A gyermek nézte a nagyapját amint levelet ír. Egy adott pillanatban megkérdezte tőle:

– Olyan mesét írsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy rólam szóló történetet írsz?
Nagyapja, félbe hagyta az írást és mosolyogva ezt mondta unokájának:
– Igaz, rólad írok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza, amivel írok. Szeretném, ha ilyen lennél te is amikor megnősz.
A gyermek értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel semmi különöset nem látott rajta.
– De ez olyan mint az összes többi ceruza, amit életemben láttam!
– Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. A ceruzának öt értéke van, amit ha sikerül megtartanunk, olyan emberré válunk, aki egész életében békében fog élni a világgal.
Első érték: Tehetsz nagy dolgokat, de soha nem feledd, hogy létezik, egy lépteinket vezető Kéz. Ezt a kezet Istennek nevezzük és Ő vezet mindig kívánsága szerint minket.
A második érték: Időnként abba kell hagynom az írást, hogy meghegyezzem a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a ceruzának, azonban végül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged.
A harmadik érték: A ceruza megengedi nekünk a radír használatát, hogy kitörüljük azt ami téves. Meg kell értened azt, hogy kijavítani egy dolgot, nem jelent feltétlenül rosszat, a legfontosabb az, hogy megmaradjunk az igaz úton.
A negyedik érték: A ceruzának nem a fája vagy külső formája a fontos, hanem a benne lévő grafit. Ugyanígy gondozd azt ami benned történik.
És végül, az ötödik érték: mindig nyomot hagy.
Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is életedben, nyomokat fog hagyni, ezért meg kell próbálnod minden tettedet tudatosítani.

forrás

ceruzák

Ifjúsági és mesekönyveket gyűjtő akciót szervez a Petőfi Irodalmi Múzeum a Karitásszal együttműködve. Az olvasást nem lehet elég korán kezdeni! Olvassunk együtt, adjunk olvasni valót a gyerekek kezébe!

Ehhez szeretne hozzájárulni a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Katolikus Karitász azzal, hogy összegyűjtik a máshol már „kinőtt” mesekönyveket, és eljuttatják a rászoruló gyermekekhez.

2013. november 18. és december 16. között várják azokat az ifjúsági és mesekönyveket, amelyekre otthon már nincs szükség!

A beérkezett könyveket a Katolikus Karitász segítségével célzottan a Gyermekek a gyermekekért akció keretén belül rászoruló és hátrányos térségben élő gyerekeknek és e térségek iskolai könyvtárainak juttatják el.

A könyvek leadhatók: A Petőfi Irodalmi Múzeum (V. kerület, Károlyi u. 16.) portáján az arra kijelölt dobozban.

Köszönjük, hogy Ön is segített! Köszönjük, Hogy Te is segítettél!

Katolikus Karitász/Magyar Kurír

Kis dobozt mutatott fel a pápa a vasárnapi Úrangyala imádsága végén, miután emlékeztetett rá, hogy ez a vasárnap a közlekedési balesetben elhunytak világnapja, és arra kért mindenkit, hogy a szabályokat betartva vezessen.

Kis dobozkát mutatott fel Ferenc pápa a vasárnapi Úrangyala imádság végén. Mint mondta, ez a Misericordina nevű új szívgyógyszer, amit a Szent Péter téren állók az önkéntesektől vehetnek át.

„Most szeretnék nektek egy gyógyszert ajánlani. Talán néhányan azt gondoljátok: a pápa beállt gyógyszerésznek? Ez egy olyan speciális orvosság, mely a lassan befejeződő hit éve gyümölcseit teremheti meg. Egy szívre való, 59 szemből álló gyógyszer. Lelki gyógyszerről van szó, melyet Misericordinának hívnak. Egy dobozka 59, szívre való szemmel – fejtette ki a pápa. – Ebben a dobozban található az orvosság, és – miközben elhagyjátok a teret – néhány önkéntes szétosztja.  Vegyétek el! Egy rózsafüzér, amellyel az isteni irgalmasság rózsafüzére is elimádkozható, amely lelki segítséget nyújt a szívünknek, és amely mindenütt segíthet szeretet, a megbocsátás és a testvériség terjesztésében. Ne felejtsétek el magatokhoz venni, mert jót tesz. Jót tesz a szívnek, a léleknek és az egész életnek! Szívből jövő szép vasárnapot kívánok!”

A Lengyelországból indult kezdeményezést Konrad Krajewski atya indította el. Az eseményen sok önkéntes dolgozott, akik részben a Vatikán alkalmazottai, részben azok családtagjai.

Magyar Kurír

 

A felkínált szeretetet elfogadó szeretet-válasz.

Jézus állandó emmauszi útitársunk, aki velünk együtt járja életünk útját.

Kapcsolatba lépve az ő állandó jelenlétével,engednünk kell, hogy valóságos jelenlétté alakítson;határok nélküli jelenlétté. A csendnek ebben a mélységében mindent és mindenkit belefoglalunk és Krisztus szerető tekintete elé helyezzük.

Erőt merítve a szentségimádásban kérjük, hogy Életének áramlását életünk által továbbadhassuk és így a mi jelenlétünk által az Ő Jelenléte valósuljon meg.


„Én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” Mt 28,20

Mit jelent nekem a Szentségimádás?

A Szentségimádásban Magával az Oltáriszentséggel találkozom, Aki nem más, mint Maga Jézus. Amikor Szentségimádáson veszek részt nagyon közel érzem magamhoz az Úristent. Annyira, hogy abba még belegondolni is gyönyörűség. A Szentségimádás egy olyan csodálatos dolog, ahol szinte Jézussal eggyé válva imádkozhatok és ez nagyon jó érzés. Köszönöm az Úristennek, hogy adta nekünk ezt a fantasztikus imádkozási lehetőséget!

Virág (16 éves)
 

Ebben a tanévben templomunkban minden hónap utolsó szombatján szentségimádás lesz az esti szentmisét követően. Első alkalom november 30-án.

(kivéve májusban: mise előtt)

szentségimádásról

kép

tanúságtétel

 

2.előadás

Isten nagyon szeret minket! Fontos a napi ima – elmélkedés a Bibliáról. Azért, hogy meg tudjunk bízni Istenben. Ehhez kell, hogy ismerjük az ő jóságát! Oda kell figyelni a napi imára, Isten szeretetét megköszönni, hogy Ő mennyire szeret minket.

Mégsem tudunk felhőtlen kapcsolatot kialakítani Istennel.

Oka a félelem, bizonytalanság. Bűnök, mulasztások terhelnek minket, nem merünk közeledni Istenhez. Nem elég felismerni Isten szeretetét! A Szentlélek által törekedni kell az egyre teljesebb életre. – szívünket átadni Istennek. Jézus kegyelme nélkül nem tudunk élni ragyogó életet. Nélküle  elveszünk! A bűn értelmünket elhomályosítja, akaratunkat meggyengíti. Az édenkertben harmónia volt Istennel, embertárssal, saját magunkkal. Az első bűn következtében fellépett a félelem, bűntudat, önvád. Az első bűn következménye az áteredő bűn. Félünk Istentől, embertársainktól. Bizalmatlanok vagyunk feléjük. Az első bűntett nem tűnik olyan nagynak: ettek a jó és rossz tudásának fájáról, ami a kert közepén állt. Kert közepe: életünk középpontjába kerül a gőg! A bűn elhatalmasodott: Káin, özönvíz… . Az emberi történelem: mennyi bűn, borzalom, gonoszság… .

Kell a segítség!! Kell a rendőrség, katonaság, kórház… . DE akkor sem tudunk megálljt parancsolni!. A gonoszság nem megállítható! Az embernél erősebb hatalom áll mögötte! A bűn mögött a Sátán hatalma áll. Sokkal erősebb az embernél. Az ősbűntől kezdve Isten szíve megszakad értünk. Azért küldi Fiát személyes megváltónak. lehetőségünk van a bűntől, a Sátántól megszabadulnunk. Jézus nem csak a világ megváltója, hanem az én személyes megváltóm is!Engem is megszabadít!…

 

2.előadás anyaga:

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

 

Csernáth Zoltán atya

Jézus a Megváltó

 

 

Annie Johnson Flint: Isten nem ígért

 

Isten nem ígért örökké kék eget,

Életünket átszövő virágos növényeket.

Isten nem ígért napot eső nélkül,

Gond nélkül örömöt, békét jajszó nélkül.

 

De Isten erőt ígért a napra,

Munkára pihenést, fényt az utunkra,

Kegyelmet bajunkban, égi segítséget,

Nem múló részvétet, örök szeretetet.

 

Az életünkben hogyan tapasztalhatjuk meg az Úristen kegyelmét,égi segítségét legnagyobb bajainkban? Hogyan nem veszíthetjük el hitünket, ha tragédia ér minket? Erről tesz bizonyságot Tibor és Ágnes, akik ott álltak fiúk koporsójánál és ezzel még nem ért véget szenvedésük! De Isten átölelő, örök szeretetét ekkor is érzik!

 

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

 

vers

virág

A búcsú (indulgentia) a római katolikus Egyház kincse, amit az orthodox egyház nem ismer el, a protestáns egyházak pedig kifejezetten tagadják. Az indulgentia a bűnért járó ideigtartó büntetés elengedése. A búcsú kérdését dogmatikai szempontból vizsgálva azt látjuk, hogy a bűn alóli feloldozásra és a büntetés elengedésére a Krisztustól kapott oldás és kötés hatalma vonatkozik, a bűnök megbocsátása és a halálos bűnért járó örök büntetés elengedése a szentségi föloldozásban megy végbe – ez a bűnbánat szentsége. A bűnök megbocsátása után visszamaradnak bizonyos ideigtartó büntetések, a búcsú tulajdonképpen ezeknek az eltörlése.

 Az Egyház engedélyezi a búcsút az élők számára, mégpedig úgy, hogy lelki hatalmával közvetlenül elengedi az ideigtartó büntetést, mert az élő hívők az Egyház joghatósága alá tartoznak. A megholtak viszont már nem tartoznak az Egyház joghatósága alá, így az Egyház érettük csak könyörög (suffragium) Istenhez, hogy engedje el büntetésüket. Ezt az Egyház azért teheti meg, mert rendelkezik Krisztus és a szentek érdemeinek végtelen tárházával, melynek kincseiből mindig osztogathat. A megholtak esetében csak arra vonatkozóan létezik egyházi döntés, hogy a fölajánlott búcsú javukra válik. A tisztítótűzben szenvedő lelkek Isten szeretetében és bűneiket megbánva haltak ugyan meg, de a bűnbocsánat után is visszamaradnak bűnök (ezektől remélünk tisztulást a tisztítótűzben).

A búcsú elnyerésének feltétele a kegyelem állapota, az előírt jótettek elvégzése és legalább általános szándék a búcsú elnyerésére.

A búcsúk gyakorlata továbbá arra is tanít, hogy mily benső egység fűz össze mindnyájunkat Krisztusban, és hogy kinek-kinek természetfölötti élete milyen nagy hasznára van a többieknek: mert ezáltal a többiek is könnyebben és szorosabban tudnak egybekapcsolódni az Atyával. A búcsú gyakorlata tehát egyrészt föllobbantja bennünk a szeretetet, másrészt kitűnő gyakorlása annak, amikor Krisztusban elhunyt testvéreinken segítünk vele (Indulgentiarum Doctrina, III/9).

Egyházunknak a búcsúra vonatkozó jelenleg érvényes álláspontját az Indulgentiarum Doctrina, VI. Pál pápának 1968-ban kiadott konstitúciója tartalmazza.

Hajnal Piroska

 

 

 

2013.11.09. Lelki nap

Minden kedves fiatal és idősebb érdeklődőt szeretettel várunk november 9-én, szombaton a Pál Apostol Általános Iskola és Gimnázium kápolnájában tartandó lelki napunkra. (1173 Budapest, XVII. Pesti út 84.).

A program:

08.30 Szentmise: Szőke Lajos atya a Rákoscsaba-Újtelep Szent Erzsébet plébániatemplom plébánosa celebrálja
09.30 Dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus: ”Egyedül vagyok? – Kapcsolatok, konfliktusok, szeretet és szerepek ” című előadása
11.10 Szünet – Agapé
11.40 Válaszadás az előadással kapcsolatban felvetődött kérdésekre

12.00 Tanúságtétel: Marton Zsuzsanna a Pál Apostol Általános Iskola és Gimnázium tanára
12.20 Ének: A Pál Apostol Általános Iskola és Gimnázium SKÓLA kórusa – Csambalikné Tóth Krisztina vezetésével

 

Jávorné dr. Kolozsváry JuditDr. Kolozsváry Judit - A sajátos ember

 

könyv

kapcsolat