Reggeli gyermekimák

 

1.)Jó reggelt édes Jézusom,

Legyen Tied ez a napom.

Kézen fogva vezess engem

S ne engedd el soha kezem.

Ámen

 

2.)Hogyha kél a hajnal pírja,

Szívem dallal köszönt Téged,

Hiszen Jézus Te vagy nékem,

Te a hajnal, Te az élet.

Ámen

 

3.)Édes Jézus, minden reggel fénylő napod ragyog,

De a földi ragyogásnál fénylőbb a Te arcod.

Hozd fel ma is  szép napodat életem egére,

Hogy szívemben tündököljék neved dicsősége.

Ámen

 

4.)Én Istenem felébredtem,

Te őrködtél felettem,

Köszönöm, hogy megtartottál,

hogy felettem virrasztottál.

El ne hagyj a mai napon,

légy kísérőm a jó úton,

hogy parancsod meg nem szegjem

Jézusomat hűn kövessem.

Ámen

 

5.)Édes jó Istenünk új napra virradtunk.

A Te áldó szemed legyen mindig rajtunk.

Ne vedd le mirólunk soha a szemedet,

Terjeszd ki felettünk áldó kezeidet.

Ámen

 

Esti gyermekimák

 

1.)Én Istenem, jó Istenem!

Lecsukódik már a szemem,

De a Tiéd nyitva Atyám,

Amíg alszom, vigyázz reám.

Vigyázz az én szüleimre,

Meg az én kis testvéremre (nagyszüleimre).

Mikor a nap újra felkel,

Csókolhassuk egymást kedvvel.

Ámen

 

2.)Jöjj Úr Jézus, őrizd álmom,

most szemeimet lezárom.

Testem, lelkem Reád bízom,

Légy mellettem, ó Jézusom.

Ámen

 

3.)Álom, Álom, édes álom,

Nyugodj az én szempillámon!

Amíg zárva lesz a szemem

Légy mellettem én Istenem.

Ámen

 

4.)A nap lement, az éj beállt, álom jő szememre,

Jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre.

Add, hogy veszély nélkül aludjak és karjaid közt nyugodjak.

Adj csendes éjt szüleimnek. Adj csendes éjt mindenkinek!

Ámen

 

5.)Gondviselésedért

Téged áldlak Uram,

Reád bízom magam,

Te őrízd nyugalmam!

Az éjszakában is

oltalmazzon kezed

S Téged dicsérjelek

Reggel, ha felkelek.

Ámen

 

6.)Már a szép nap lenyugodott,

Egészen bealkonyodott,

Jó sötétbe vonta magát.

Adjon Isten jó éjszakát.

Köszönjük, hogy velünk voltál.

Istenünk, hogy megtartottál.

Nyújts az éjjel is oltalmat,

A fáradtnak nyugodalmat.

Ámen

 

7.)Úr Jézus én Mesterem

Te őrizz az éjjelen.

Ámen

 

forrás: imadkozzertem.hu