Heti híresztelő

Heti híresztelő 04.29.-05.06.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Húsvét 4. (Jópásztor) vasárnapja; Sienai Szt. Katalin)

1./ Ma papi és szerzetesi hivatásokért könyörög az egyház. Ki-ki buzgón kapcsolódjon bele új hivatásokért, akár szentmisék mondatásával is.

2./ Ma de. a 10 órás korális nagymisén tartjuk a Márk-napi búzaszentelőt a jó termésért. A szkóla gregorián ordináriumot és himnuszokat énekel.

3./ Hétfőn, Szent V. Pius pápa munkaszüneti napján irodai ügyintézés nem lesz.

4./ Május 1-jétől (szeptember 30-ig bezárólag) a kedd, csütörtök és szombat esti szentmisék 19 órakor kezdődnek, az esti harangszó pedig 20 órakor kondul meg.

5./ Májusban a Szűzanya tiszteletére loretói litániát éneklünk köznap esténként ½ 7-kor, vasárnapokon pedig reggel 8 órakor. Máriát dicsérni sokan jöjjetek!

6./ Csütörtökön Szent Fülöp és ifj. Szent Jakab apostolok és a Szent Kereszt megtalálásának, első pénteken pedig Szent Flórián vértanúnak ünnepe lesz.

7./ Jövő vasárnap tartjuk a májusi nagygyűjtést növekvő kiadásaink enyhítésére.

 

 

Mécs László: A derék pap

 

Minden szívekre szomjúhozva száll,/minden virágon jóságot talál.

Minden vágynak terülj-asztalkája:/ a mosolygóknak mosolygó szája.

Ő a búcsúsok Isten-szomjas vágya:/ ha megy a vígság búcsús karavánja.

Szomorkodóknak könnye-gördülése,/ halottas éjek öröm-arcú mécse.

Minden vándornak jó utat mutat,/ a falu alszik, ő a bűntudat.

Ő a kakasszó az alvók fölött,/ Pétert ébresztő lelkiismeret.


HETI MISEINTENCIÓK

 

HÚSVÉT 4. (JÓPÁSZTOR) VASÁRNAPJA: Sienai Szt. Katalin; április 29.

7 h        M             Ad int. ord.                                                                                  CS

 ½ 9 h    G             Élő Almási Dániel gyermek (születésnap)                               É

 10 h      Zs            Élő Murányi Pál és neje Rétei Éva hálaadása                        K

Hétfő 7 h                                                                                                                  CS

Kedd 18.30 h                            Ünnepélyes májusi litánia                                     É

19 h             Élő Vera hálaadása (71. születésnapon)                                         É 

Szerda 7 h            Szent József tiszteletére                                                         CS

14 h            +Kelemen Miklós temetése a péceli katolikus temetőben        É                              

Csütörtök  19 h    +Kelemen Miklós férj és é.apa OB. (napi mise)                    É

Péntek 7 h           Élő és +rokonok                                                                          É

Szombat 19 h       Élő Tüzes Johanna Róza kislány (10. születésnap)             É

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: május 6.

7 h       M               Az +Sugár- és Vitárius-szülőkért                                             CS

8 h       G                                   Ünnepélyes májusi litánia                                      É

½9 h    G               +Gál Ferenc férj (4. évf.)

10 h     Zs              Pro populo: a népért; +Sipőcz Béláné Márta keresztanya       É

MÁJUSI PROGRAM-ELŐZETES

Május 6., vasárnap: Anyák napja

Templombúcsúi hét: május 12-20. Idén ünnepeljük nagy fénnyel templomunk plébániai rangra emelésének 250. évfordulóját templomunk és községünk védőszentje, Nepomuki Szent János vértanúpap május 16-i búcsúünnepe köré szervezve az alábbi rend szerint:

Május 12., szombat, este 19 óra: Somlai József mogyoródi c. apát, érd. esperes, ny. főplébános ünnepi nagymiséje.

Május 13., VASÁRNAP, DE. 10 ÓRA: KONKOLY ISTVÁN ny. szombathelyi püspök búcsúnyitó korális főpapi nagymiséje, melyen közreműködik a Rotunda Énekegyüttes. Ugyanők este 19 órakor Tolcsvay: Mária evangéliuma c. rockoperáját adják elő.

Május 16., szerda, este 19 óra: Süllei László érseki helynök, protonotárius, kanonok, dömösi c. prépost, pápai káplán, budavári főplébános vezetésével koncelebrációs búcsúi kurzus-nagymise. Szentbeszédet mond Fülöp Ákos h. esperes, nagytétényi plébános.

MÁJUS 20., VASÁRNAP, DE. 10 ÓRA: SZÉKELY JÁNOS esztergomi segédpüspök, rektor búcsúzáró, korális elsőáldozási nagymiséje, melyen közreműködik a Krisztus Király-vegyeskar.

MÁJUS 27., PÜNKÖSDVASÁRNAP: reggel ½ 9-kor tanévzáró diákmise Te Deummal; de. 10 órakor Zsombor Kálmán c. prépost, tb. kanonok, főesperes, ny. plébános főpapi nagymiséje.

Május 28., pünkösdhétfő: szentmisék 8 és 10 órakor; májusi litánia 9 órakor.

Heti híresztelő 04.29.-05.06. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva