Heti híresztelő

Heti híresztelő 2012.04.22-29.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Húsvét 3. vasárnapja)

1./ Ma emlékezünk 85 éves Szentatyánk, XVI. Benedek pápa megválasztásának 7. évfordulójára a pápai himnusszal és de. 10 órakor votív nagymisével.

2./ Hétfőn az esztergomi főegyházmegye főpátrónusának, Szent Adalbert vértanú püspöknek tanácsolt főünnepe, kedden Szent György vértanú, szerdán pedig Szent Márk evangélista ünnepe lesz.

3./ Kedden este ½ 7-kor felnőtt katekézis a hittanteremben; a református templomban pedig szintén ½ 7-kor- a Rotunda Énekegyüttes egyházzenei koncertje a 250 éves Jókai Mór Református Iskola ünnepi rendezvényeként.

4./ A fiatalok szombaton du. 2 órától a kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskolában asztalitenisz-bajnokságára hivatalosak.

5./ Jövő vasárnap de. 10 órakor  tartjuk a Márk-napi búzaszentelőt, melyen a szkóla gregorián misét és himnuszokat énekel.

6./ Egy hét múlva, Jópásztor vasárnapján papi és szerzetesi hivatásokért könyörög az egész egyház. Hazánkban alig van hivatás. A sok és kitartó imádság, a hiteles keresztény életvitel és a gyermekáldásban gazdag családok fordíthatnak a mára már kritikussá vált helyzeten.

 

 Roger Schütz elmélkedése

 

Úr Krisztus, mérhetetlen értékű a te jelenléted misztériuma és az a titokzatos út, amelyen ránk vársz, hogy elvezess minket a mennyei Atyához.

Téged követni, Krisztus, ez ma is és mindig azt jelenti, hogy áthaladunk a húsvéti misztériumon. Amikor veled találkozunk, ezt kéred: hagyjuk el önmagunkat, és kövessünk téged.

 

HETI MISEINTENCIÓK

 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA: április 22.

7 h        M                     Élő Levente és Rita hálaadása 17. ház. évf.-n               CS
½ 9 h    G                    +id. Maslowski Ferenc és Anna szülők                             É
½ 10 h  G                     Horváth Zsombor Márton keresztelője
 10 h      Zs                   +Kertész Lászlóné Éva nagynéni                                       É

Hétfő 7 h                                                                                    CS
Kedd 18 h                   +szülők                                                         É

18.30 h                  Felnőtt katekézis a hittanteremben

Szerda 7 h                                                                                                            CS              

Csütörtök  9.45 h       +Virágné Simon Borbála temetése az Újköztemetőben     É
 18 h                                                                                                                       CS

Péntek 7 h                 +Kinga kislány (48. születésnap)                                        É

Szombat 18 h             +György édesapa (névnapi megemlékezés)                   É

HÚSVÉT 4. (JÓPÁSZTOR) VASÁRNAPJA: Sienai Szt. Katalin; április 29.

7 h       M                                                                                                               CS
½ 9 h   G                     Élő Almási Dániel (születésnapi megemlékezés)              É
10 h     Zs                   Ad int. ord.; élő Murányi Pál és neje Rétei Éva hálaadása K

 

Az emmauszi tanítványok

   Amikor a deportált  keresztények még csak titokban mutatták be a szentmisét, a mártírok és az első keresztény egyházközségek eucharisztikus élményét elevenítették föl, újra átélve az emmauszi tanítványok örömét.

Ők valóban nagy csalódást érezve menekültek el Jeruzsálem vonzáskörzetéből, hogy elfeledjék bánatukat és botránkozásukat Jézus csúfos végzetén, mert nem értették, hogy szenvednie kellett. Lukács olvasói emlékeznek rá, hogy Jézus kifejtette apostolainak későbbi saját sorsát: vállalnia kell a szenvedő istenszolga (ebed Jahve) tövises útjának minden kockázatát. Elfogják, halálra ítélik és megölik. Megdicsőülése csak ezen az úton következhet be. Ám azok nem értették meg ezt. E szavak rejtve is maradtak mindaddig, míg az első keresztények össze nem jöttek Jézus nevében vasárnaponként, kialakítva a kenyértörés liturgiáját, vagyis a szentmisét. Ennek során elővéve a Szentírást, már megértették belőle a próféták és a Messiás kockázatos hivatását, akiket ők hirdettek, és a Biblia szavain közösen elmélkedve igazolva látták tanúságtételük forradalmi jelentőségét. Megtalálták életük értelmét, a közösség melegét, s ebben a testvéri közösségben, amelyet a kenyértörés aktusa kialakított, megtapasztalták azt a meghökkentő titkot, hogy Krisztus állandóan közöttük van. Az eucharisztiában velünk valóságosan jelen lévő Krisztus teszi számunkra nyilvánvalóvá kenyér és bor színébe rejtett életét.

Heti híresztelő 2012.04.22-29. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva