Cikkek archívuma ebben a rovatban: Aktuális események

Ifjúsági Világtalálkozó 2013

Szent Anna ölében Szűz Máriával és JézussalJúlius 26-a Szent Anna és Szent Joachim, Jézus nagyszüleinek ünnepnapja. Az Újszövetségben semmilyen utalást nem találunk a Boldogságos Szűz Mária szüleire. Tiszteletük forrása az apokrif írások, elsősorban Jakab elő-evangéliuma. Itt olvashatjuk, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták. A két név jelentése figyelemre méltó: Anna annyit jelent, kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.

Ünnepük a XII-XIV. században terjed el Európában, miután a keresztes lovagok visszatértek a Szentföldről. Elbeszéléseik nyomán megnőtt az érdeklődés Jézus Krisztus emberi természete és rokonsága iránt is. Az ünnep dátuma, Szent Anna feltételezett halála napja, nem más, mint egy templom fölszentelésének évfordulója. A hagyomány úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, szülőháza a Bethesda-tó közelében állt. Az V-VI. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, melynek fölszentelési napja volt július 26. Szent Joachim ünnepének időpontja a XVI. századtól többször változott, 1969-ben került egy napra Szent Annával.

A legenda szerint Anna és Joachimnak Júda nemzetségéből és Dávid házából származott. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadikat pedig szétosztották a szegények között. Egyszer megjelent Joachimnak Isten angyala és megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, akit Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szűz Mária születése után Joachim hamarosan meghalt. A legenda azt is tudni véli, hogy Anna még élt, amikor a Szentcsalád Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta unokáját, a kis Jézust. Anna lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték.

Bálint Sándor szerint Szent Annát kiváltságos patrónájaként tisztelte az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdaasszonysággal, az asszonyi gondoskodással függ össze: a szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők. Céhpatrónája volt az asztalosoknak, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza. Ezen kívül védőszentje volt a kádároknak, a bányászoknak és a haldoklóknak is. Szent Anna és Joachim korunkban a keresztény nagyszülők eszményképei lettek, személyükben a nagyszülői tisztség méltósága szentelődött meg.

Szent Anna hazánkban mintegy 130 templom és kápolna patrónája, három templomnak Szent Joachim a védőszentje, a hernádnémeti és az ófehértói templomokat pedig mindkét szent pártfogására „bízták”. Országos búcsút tartanak ezen a napon Hanyipusztán, Lőrinciben, Tápiógyörgyén és Szanyban. Kiemelkedő esemény a balassagyarmati Anna-napi palóc búcsú.

További nagyszülős cikk

forrás

családinet

ikon

Néhány nappal a találkozó kezdete előtt: íme a HungaRio részletes programja. Az itt található táblázatból tájékozódhatnak a résztvevő fiatalok a napok menetéről a szerdai regisztrációtól kezdve egészen a hazautazásig.

Az Ifjúsági Fesztiválon közel nyolcvan program várja a résztvevőket – ezekről bővebben a találkozó programfüzetében olvashatnak majd, amelyet a regisztrációs ponton kapnak kézhez.

A táblázat letölthető itt.

hungario2013.hu/Magyar Kurír

A Religion News Service által kiírt nemzetközi pályázat feladata: Ferenc pápa arcképének megalkotása.

 

A fődíj egy 100 dolláros VISA kártya.

 Napközis tábor 2013

Azt idén nyáron először plébániánkon napközis tábort szerveztünk Jókai Mór Református Általános Iskola,Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium és a Mézeskalács óvoda gyermekeinek.

Fénykép

 

Gyermekek felfedezhették, hogy kincs nem csupán a gazdagság. De azért kipróbáltuk, milyen királyfinak, királylánynak lenni!Még várunk is lett!!

 

 

FényképKörnyezetünk, állat- növényvilág gazdagságai mellett rácsodálkozhattak Magyarország szépségeire is.

 

 

Testünk kincseit, az érzékszerveket ki is próbálhatták.

 

De a lélek gyümölcsi se maradhattak ki.Fénykép

 

 

 

 

Végül igazi kincskeresésben lehetett részük.Fénykép

Ahol a kincsed, ott a szíved is.Mt 6,21

 

FOTÓK itt megtekinthetők

Ezúton mondunk köszönetet Enikő néninek, Kata néninek a tábor megszervezéséért és a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulóinak a sok-sok segítésért!

 24 órás ifjúsági szentségimádás

A vizsgaidőszak nemcsak intellektuális próbatétel, hanem terhet ró az imaéletünkre is.  A vizsgák végeztével, a nyári utazások, gyakorlatok, munkák előtt konkrét lehetőséget kínálunk a lelki megújulásra.
Nagy szeretettel hívunk Titeket egy 24 órás évzáró hálaadó szentségimádásra június 29-én, szombaton 10:00-tól másnap 10:00-ig a Párbeszéd Házába.  A szentségimádás lehetőséget ad egy kis megállásra, elcsendesülésre, újrakezdésre. Lehetőség van a vizsgák végeztével a hálaadásra, számvetésre, a Jézussal való kapcsolat megújítására.
Akár csak pár percre is betérhetsz egy csöndes imára, hálaadásra, fohászra. Minden feltétel adott a Jézussal való személyes találkozásra. A nap programját teljesen a jelenlévők elképzelése alapján fogjuk kialakítani: csend, imák, elmélkedések, énekek, aki amire épp vágyik. Hívjátok el a barátaitokat is!

Helyszín:  1085 Budapest, Horánszky u. 20. Párbeszéd Háza, alagsori meditációs kápolna

Időpont: 2013. 06. 29., szombat 10:00 – 06. 30. vasárnap 10:00

Forrás

 Milyen is egy kisiskolás? Elsősorban élénk és aktív. Másodsorban kíváncsi a teremtett világ apró-cseprő csodáira, és nem mellesleg kiváló humora van. Vágyik a társaságra, az új élményekre, olyan tapasztalatokra, melyekre otthon nem tehet szert. Vagy azért mert éppen nincs kéznél hegy, erdő, patak az udvaron, vagy azért, mert Anyuka félti, amely –s ezt fontos megjegyeznünk!- az Édesanyák munkaköri kötelessége!

Tehát, teljesen természetes, ha a család kétszer is átgondolja, hogy el merje-e engedni csemetéjét az erdő kellős közepére, jelen esetben a Cuha völgyébe szülői felügyelet nélkül, ráadásul négy teljes napra! Úgy, hogy látszólag nincs minden egyes gyerek mellett külön-külön valaki, hogy szóljon, hogy moss kezet, ülj le, légy szíves egyél, öltözz át, feküdj le, aludj el, vigyázz magadra, legyél okos, és ne csinálj butaságot!…

Csakhogy -s ezt sokszor elfelejtjük-, a kíváncsi kisiskolás alapvetően nem csinál olyat, ami valamilyen módon ne lenne helyénvaló az adott környezet adott pillanatában! Pláne nem egy olyan helyen, mint a hittan tábor, ami a Bakony szívében van olyan felnőttek és fiatalok között, akik szeretik és elfogadják az adott gyermeket!

Mert igen, az idei hittan tábor Meldivel, Katával és rengeteg kedves és mosolygós fiatallal ilyen hely volt! Tele volt odafigyeléssel, kedvességgel, szeretettel, nevetéssel és gyengéd terelgetéssel. Csordultig volt a tábor élménnyel, jókedvvel, s a gyerekek számára oly felbecsülhetetlen szabadsággal! Olyan szabadsággal, amelyben biztonságban voltak, figyeltek rájuk, s feltárult számukra a Bakony mérhetetlen szépsége.

Cuha patak

Isten kezének csodálatos lenyomata volt ez a néhány nap, mely megjelent lépten-nyomon a fiúk szemének huncut csillogásában, a lányok kedves mosolyában, egy virágban, egy domboldalban, egy vidáman repkedő medvepillangóban, a Cuha patakban, amely a gyerekek csilingelő nevetését kristálytiszta vizének csobogásában vitte tovább…

Nekem felnőtt kísérőként nagyon jó volt ezek között a gyerekek között lenni. Jó volt megismerni őket, együtt nevetni a vicceiken; jó volt megismerni a világukat, gondolkodásukat, azokat a dolgokat, melyek nekik fontosak. Jó volt érezni, hogy befogadtak, s elfogadtak, hogy megnyíltak nekem, s csak meséltek, és meséltek és meséltek… Ha szomorúak voltak, hozzám fordultak, ha valami gond volt, odajöttek és segítséget kértek. Egy szóval bíztak bennem. Megtisztelő volt elérni ezt négy rövidke nap alatt!

S rájöttem kisiskolás gyermek Édesanyjaként arra is, hogy hiba lenne ezeket a gyerekeket visszafogni! Nem engedni hegyet mászni, patakozni, ebihalat, szöcskét, pillangót fogni, köveket gyűjteni, kergetőzni, nevetgélni, köveket festeni, kincses ládát készíteni, gyöngyöt fűzni, engedni vajas kenyeret kenni, vagy éppen focizni reggel fél hatkor…

Az idei hittan tábor Vinyén, a Cuha patak tőszomszédságában ilyen volt. Gazdag, dinamikus, tele meglepő fordulatokkal. Le lehet írni persze, hogy mikor mit csináltunk: szerdán megérkeztünk, kézműveskedtünk, csütörtök pénteken túráztunk, szombaton pedig pakoltunk és jöttünk haza. De ez a tábor ennél sokkal több volt, mintsem puszta eseményleírással le lehetne tudni a beszámolót! Nagybetűs ÉLMÉNY volt minden gyerek számára, amely megadja gyermek létük esszenciáját. A mindennapok elégedettségét, önbizalom, az életbe és a Jóistenbe vetett hit növekedését.

Miért fosszuk meg őket ettől? Amikor van két olyan hitoktató, mint Meldi és Kata, akik magukra vállalják a tábor megszervezését, levezetését, tisztelettel fordulva a gyerekek és szüleik felé. Nyugodtan elengedhetjük velük gyermekünket, mert az általuk vezetett táborban a gyerekek olyan életre szóló élményeket és értékeket kapnak, melyeket otthon, a szülői ház biztonságában nem biztos, hogy ilyen színesen és változatosan át tudunk adni.

DSC08350

 

                                                                                   Molnárné Gyuris Edit

Hittan táboros felnőtt kísérő

további fotók itt 

„Énekelj az Úrnak új éneket – régi szövegre!” mottóval a magyar ferencesek zenei pályázatot hirdetnek Assisi Szent Ferenc imáinak megzenésítésére és bemutatására a 2013. július 24-28. között Pécsen megrendezendő HungaRio Ifjúsági találkozón. A pályázat mindenki számára nyitott.