényt tartana-e olyan helyiségre, ahol nagyobb családi rendezvények megtartására van lehetőség (esküvő, lakodalom, keresztelő, bankett stb.)? Ha igen, milyen gyakran és hány fő részére venné igénybe ezt a lehetőséget?
Egyéb ötletei, javaslatai, megjegyzései:
A KÉRDŐÍV LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  2012.DECEMBER 9.,VASÁRNAP
A KÉRDŐÍV LEADHATÓ:  TEMPLOMI GYŰJTŐLÁDA/ SEKRESTYE/                  DUDÁSNÉ F. IMELDA