Aktuális események,  Érdekes cikkek

A mi Üdvözítőnk a béke fejedelme!

Részletek Ferenc pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenetéből

Kedves Testvéreim, boldog karácsonyt!

A világ keresztényeinek tekintete és szíve Betlehem felé fordul. Ezekben a napokban fájdalom és csönd uralkodik ott, mégis ez az a hely, ahol felhangzott az évszázadok óta várt üzenet: „Üdvözítő született nektek, aki az Úr Krisztus” (Lk 2,11). Ezek a szavak zengnek fel Betlehem egén az angyal szájából, és minket is megszólítanak. Bizalmat és reményt ébreszt a tudat, hogy az Úr értünk született meg; hogy az Atya örök Igéje, a végtelen Isten közöttünk ütötte fel sátorát. Testté lett, eljött „hogy közöttünk lakozzék” (Jn1,14) – íme a híradás, amely megváltoztatja a történelem lefolyását!

A betlehemi üzenet „nagy örömmel” teli (Lk 2,10). Miféle öröm ez? Nem e világ mulandó vidámsága, nem a szórakozás vígsága, hanem valóban nagy öröm, mivel naggyá tesz minket. Ma ugyanis mi, emberi lények, minden korlátunkkal együtt, egy hallatlan reménység bizonyosságát fogadjuk be: a mennyért születtünk meg! Igen, testvérünk, Jézus, azért jött el, hogy az Ő Atyja a mi Atyánk legyen: a törékeny Kisded kinyilatkoztatja számunkra Isten gyöngédségét; és még jóval többet: Ő, az Atya Egyszülöttje, megadja nekünk „a hatalmat, hogy Isten fiaivá legyünk” (Jn 1,12).

Íme, az öröm, amely megvigasztalja a szívet, megújítja a reménységet és nekünk ajándékozza a békét: ez a Szentlélek öröme, annak öröme, hogy szeretett gyermekek vagyunk.

Testvéreim, ma Betlehemben, a földi árnyak közepette meggyulladt egy kiolthatatlan láng, ma a világ sötétsége fölött győz Isten fénye, „amely megvilágosít minden embert” (Jn1,9): ujjongjunk emiatt a kegyelem miatt!

Örvendezzél te, aki elvesztetted a bizalmadat és a bizonyosságaidat, mert nem vagy egyedül: Krisztus érted született meg! Örvendezzél te, aki elengedted már a reményt, mivel Isten kezet nyújt neked: nem ujjával feléd bökve fenyeget, hanem a Kisded apró kezecskéjét kínálja fel, hogy megszabadítson a félelmeidtől, megkönnyítse a terheidet, és megmutassa, hogy minden másnál többet érsz a szemében. Örvendezzél te, aki nem lelsz békét a szívedben, mivel érted teljesült be Izajás próféciája: „Gyermek született nékem, fiú adatott nékünk (…) ez lesz a neve: (…) a béke fejedelme” (9,5). Ővele, a Szentírásban, látjuk, hogy az ő békéje és az ő országa soha nem ér véget” (9,6).

A Szentírásban a béke fejedelme szembeszáll „e világ fejedelmével” (Jn12,31), aki halált vet, s így az Úr ellen cselekszik, hiszen az Úr „az élet barátja” (Bölcs 11,26). Ez történik Betlehemben, amikor az Üdvözítő születése után sor kerül az ártatlan kisgyermekek lemészárlására. Mennyi ártatlant gyilkolnak meg a világon: az anyaméhben, a reményt kereső reménytelenek útjai mentén, megannyi gyermek életében, akiknek életét tönkretette a háború. Ők napjaink kisded Jézusai, ezek a gyermekek, akiknek gyermekkorát tönkreteszi a háború…

Ha tehát igent mondunk a béke fejedelmének, akkor nemet mondunk a háborúra, és tegyük ezt bátran, mondjunk nemet a háborúra, mindenféle háborúra, a háború logikájára, a cél nélküli útnak indulásokra, a győztesek nélküli vereségekre, a megbocsáthatatlan őrültségekre.

Ez a háború, céltalan utazás, győztesek nélküli vereség, bocsánat nélküli őrület. Ahhoz azonban, hogy nemet mondjunk a háborúra, nemet kell mondani a fegyverekre is. Az ember szíve ingatag és sebesült, és ezért ha a halál eszközeit kapja a kezei közé, előbb-utóbb használni is fogja azokat. Hogyan lehet békéről beszélni, hogyha fejlesztik a fegyverek gyártását, eladását és kereskedelmét? Ma is, akárcsak Heródes idejében, az isteni fénnyel szembeszegülő rossz történései a képmutatás és a rejtőzködés árnyékai mögé bújva mozgolódnak: hány fegyveres mészárlásra kerül sor úgy, hogy mindezt süketítő csönd kíséri, s sokan nem is tudnak minderről!

A nép, amely kenyeret akar, nem fegyvert, és csak nehezen jut egyről a kettőre s békét kér,

nem is tudja, mennyi közpénzt költenek fegyverkezésre. Pedig tudnia kellene! Beszéljenek erről, írjanak erről, hogy mindenki megtudja, milyen érdekek és miféle haszonszerzés mozgatja a háborúk szálait.

Izajás, aki megjövendölte a béke fejedelmének érkezését, egy olyan napról írt, amikor „egyik nemzet nem ragad kardot a másik nemzet ellen”; egy olyan napról, amikor az emberek „nem tanulnak többé hadviselést”, hanem „kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat szőlőmetsző késekké” (2,4). Isten segítségével lássunk neki, hogy közelebb jöjjön ez a nap!….

Testvéreim, közeledjen el a jubileumi év kegyelme és reménye, amely egy esztendő múlva veszi majd kezdetét! A felkészülés időszaka kínáljon alkalmat a szív megtérésére; arra, hogy nemet mondjunk a háborúra és igent a békére; hogy

örömmel feleljünk a minket szólító Úr meghívására, ahogyan megint csak Izajás prófétálta: „hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket; hogy hirdessem a rabszolgáknak és a foglyoknak a szabadulást” (Iz 61,1)

Ezek a szavak Jézusban teljesültek be (vö. Lk 4,18), aki ma született Betlehemben. Fogadjuk be őt, nyissuk meg szívünket Őelőtte, aki a mi Üdvözítőnk, a béke fejedelme!

Részletek Ferenc pápa beszédéből

Fényképek – Rákoscsaba Főplébánia Karácsonya 2023

A mi Üdvözítőnk a béke fejedelme! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva