Krisztus a Testévé és

Vérévé változtatott kenyér

és bor színei alatt velünk

járja az élet útjait, mint

erősségünk, útravalónk, és

mindenki számára a remény

tanúivá tesz bennünket.

S ha e misztérium színe

előtt az értelem

megtapasztalja is a maga

korlátait, a Szentlélek

kegyelmével ....

Nemzetközi Ifjúsági Világtalálkozó Medjugorjeban

 
A napokban zajlik Medjugorjeban a XXIV. Nemzetközi Ifjúsági Világtalálkozó.
Cikkben megadott linken követhető a találkozó programja magyar tolmácsolással.

Ifjúsági Világtalálkozó 2013

A nagy múlttal rendelkező, de a jövőbe bizonytalanul tekintő Vas megyei faluban úgy rendezték a templom körüli területet, hogy az különleges funkciót kapott. A Guzmics Izidór Bibliai Kert Vámoscsaládon a falu közösségének mindennapi munkája révén alakul, hogy bemutassa a Biblia említette közel kétszáz növényfajt. Aigner Géza plébános mutatta be kezdeményezésüket.

Uram! Tudom, hogy a hit csak a kapcsolat elején látszik magánügynek. Szeretném meghallani kezdeményező szavadat és igent mondani rá. Meghívásod nem zárhat be önző magányomba, hanem kinyit a valóságra, az élet teljességére. Hitem által kezet nyújtok a másik ember felé. Tudom, hogy hitem bekapcsol Isten népének nagyobb közösségébe. Erősítsd legszemélyesebb ügyemet, hogy életet alakító közügy legyen.
Élni, hinni és szeretni csak közösen lehet.

Boldog II. János Pál

kép

....azzal a feladattal látta el a katolikusokat, hogy kérjék a Szentlelket, hogy a ,,kegyelem bosszantó legyen”.

,,Ma megkérhetjük a Szentlelket, hogy adja mindnyájunknak ezt az apostoli szenvedélyt és a kegyelmet, hogy bosszantók lehessünk, ha a dolgok túlságosan csendesek az Egyházban, a kegyelmet arra, hogy az élet peremvidékeire menjünk. Az Egyháznak nagyon szüksége van erre!… Tehát kérjük a Szentlelket az apostoli buzgalom kegyelméért, legyünk keresztények ezzel az apostoli buzgalommal! És ha bosszantjuk az embereket, áldott legyen az Úr.”

Tudom mit gondolsz. Egyszerű, mint az egyszeregy, ugye?

Nem igazán. ....

„A teremtett világ megőrzése mindannyiunk feladata”

 

 Ferenc pápa katekézise a szerdai általános kihallgatáson
Ferenc pápának a szerdán délelőtt tartott általános kihallgatására ismét zsúfolásig megtelt a Szent Péter tér. A Szentatya katekézisét ezúttal az ENSZ által indítványozott „Környezet Világnapja” témának szentelte. Utalt a Biblia kezdetén tett isteni rendelésre: „Műveljétek és őrizzétek” a földet! (Ter 2,15). A teremtett világ megőrzését Isten nemcsak a történelem kezdetére adta, hanem tervének részeként mindannyiunkra bízta. Mi azonban visszaélünk ezzel a megbízatással, amikor kizsákmányoljuk, uraljuk és birtokoljuk a földet, ahelyett, hogy csodálkozással szemlélnénk. A művelés és a megőrzés azonban nemcsak az ember és a teremtett világ közötti kapcsolatot jelenti, hanem az emberek egymás közötti viszonyát is.

A pápák emberi ökológiáról beszéltek, mégpedig a környezeti ökológiával kapcsolatban. Mi most válságot élünk meg, láthatjuk a környezet, de mindenekelőtt az ember válságát. Maga az emberi személy van veszélyben – hangsúlyozta nyomatékkal Ferenc pápa. A veszély súlyos, nem a felszínt érinti, hanem mélyreható. Nemcsak gazdasági, hanem etikai és antropológiai. Az Egyház mindezt többször is hangsúlyozta, de minden éppúgy folytatódik tovább, mert egy majdnem etika nélküli gazdasági és pénzügyi dinamizmus uralkodik.

A pápa hozzáfűzte: Ami napjainkban parancsol, az a pénz, igen a pénz parancsol! Isten, a mi Atyánk nekünk adta a parancsot, hogy őrizzük a földet, és nem a pénznek. A miénk ez a feladat! Ne áldozzák fel az embert a nyereség és a fogyasztás bálványainak! Ez a „kiselejtezés kultúrája”! Ha elromlik egy számítógép, az egy tragédia! De a szegénység, a szűkölködés és megannyi személy drámája az normálisnak tűnik! Ha egy téli éjszaka, valaki itt a közelben az Ottaviano téren meghal, az nem hír! Ha a világ számos pontján gyerekeknek nincs mit enniük, ez nem híranyag! Normálisnak látszik. De mégsem lehet az! Ha néhány hajléktalan meghal a hidegben az utcán, az nem hír. Ellenben, ha néhány város tőzsdéje 10 ponttal esik, az tragédia. Így aztán ezeket a személyeket „kiselejtezik”. Bennünket, embereket selejteznek le, mintha hulladék lennénk! 

Ez a „kiselejtezés kultúrája” kezd megszokott gondolkodásmóddá válni és mindent megfertőz. Az emberi élet többé már nem az oltalomra szoruló legfőbb érték, kiváltképp, ha szegény vagy fogyatékos, illetve ha nem szolgál semmire sem, mint az újszülött vagy az idős ember. A „kiselejtezés kultúrája” érzéketlenné tett bennünket az élelem kiselejtezésével és pazarlásával szemben. Egykor nagyszüleink nagyon figyeltek arra, hogy semmiféle ételmaradékot ki ne dobjanak. A fogyasztói szemlélet mára megszoktatta velünk a felesleget és az élelem mindennapos tékozlását. De jól jegyezzük meg: az eldobott étel olyan, mintha a szegények asztaláról loptuk volna el! Arra kérek mindenkit, hogy gondolja végig ezt a problémát.

Végül a pápa az úrnapi evangéliumra emlékeztetett, mely szerint a csodás kenyérszaporítás után összeszedték a maradékot, 12 kosár kenyeret, csakhogy semmi el ne vesszen. Az a tizenkét kosár Izrael 12 törzsének megfelelően az egész népet jelenti, arra utalva, hogy amikor a javakat egyenlő módon, szolidárisan osztjuk el, senki sem marad híján a szükségesnek. Emberi ökológia és környezeti ökológia egymás mellett haladnak – fejezte be katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson.

Forrás: Vatikáni Rádió

 

tőzsde

ételmaradék

5 kenyér két hal

Miért vagyok optimista? Miért bízom a holnapban, a világ jövőjében, az emberiség békés célba érésében, Isten országának az eljövetelében? Mert jó jónak lenni, mert jó jót tenni, szeretettel lehajolni egy bajban lévő élethez, segíteni egy tipegő, totyogóMikor kezd el járni a baba? kis gyermek nekilendülését az életnek.

Így születtünk, Isten determinált a jóra, a szépre, az igazra. Persze, mint a keljfeljancsit minket is ki lehet borítani egyensúlyunkból, képesek vagyunk a rossz, gonosz dolgok mellett dönteni, ott van bennünk az aljasságra, a képmutatásra való hajlam, de tartós, maradandó, tiszta örömöt az embernek csak a jó dolgok tudnak okozni.

A rossz, gonosz, sötét dolgok után az ember lelke elnehezedik, gombóc lesz a gyomrában, összeszorul a szíve, másnap nehéz tükörbe nézni, az ember a bűnben elmagányosodik, kiég, megbetegszik és meghal. Jó tudni, hogy a fizikában nincs abszolút felső határa a melegnek, de van abszolút zéró fok, olyan hideg mely megöl mindent, melynél lentebb hűteni már elméletileg sem lehet semmit. A szeretetnek, a jóságnak nincs felső foka, mert az maga az Isten, a Végtelen. A rosszaságnak, a gyűlöletnek van vége, és ez a halál, a pusztulás, és utána nincs tovább!!

Jónak lenni jó, életem minden perce mit a szeretet, a jóság, az irgalom szolgálatára szenteltem, örömmel tölt el, boldoggá tesz már itt ezen a földön, de minden olyan percet melyben önző, kishitű, tunya, részvét nélküli voltam, szégyenlek és bűnbánattal szeretném letörölni, nem megtörténtté tenni.

Nem véletlen, hogy “névtelen” kezdő színészekkel rendezett egyszerű, de hiteles bibliás filmeknek ott kint Amerikában nagyobb a nézettségük, de még pragmatista szempontból nézve is jobb üzletet jelentenek, mint rafináltan manipuláló, Istent, Egyházat bemocskoló, hatalmas költségvetéssel, feltupírozott sztárokkal megrendezett  szuperprodukcióknak.

Optimista vagyok, mert jónak lenni jó! Bizakodva nézek a holnapba! Miért is ne lennék optimista, hisz egy olyan világban élek, hol jön egy egyszerű bácsi Latin-Amerikából szürke városi buszon, két elnyűtt régi bakancsban és besétál Rómába, hogy leüljön a pápai székbe. Nevet választ,  a világ liheg a bevásárló központokban és ő Assisi Szent Ferenc nevét veszi fel, egy olyan férfinak a nevét, aki nyolcszáz évvel ezelőtt tudatosan lemondott mindenről és Szent Péter sírjánál elcserélte a ruháját egy koldussal, majd mint Isten trubadúrja élte vidáman, szabadon az életét. Jónak lenni jó, az új pápa nem pánikól, van ideje, hogy felhívja személyesen a postását, hogy megköszönje az eddigi munkáját és jelezze, hogy mivel éppen pápává választották, hát ezért nem kéri tovább az előfizetett újságait. Ezer síkon zajlik az élet ebben a komplikált világban  és mégis a pápa első nyilvános megszólalása alkalmával, ott tolong körülötte több mint hatezer újságíró.

Nem csodálkozom azon sem, hogy óriási költséggel, a hajdani ateista Szovjetunió utód állama Oroszország, hatalmas anyagi erőfeszítéssel elindította a hitoktatóképzést, hogy tudja bevezetni a vallásos nevelést az iskolákba. Lehet, hogy a legfelsőbb vezetősége az országnak nem mélyen vallásos, de tisztába vannak azzal, hogy más fenntartható boldogságforrást, mint az irgalmas szeretetet, a bölcs hitet nem képesek felkínálni a hatalmas ország sok sok lakójának. Egészen biztos, hogy nincs más boldogságra vezető fenntartható út az emberiség előtt, mint a jóság és a szeretet. Meg aztán miért is keresnénk más utakat ha a szolidaritás, a szeretet, a bizalom útja maradéktalanul képes betölteni szívünket, életünket örömmel, boldogsággal itt ezen a földön, és ráadásképpen feljogosít az örök boldogság reményére is.

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba testvér

Böjte Csaba

totyogó gyermek

Ferenc pápa