Aktuális események

IMÁDSÁG XVI. BENEDEK pápáért

Urunk Jézus Krisztus, aki jelen vagy az Oltáriszentségben! Imádunk és áldunk Téged szent megtestesülésedért, a véreden szerzett megváltásért, dicsőséges feltámadásodért és különösen is a Szentlélek kiárasztásáért, amellyel megalapítottad Egyházadat, a Te Titokzatos Testedet.
Köszönjük, hogy pásztorokat, atyákat rendeltél Családod fölé, és Szent Édesanyádat rendelted Anyánkká, minket pedig a megszentelő kegyelem által Isten gyermekeivé tettél.
Áldott légy mindörökké, most és az egész örökkévalóságon át az Atyával, akitől minden származik, és a Szentlélekkel együtt, akiben mindent megvalósítasz.
Megrendült lélekkel és hálatelt szívvel mondunk köszönetet Neked, Örök Pásztor, Szentatyánkért, Benedek pápáért, akit Péter utódjává tettél, s akire nyolc esztendőn át nyájad vezetését bíztad. Hálát adunk Neked, Urunk, hogy személyében olyan pásztorral ajándékoztad meg népedet, aki hűségesen megőrizte a hitletéteményt, védelmezte azt a külső és belső támadásokkal szemben, ugyanakkor igehirdetésével a mai ember számára is elérhetővé tette.
Köszönjük, hogy tanítása és tanúságtétele által megerősítettél bennünket a Beléd vetett reménységben, s abban, amit mondottál: a pokol kapui nem vesznek erőt Egyházadon.
Köszönjük, hogy megtanulhattuk tőle, hogy a szeretet és az igazság összetartozik: a szeretet az igazságban van; s az olyan szeretet, mely az igazságon kívül van, nem lehet igazi szeretet.
Köszönjük, hogy szavai és áldásadó megnyilatkozásai által az élet és a szeretet kultúráját építetted a Szentlélek erejével, a gyűlölet és a halál civilizációjával szemben.
Kérünk, őrizd meg őt továbbra is, növeld éveinek számát a Te dicsőségedre és a mi lelki javunkra, hogy csendes tanúságtételével, imádságával, szavaival és írásaival továbbra is megerősítse a püspököket, a papokat és a híveket az igaz hitben.
Most, amikor Szent Péter székét alázatosan elhagyja, mert ereje fogytán úgy érzi, hogy többé nem tud úgy szolgálni, ahogyan szeretne, Te adj erőt neki minden látható és láthatatlan ellenséggel szemben, áldd meg őt imádságos visszavonultságában és minden munkájában, s lakozzál atyai szívében, elárasztva őt azzal a békességgel, mely minden értelmet meghalad.
Ha pedig majd elérkezik végső órája, légy mellette, Urunk, Szentséges Anyáddal, védőszentjével, Szent Józseffel, Szent Péter apostollal és a többi szent apostolokkal és vértanúkkal, Szent Benedekkel és a többi szent hitvallókkal, s minden üdvözült lélekkel.
Add meg neki azon az órán, hogy boldogan hallgassa a Te szavadat: „Jól van, derék és hűséges szolgám, menj be Urad örömébe!”
Érte mondott hálánkat és könyörgésünket bizalommal terjesztjük színed elé, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, most és mindörökkön-örökké. Ámen.
Barsi Balázs atya

kép

 

 

 

 

IMÁDSÁG XVI. BENEDEK pápáért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva