• Érdekes cikkek

  Negativitásböjt

  Elhatároztam, hogy negativitásböjtöt tartok… …azaz tartózkodom a panaszkodó, pesszimista, kritikus vagy gúnyos megnyilvánulásoktól. Mivel sokszor elég negatív vagyok, és a környezetemet időnként kikészítik a szurkálódó megjegyzéseim, úgy döntöttem, rám férne egy ilyen jellegű…

 • Érdekes cikkek

  SZÁMODRA MIT JELENT NAGYCSÜTÖRTÖK?

  A nagyböjti készület a végéhez közeledik. Mindenki azt várja, hogy Krisztus legyözze a halált és megváltson minket, embereket. Csak néhány nap van hátra, Jézussal mégis rengeteg dolog történik ebben a három napban. Mindent…

 • Érdekes cikkek

  Nagyböjti naptár 2017

  Böjt lényege, hogy fordítsunk hátat a bűnnek, forduljunk Isten felé. Ehhez nyújt segítséget ez a naptár, hogy felfedezzük Jézusra nézve a mennyei Atya hatalmas szeretetét irántunk, meglássuk Jézus útja a mi utunk.

 • Egyéb

  Útban Jeruzsálem felé

  “Most  felmegyünk Jeruzsálembe. Ott a főpapok és az írástudók kezébe adják az Emberfiát. Azok halálra ítélik, és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. De harmadnapon feltámad.” (Mt 20,18-19) Az út…

 • Egyéb

  Limpiasi feszület

  1919 böjtjében, március 22-30-ig, két kapucinus barát missziót tartott Limpiászban. A két pap megrázó beszédeinek eredményeként a falú minden lakosa szentségekhez járult öt ember kivételével. Amikor a misszió végén, március 30-án vasárnap reggel…

 • Egyéb

  Megmentő kegyelem

  Jézus már tudja a kegyelem árát. Ő már tudja, mibe kerül a megbocsátás. De akkor is felajánlja. „Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi…

 • Egyéb

  Jézus a közbenjáró

  ... Próbálkozásom, hogy valahogy elfogadhatóvá tegyem magam, csak arra volt jó, hogy még kevésbé tudjam elfogadni Jézus értem való közbenjárásának ajándékát. Jézus nem tisztította meg az utat, hogy én győztesen végigmehessek az életen…